AA

Diskuterte Brexit med statsrådene

  • EØS - og EU-minister, Elisabeth Aspaker (H).
  • Per Sandberg
    Fiskeriminister, Per Sandberg (Frp).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det var nærmere 50 næringslivsledere til stede i Regjeringskvartalet denne uken da Nærings- og fiskedepartementet inviterte til dialogmøte for å få innspill fra næringslivet etter britenes «Brexit».

-Storbritannia har foreløpig ikke startet prosessen med å varsle EU, det er først etter det at kan starte forhandlingene. Derfor har dette ingen foreløpig konsekvens for oss i Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Fiskerinæringen mest berørt

Regjeringen har satt ned en spesialgruppe som vurderer virkningene av Brexit for Norge. Dette arbeidet ledes av EØS-minister Elisabeth Aspaker (H). Både Aspaker, Mæland og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok på møtet med næringslivet 24. august.

– Det vil uansett bli overgangsordninger når dette skjer, poengterte Sandberg, og la til:

– Det er fiskerinæringen i landet som vil bli mest berørt av dette. Med en eksport på 5,1 milliarder, og en formidabel vekst de siste årene, vil vi følge spesielt med på denne bransjen og de utfordringer som eventuelt vil komme der.

Noen få på Sørlandet

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, deltok på møtet og sier det er et godt initiativ fra statsrådene å invitere til slike dialogmøter med næringslivet i landet. Men hvordan Brexit vil innvirke på det sørlandske næringsliv, er for tidlig å si noe om.

– Det kom tydelig fram at britisk økonomi, og rammene for den, vil avhenge av hvilken avtale Storbritannia ønsker og vil få. Inntil Storbritannia blir enige med EU om hvilken tilknytning de skal ha til EU, så vil konsekvensene for det sørlandske næringsliv være begrenset, sier Dietrichson.

– Så er jo usikkerheten i seg selv en utfordring.  Det vi vet, er at virkningene lokalt i hovedsak er rettet mot de bedriftene som har eksport mot Storbritannia. På Sørlandet gjelder det noen få bedrifter, blant annet i prosessindustri, noe oljeservice og noe mat og drikke. Vi har god oversikt, og vi følger utviklingen, poengterer Dietrichson.

Hun sier det var tydelig at departementet, og især EØS- og EU minister Elisabeth Aspaker, er på ballen med en rekke planlagte møter utover høsten med flere statsråder i England. Det var også enighet blant de frammøtte under onsdagens møte at denne type dialogmøter ville fortsette.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Det var nærmere 50 næringslivsledere til stede i Regjeringskvartalet denne uken da Nærings- og fiskedepartementet inviterte til dialogmøte for å få innspill fra næringslivet etter britenes «Brexit».

-Storbritannia har foreløpig ikke startet prosessen med å varsle EU, det er først etter det at kan starte forhandlingene. Derfor har dette ingen foreløpig konsekvens for oss i Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Fiskerinæringen mest berørt

Regjeringen har satt ned en spesialgruppe som vurderer virkningene av Brexit for Norge. Dette arbeidet ledes av EØS-minister Elisabeth Aspaker (H). Både Aspaker, Mæland og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok på møtet med næringslivet 24. august.

– Det vil uansett bli overgangsordninger når dette skjer, poengterte Sandberg, og la til:

– Det er fiskerinæringen i landet som vil bli mest berørt av dette. Med en eksport på 5,1 milliarder, og en formidabel vekst de siste årene, vil vi følge spesielt med på denne bransjen og de utfordringer som eventuelt vil komme der.

Noen få på Sørlandet

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, deltok på møtet og sier det er et godt initiativ fra statsrådene å invitere til slike dialogmøter med næringslivet i landet. Men hvordan Brexit vil innvirke på det sørlandske næringsliv, er for tidlig å si noe om.

– Det kom tydelig fram at britisk økonomi, og rammene for den, vil avhenge av hvilken avtale Storbritannia ønsker og vil få. Inntil Storbritannia blir enige med EU om hvilken tilknytning de skal ha til EU, så vil konsekvensene for det sørlandske næringsliv være begrenset, sier Dietrichson.

– Så er jo usikkerheten i seg selv en utfordring.  Det vi vet, er at virkningene lokalt i hovedsak er rettet mot de bedriftene som har eksport mot Storbritannia. På Sørlandet gjelder det noen få bedrifter, blant annet i prosessindustri, noe oljeservice og noe mat og drikke. Vi har god oversikt, og vi følger utviklingen, poengterer Dietrichson.

Hun sier det var tydelig at departementet, og især EØS- og EU minister Elisabeth Aspaker, er på ballen med en rekke planlagte møter utover høsten med flere statsråder i England. Det var også enighet blant de frammøtte under onsdagens møte at denne type dialogmøter ville fortsette.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor