AA

Dobler studietilbudet innen IT

  • Adminstrerende direktør Lars Erik Torjussen hos Noroff Fagskole er godt fornøyd med at frontend-utvikling nå er et utdanningstilbud. Foto: Rune Reinertsen FvN.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

På grunn av stadig økende behov for datakompetanse, dobler Noroff studietilbudet innen IT-fag. I tillegg lanserer de et helt nytt studieløp innen data science.

Ifølge administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli, har det i de siste årene vokst frem et stadig økende behov for datakyndige, både i det offentlige og i næringslivet . Han mener vi styrer vi mot en kritisk underdekning.

– For to år siden kom en rapport som Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk utarbeidet, som ga et alvorlig alarmsignal. Den sier at innen 2030 vil 1 av 4 IT-stillinger være ubesatt hvis vi ikke gjør noe. Til denne rapporten var heller ikke det økende behovet lagt til grunn, så sannsynligvis vil realiteten være mye mer alvorlig, sier Haugli i en pressemelding.

– Verden drukner i data. Fagpersoner som kan analysere store datamengder og trekke verdier ut av dem, vil være ettertraktet, sier administrerende direktør for Noroff, Lars Erik Torjussen, i samme pressemelding.

– Noroffs nye studieprogram er tilrettelagt for å utdanne mennesker til å kunne stupe uti dette stadig voksende havet av data, og hente ut nøkkelinnsikter som kan bidra til å skape verdier for en bedrift, eller til å utvikle bedre offentlige tjenester, forteller Torjussen.

Bachelorstudiet Applied Data Science er blant de første av sitt slag i Norge. Gjennom studiet får studentene det teoretiske grunnlaget som kreves for å jobbe som data scientist, og gode praktiske ferdigheter i anvendelsen av verktøy og teknikker.

– Dette inkluderer databehandling, analyse og visualisering, programvareutvikling og utplassering, matematisk og statistisk analyse, samt kunstig intelligens og maskinlæring, forteller Torjussen videre.

– En god data scientist er en blanding av analytiker, rådgiver, kommunikator og hacker, sier Torjussen, og fortsetter:

– Hun ser strukturer i store mengder formløse data og klarer å kombinere ulike datasett for å skape ny innsikt og nye muligheter. Hun evner også å formidle denne kunnskapen på en måte som gjør ledelsen i stand til at ta velinformerte beslutninger.

Håkon Haugli i Abelia ser positivt på det at Noroff utvider sitt tilbud.

– Norge er blant OECD-landene med lavest tilgang på teknologikompetanse. Derfor er det Noroff gjør viktig og bra – vi må øke IT-kompetansen som land, sier han, og påpeker videre at nettopp det nye faget er et godt bidrag til dette arbeidet.

– Et fag som Applied Data Science er superviktig. The Economist har sagt at vår største ressurs framover, det er data. Å kunne anvende store datamengder, betyr at man kan levere produkter og tjenester på andre måter enn tidligere, sier Haugli, og fortsetter:

– Dette driver fram ting som delingsøkonomi, nye produksjonsmetoder og kunstig intelligens. Å ha spesialister på dette, som forstår og kan omsette til store datamengder til nye forretningsmodeller, som kan gi råd og skape nye løsninger – det kommer til å ha stor betydning.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
På grunn av stadig økende behov for datakompetanse, dobler Noroff studietilbudet innen IT-fag. I tillegg lanserer de et helt nytt studieløp innen data science.

Ifølge administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli, har det i de siste årene vokst frem et stadig økende behov for datakyndige, både i det offentlige og i næringslivet . Han mener vi styrer vi mot en kritisk underdekning.

– For to år siden kom en rapport som Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk utarbeidet, som ga et alvorlig alarmsignal. Den sier at innen 2030 vil 1 av 4 IT-stillinger være ubesatt hvis vi ikke gjør noe. Til denne rapporten var heller ikke det økende behovet lagt til grunn, så sannsynligvis vil realiteten være mye mer alvorlig, sier Haugli i en pressemelding.

– Verden drukner i data. Fagpersoner som kan analysere store datamengder og trekke verdier ut av dem, vil være ettertraktet, sier administrerende direktør for Noroff, Lars Erik Torjussen, i samme pressemelding.

– Noroffs nye studieprogram er tilrettelagt for å utdanne mennesker til å kunne stupe uti dette stadig voksende havet av data, og hente ut nøkkelinnsikter som kan bidra til å skape verdier for en bedrift, eller til å utvikle bedre offentlige tjenester, forteller Torjussen.

Bachelorstudiet Applied Data Science er blant de første av sitt slag i Norge. Gjennom studiet får studentene det teoretiske grunnlaget som kreves for å jobbe som data scientist, og gode praktiske ferdigheter i anvendelsen av verktøy og teknikker.

– Dette inkluderer databehandling, analyse og visualisering, programvareutvikling og utplassering, matematisk og statistisk analyse, samt kunstig intelligens og maskinlæring, forteller Torjussen videre.

– En god data scientist er en blanding av analytiker, rådgiver, kommunikator og hacker, sier Torjussen, og fortsetter:

– Hun ser strukturer i store mengder formløse data og klarer å kombinere ulike datasett for å skape ny innsikt og nye muligheter. Hun evner også å formidle denne kunnskapen på en måte som gjør ledelsen i stand til at ta velinformerte beslutninger.

Håkon Haugli i Abelia ser positivt på det at Noroff utvider sitt tilbud.

– Norge er blant OECD-landene med lavest tilgang på teknologikompetanse. Derfor er det Noroff gjør viktig og bra – vi må øke IT-kompetansen som land, sier han, og påpeker videre at nettopp det nye faget er et godt bidrag til dette arbeidet.

– Et fag som Applied Data Science er superviktig. The Economist har sagt at vår største ressurs framover, det er data. Å kunne anvende store datamengder, betyr at man kan levere produkter og tjenester på andre måter enn tidligere, sier Haugli, og fortsetter:

– Dette driver fram ting som delingsøkonomi, nye produksjonsmetoder og kunstig intelligens. Å ha spesialister på dette, som forstår og kan omsette til store datamengder til nye forretningsmodeller, som kan gi råd og skape nye løsninger – det kommer til å ha stor betydning.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor