AA

Diskuterte næringslivet med kommunalutvalget

  • Styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, og styremedlem Liv Brit Kambo (med ryggen til). Overfor dem sitter Trond Blattmann (Ap) t.v. og Renate Hægeland (H). Bak henne sitter Grete Kvelland Skaara i Krf.
  • anita-d
    Anita S. Dietrichson forteller om samarbeidet med kommunen om det nye integreringsmottaket og arbeidet med å få flere flyktninger i jobb.
  • furre
    Ordfører Harald Furre forteller om satsingen på å få flere konferanser og store arrangementer til byen.
  • politikere-i-salen
    Abdullahi Alason fra Ap oppsummerer sine tanker etter møtet. T.v gruppeleder Mette Gundersen i Ap, og t.h. for henne, teknisk direktør i kommunen, Ragnar Evensen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen orienterte tirsdag kommunalutvalget i Kristiansand om status og utsikter for næringslivet i regionen. I tillegg ble det snakket om foreningens strategiprosess, det nye integrereringsmottaket og Likestilt Arbeidsliv .

Tidligere i år foreslo ordfører Harald Furre at kommunalvutvalget i Kristiansand avholder to møter i året med Næringsforeningen, for å få en tettere oppdatering på næringslivet i regionen.  Det var dette møtet, det andre for året, som ble holdt i Generalboligen tirsdag 25. oktober.  I møtet orienterte styreleder i foreningen, Jan Willy Føreland, om status og utsikter i næringslivet.

– Oljerelatert sektor sliter fortsatt noe, men ikke like mye som forventet. Og andre har nok å gjøre, som Nymo som nettopp landet ny kontrakt. Store deler av eksportindustrien går bra, handelsnæringen går bra, det samme gjør turistnæringen. Mens bygg og anlegg har noen utfordringer, påpeker Føreland.

Han viste også til tall fra NAV som sier at arbeidsledigheten nå er på 3,5 prosent ledige i Aust-Agder, og 3,4 prosent ledige i Vest-Agder. Snittet i hele Norge er på 2,8 prosent. I møtet ble det diskutert at arbeidsledigheten faktisk er vesentlig lavere enn fryktet, og at skatteinngangen også er mye høyere enn forventet, nesten 60 millioner kroner mer enn man hadde budsjettert med.

– Det ser ut til at vi har god omstillingsevne, folk er flinke til å finne seg nytt arbeid, og vi ser også stor aktivitet på andelen nyetablerte firmaer, påpeker Føreland.

Trond Blattmann fra Arbeiderpartiet kommenterte at snittledigheten ligger på tre måneder i fylket, og at det er høy rotasjon på arbeidsmarkedet. Han utfordrer samtidig næringslivet på å tenke nytt om stillingsutlysninger.

– Krever man det samme, altså fem års erfaring, så er det mange som faller utenfor. Jeg tror man går glipp av ufattelig mange unge og dyktige  kandidater ved å tenke så snevert på kompetanse og erfaring, sier Blattmann.

Flere mente dette var gode poeng. Føreland snakket videre om at det ser ut til at bunnen på oljekrisen er nådd, og at tendensen er positiv framover.

– Prosessindustrien går veldig bra. Det skal investeres for 1,7 milliarder kroner i prosessindustrien på Sørlandet i 2017.  De store veianleggene er i ferd med å komme i gang, og satsing på vei og infrastruktur bør gi høy aktivitet i begge fylkene og motvirke oljeindustriens virkninger på ledigheten.

Fellesforbundets Syvert Fossdal, som også deltar fast på orienteringsmøtene med kommunalutvalget, mener politikerne må mye mer offensivt på banen i datalagringsprosjektet på Støleheia.

– Det er et fantastisk prosjekt som vil generere mange nye arbeidsplasser. Det er bra at dere sier fra om mer midler til MIL i Grimstad, men det er viktig at dere husker på Støleheia også.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, orienterte om foreningens dialog med kommunen om det nye integeringsmottaket, og at foreningen satser på et godt samarbeid med kommunen for å få flere flyktninger ut i jobb.

– Målet vårt er å få medlemsbedrdiftene på banen til å ta imot flyktninger med ulike kompetanse, alt fra mennesker med tung akademisk bakgrunn til andre med håndverkerkompetanse eller mer praktisk rettet arbeid, og finne plasser til dem i bedriftene. Dette handler om å ta vår del av samfunnsansvaret og være med å bidra til å finne gode løsninger, sier Dietrichson.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen orienterte tirsdag kommunalutvalget i Kristiansand om status og utsikter for næringslivet i regionen. I tillegg ble det snakket om foreningens strategiprosess, det nye integrereringsmottaket og Likestilt Arbeidsliv .

Tidligere i år foreslo ordfører Harald Furre at kommunalvutvalget i Kristiansand avholder to møter i året med Næringsforeningen, for å få en tettere oppdatering på næringslivet i regionen.  Det var dette møtet, det andre for året, som ble holdt i Generalboligen tirsdag 25. oktober.  I møtet orienterte styreleder i foreningen, Jan Willy Føreland, om status og utsikter i næringslivet.

– Oljerelatert sektor sliter fortsatt noe, men ikke like mye som forventet. Og andre har nok å gjøre, som Nymo som nettopp landet ny kontrakt. Store deler av eksportindustrien går bra, handelsnæringen går bra, det samme gjør turistnæringen. Mens bygg og anlegg har noen utfordringer, påpeker Føreland.

Han viste også til tall fra NAV som sier at arbeidsledigheten nå er på 3,5 prosent ledige i Aust-Agder, og 3,4 prosent ledige i Vest-Agder. Snittet i hele Norge er på 2,8 prosent. I møtet ble det diskutert at arbeidsledigheten faktisk er vesentlig lavere enn fryktet, og at skatteinngangen også er mye høyere enn forventet, nesten 60 millioner kroner mer enn man hadde budsjettert med.

– Det ser ut til at vi har god omstillingsevne, folk er flinke til å finne seg nytt arbeid, og vi ser også stor aktivitet på andelen nyetablerte firmaer, påpeker Føreland.

Trond Blattmann fra Arbeiderpartiet kommenterte at snittledigheten ligger på tre måneder i fylket, og at det er høy rotasjon på arbeidsmarkedet. Han utfordrer samtidig næringslivet på å tenke nytt om stillingsutlysninger.

– Krever man det samme, altså fem års erfaring, så er det mange som faller utenfor. Jeg tror man går glipp av ufattelig mange unge og dyktige  kandidater ved å tenke så snevert på kompetanse og erfaring, sier Blattmann.

Flere mente dette var gode poeng. Føreland snakket videre om at det ser ut til at bunnen på oljekrisen er nådd, og at tendensen er positiv framover.

– Prosessindustrien går veldig bra. Det skal investeres for 1,7 milliarder kroner i prosessindustrien på Sørlandet i 2017.  De store veianleggene er i ferd med å komme i gang, og satsing på vei og infrastruktur bør gi høy aktivitet i begge fylkene og motvirke oljeindustriens virkninger på ledigheten.

Fellesforbundets Syvert Fossdal, som også deltar fast på orienteringsmøtene med kommunalutvalget, mener politikerne må mye mer offensivt på banen i datalagringsprosjektet på Støleheia.

– Det er et fantastisk prosjekt som vil generere mange nye arbeidsplasser. Det er bra at dere sier fra om mer midler til MIL i Grimstad, men det er viktig at dere husker på Støleheia også.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, orienterte om foreningens dialog med kommunen om det nye integeringsmottaket, og at foreningen satser på et godt samarbeid med kommunen for å få flere flyktninger ut i jobb.

– Målet vårt er å få medlemsbedrdiftene på banen til å ta imot flyktninger med ulike kompetanse, alt fra mennesker med tung akademisk bakgrunn til andre med håndverkerkompetanse eller mer praktisk rettet arbeid, og finne plasser til dem i bedriftene. Dette handler om å ta vår del av samfunnsansvaret og være med å bidra til å finne gode løsninger, sier Dietrichson.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor