AA

Din venn, kontrakten

  • Illustrasjon, Adobe Stock
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hvor mye tid, vurderinger og omtanke vier du inngåelse av virksomhetens kontrakter? Følger du opp frister og muligheter som kontrakten omtaler? Er det lenge siden du har sett gjennom kontraktene? Vet du om de fremdeles er aktive – eller hvor de er?

Etter vår erfaring vil mange kjenne et stikk av usikkerhet, og langt flere burde det, om de tar spørsmålene ovenfor innover seg.

I profesjonelle sammenhenger, med kunder, leverandører, partnere og medaksjonærer, er det ofte til sist det skrevne ord som avgjør om ditt eller din virksomhets formål oppnås. Alt fra hvilken pris som skal betales, til hva som skjer ved mislighold, eller dersom alle forutsetninger snus på hodet som følge av en pandemi, kan og bør i utgangspunktet være regulert og finne sin betryggende løsning i kontrakten.

Hvor detaljert og omfattende kontrakten skal være må naturligvis avgjøres konkret, og det tjener ingen formål om avtalen er så tykk at den i praksis ikke leses.

En godt gjennomtenkt kontrakt er et nyttig verktøy for en virksomhet. Gode rutiner for inngåelse, oppfølgning og ikke minst avslutning av kontraktene, er verken vanskelig eller særlig arbeidskrevende å oppnå, men det krever at man er bevisst viktigheten av dette.

En overkommelig investering av tid og ressurser for å oppnå nevnte bevissthet og rutiner, kan raskt tjenes inn som følge av en mer effektiv oppfølgning av kontraktsforholdene, utnyttelse av muligheter (prisjusteringer, fornyelser, oppsigelser med mer) og avverging eller rask avklaring av konflikter som måtte oppstå. For eksempel vil omkostningene ved en tvist som følge av en uklar, eller manglende, avtaletekst raskt komme opp i store beløp. I tillegg kommer faren for ikke å vinne frem slik at formålet med avtalen ikke oppnås overhodet.

Følte du deg truffet innledningsvis? Start med å få oversikt over virksomhetens avtaler. Sjekk varighet, frister, muligheter og hva som må følges opp. Trenger du en standard avtalemal for dine vanligste kontrakter eller en ekstra runde med vurdering av risiko og alternativer i dine viktigste avtaler? Hva er for eksempel avtaleforholdets worst case, og hva skjer da? Involver organisasjonen, søk bistand – og vær beredt!

Skrevet av Martin Rødland og Karl Kristian Lofstad, Advokatfirma Tofte

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Hvor mye tid, vurderinger og omtanke vier du inngåelse av virksomhetens kontrakter? Følger du opp frister og muligheter som kontrakten omtaler? Er det lenge siden du har sett gjennom kontraktene? Vet du om de fremdeles er aktive – eller hvor de er?

Etter vår erfaring vil mange kjenne et stikk av usikkerhet, og langt flere burde det, om de tar spørsmålene ovenfor innover seg.

I profesjonelle sammenhenger, med kunder, leverandører, partnere og medaksjonærer, er det ofte til sist det skrevne ord som avgjør om ditt eller din virksomhets formål oppnås. Alt fra hvilken pris som skal betales, til hva som skjer ved mislighold, eller dersom alle forutsetninger snus på hodet som følge av en pandemi, kan og bør i utgangspunktet være regulert og finne sin betryggende løsning i kontrakten.

Hvor detaljert og omfattende kontrakten skal være må naturligvis avgjøres konkret, og det tjener ingen formål om avtalen er så tykk at den i praksis ikke leses.

En godt gjennomtenkt kontrakt er et nyttig verktøy for en virksomhet. Gode rutiner for inngåelse, oppfølgning og ikke minst avslutning av kontraktene, er verken vanskelig eller særlig arbeidskrevende å oppnå, men det krever at man er bevisst viktigheten av dette.

En overkommelig investering av tid og ressurser for å oppnå nevnte bevissthet og rutiner, kan raskt tjenes inn som følge av en mer effektiv oppfølgning av kontraktsforholdene, utnyttelse av muligheter (prisjusteringer, fornyelser, oppsigelser med mer) og avverging eller rask avklaring av konflikter som måtte oppstå. For eksempel vil omkostningene ved en tvist som følge av en uklar, eller manglende, avtaletekst raskt komme opp i store beløp. I tillegg kommer faren for ikke å vinne frem slik at formålet med avtalen ikke oppnås overhodet.

Følte du deg truffet innledningsvis? Start med å få oversikt over virksomhetens avtaler. Sjekk varighet, frister, muligheter og hva som må følges opp. Trenger du en standard avtalemal for dine vanligste kontrakter eller en ekstra runde med vurdering av risiko og alternativer i dine viktigste avtaler? Hva er for eksempel avtaleforholdets worst case, og hva skjer da? Involver organisasjonen, søk bistand – og vær beredt!

Skrevet av Martin Rødland og Karl Kristian Lofstad, Advokatfirma Tofte

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor