AA

Effektiv kommunikasjon i en ineffektiv tid

  • Randi Granvold og Kjell-Ove Klauset, 07 Media Sør. Foto: Victoria Nevland.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Informasjonsbehovet har endret seg de siste ukene, og mange bedrifter har oppdaget nye behov når det gjelder måten å kommunisere på.

I en krisesituasjon er det helt essensielt å nå ut med ønsket budskap, i alle kanaler, både internt og eksternt. Prinsippene for god kommunikasjon har ikke endret seg nevneverdig etter at koronaviruset slo inn som en tsunami, både i Norge og ellers i verden. Viktigheten av et ærlig og relevant budskap er like avgjørende i dag som for noen få uker siden. Tilsvarende er både mengde og hyppighet også viktige faktorer å ha med seg når bedrifter skal formidle et budskap. Hvis bedriften din fremdeles har åpent er det viktig at du forteller nettopp det. Hvis den i tillegg går bra, er det fint å legge til det også, både overfor kunder og egne ansatte. Hvis situasjonen tilsier at du må permittere eller bedriften din sliter med å holde hodet over vannet, er det fremdeles like viktig å formidle et budskap til omverdenen.

Aktiv tilstedeværelse krever tydelighet

Et tydelig budskap og ulike løsningsmodeller for hva som skal til for å levere bør prege innholdet. Tilstedeværelse er derfor helt essensielt, både når det gjelder normal- og krisesituasjoner. Noen velger å kommunisere på digitale flater, mens det for andre er mest hensiktsmessig å benytte trykte medier. For mange er det kombinasjonen av disse som fører til at budskapet når ut til ønskede mottakere. Uavhengig av kanalvalg er bruken av et ærlig og relevant budskap helt avgjørende. Det er, med andre ord, viktig å formidle hva bedriften din er god til og hva den kan levere.

Anbefalingen fra oss i 07 Media Sør, som har kommunikasjon som fagfelt, er å sørge for at budskapet ditt blir synlig og tilgjengelig.

I gode tider er det forholdsvis enkelt å sette av både tid og ressurser til merkevarebygging, og budsjettene forteller om ønsket omfang. Den strategiske lederen ser på markedsføring som en investering, uansett hvordan omverdenen fortoner seg. Korona-krisen har ført til brutale endringer for en lang rekke virksomheter, samtidig som andre opplever økt omsetning. Behovet for markedsføring og forventninger knyttet til informasjon er uansett til stede, uavhengig av situasjon. I dag har både kunder og forbrukere mer tid enn normalt til å lese dagsaviser, fagblader, inspirasjonsartikler – både digitalt og analogt. Vi anbefaler derfor å gjøre budskapet ditt synlig og tilgjengelig. Det kan gi resultater allerede i dag, men det vil garantert gi resultater i tiden fremover.

Nye muligheter

Merkevarebygging i krevende tider gir rom for nye og mer effektive muligheter. For vår del har det oppstått en etterspørsel etter nye produkter og tjenester, og vi har på bakgrunn av en rekke forespørsler startet produksjon av smittevernsmateriell. Vi bidrar i så måte med å trygge arbeidshverdagen for våre kunder. Endringen innebærer blant annet produksjon og salg av ansiktsvisir, plexiglass-plater til disker og resepsjoner, plakater, bannere, gulvmerking og så videre.

Vi opplever en enorm vilje og innsats til å stå løpet ut i en krevende periode, både blant egne ansatte og hos våre kunder. Nå handler det om å løfte blikket og definere mulighetsbildet. Vi har valgt å benytte oss av det verdensomspennende ordtaket #altblirbra. En positiv og pro-aktiv holdning blir helt avgjørende i tiden fremover, med mål om å reise landsdelen tilbake til nye høyder.

Skrevet av Randi Granvold, daglig leder, og Kjell-Ove Klauset, strategisk rådgiver i 07 Media Sør

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Informasjonsbehovet har endret seg de siste ukene, og mange bedrifter har oppdaget nye behov når det gjelder måten å kommunisere på.

I en krisesituasjon er det helt essensielt å nå ut med ønsket budskap, i alle kanaler, både internt og eksternt. Prinsippene for god kommunikasjon har ikke endret seg nevneverdig etter at koronaviruset slo inn som en tsunami, både i Norge og ellers i verden. Viktigheten av et ærlig og relevant budskap er like avgjørende i dag som for noen få uker siden. Tilsvarende er både mengde og hyppighet også viktige faktorer å ha med seg når bedrifter skal formidle et budskap. Hvis bedriften din fremdeles har åpent er det viktig at du forteller nettopp det. Hvis den i tillegg går bra, er det fint å legge til det også, både overfor kunder og egne ansatte. Hvis situasjonen tilsier at du må permittere eller bedriften din sliter med å holde hodet over vannet, er det fremdeles like viktig å formidle et budskap til omverdenen.

Aktiv tilstedeværelse krever tydelighet

Et tydelig budskap og ulike løsningsmodeller for hva som skal til for å levere bør prege innholdet. Tilstedeværelse er derfor helt essensielt, både når det gjelder normal- og krisesituasjoner. Noen velger å kommunisere på digitale flater, mens det for andre er mest hensiktsmessig å benytte trykte medier. For mange er det kombinasjonen av disse som fører til at budskapet når ut til ønskede mottakere. Uavhengig av kanalvalg er bruken av et ærlig og relevant budskap helt avgjørende. Det er, med andre ord, viktig å formidle hva bedriften din er god til og hva den kan levere.

Anbefalingen fra oss i 07 Media Sør, som har kommunikasjon som fagfelt, er å sørge for at budskapet ditt blir synlig og tilgjengelig.

I gode tider er det forholdsvis enkelt å sette av både tid og ressurser til merkevarebygging, og budsjettene forteller om ønsket omfang. Den strategiske lederen ser på markedsføring som en investering, uansett hvordan omverdenen fortoner seg. Korona-krisen har ført til brutale endringer for en lang rekke virksomheter, samtidig som andre opplever økt omsetning. Behovet for markedsføring og forventninger knyttet til informasjon er uansett til stede, uavhengig av situasjon. I dag har både kunder og forbrukere mer tid enn normalt til å lese dagsaviser, fagblader, inspirasjonsartikler – både digitalt og analogt. Vi anbefaler derfor å gjøre budskapet ditt synlig og tilgjengelig. Det kan gi resultater allerede i dag, men det vil garantert gi resultater i tiden fremover.

Nye muligheter

Merkevarebygging i krevende tider gir rom for nye og mer effektive muligheter. For vår del har det oppstått en etterspørsel etter nye produkter og tjenester, og vi har på bakgrunn av en rekke forespørsler startet produksjon av smittevernsmateriell. Vi bidrar i så måte med å trygge arbeidshverdagen for våre kunder. Endringen innebærer blant annet produksjon og salg av ansiktsvisir, plexiglass-plater til disker og resepsjoner, plakater, bannere, gulvmerking og så videre.

Vi opplever en enorm vilje og innsats til å stå løpet ut i en krevende periode, både blant egne ansatte og hos våre kunder. Nå handler det om å løfte blikket og definere mulighetsbildet. Vi har valgt å benytte oss av det verdensomspennende ordtaket #altblirbra. En positiv og pro-aktiv holdning blir helt avgjørende i tiden fremover, med mål om å reise landsdelen tilbake til nye høyder.

Skrevet av Randi Granvold, daglig leder, og Kjell-Ove Klauset, strategisk rådgiver i 07 Media Sør

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor