AA

– En god dialog er en dialog man har hele tiden

  • Fra 1. januar 2019 er Geir Jørgensen administrerende direktør i Næringsforeningen. Han kommer fra stillingen som direktør for strategi og privatmarked i NorgesEnergi.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

1. januar 2019 tok Geir Jørgensen over som leder for Næringsforeningen. Han er opptatt av nære relasjoner, og sparer kruttet til spesielle anledninger.

– Hva slags leder får Næringsforeningen fremover?

– En del av grunnplanken i min lederfilosofi er en liten omskriving jeg har gjort av et sitat fra filosofen og biskopen Aurelius Augustin som levde på 400-tallet: «Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, respekt i alt.» I det legger jeg at man setter seg mål og staker ut en strategi for å nå de målene. Det legger noen faste rammer og forpliktelser for hva som skal prioriteres i det daglige. Men så er det viktig å gi hver enkelt medarbeider autonomi til selv å forme hvordan de skal løse sine oppgaver, slik at vi best mulig når målene våre. «Respekt i alt» handler om at det skal være høyt under taket og plass til alles synspunkter.

– Hva kommer du til å bli målt på i denne jobben?

– Det er vår oppgave å levere i henhold til de målene våre medlemmer har staket ut, og vi blir målt på hvilken jobb vi gjør for å finne gode løsninger i saker som er viktige for dem. Næringsforeningen skal være en tydelig næringspolitisk pådriver for å få så bedriftsvennlige rammebetingelser som mulig i regionen slik at bedrifter kan utvikle seg, levere gode resultater, ansette flere mennesker og bidra med skatteinntekter til velferd. Det betyr også at vi fortsatt skal arrangere gode møteplasser hvor medlemmene kan lære, utveksle innovative ideer og bygge nye relasjoner.

– Det kommer snart en ny storkommune, hvordan kan dere bidra til å gjøre næringslivet i nye Kristiansand mer synlig utad?

– Min opplevelse er at alle mulighetene som ligger i regionen, og det som skjer innen innovasjon og teknologiutvikling i de bransjene vi er sterke, er underkommunisert. For å tiltrekke oss flere investorer og kompetent arbeidskraft er første utfordring å bli enige om hva vi ønsker å løfte frem som regionens fremste fortrinn og kjennetegn. I neste omgang må man bruke alle kanalene som finnes for å løfte frem det budskapet. Vi må bygge stolthet over alt vi får til, fjerne noen stigmatiserende assosiasjoner, og skape et annet og tydeligere omdømme utenfor egen region. Næringsforeningen har mange kontaktpunkter lokalt og nasjonalt, og har definitivt en rolle i dette arbeidet. Næringsforeningen gjør at næringslivet kan snakke med en felles stemme i saker som er viktig for verdiskaping på Sørlandet.

– Styreleder Jan Willy Føreland sa i forbindelse med din ansettelse at du er opptatt av god dialog. Hva ligger i det begrepet, for din del?

– God dialog er en dialog man har hele tiden. Det er utrolig viktig at du som leder er tett på de ansatte. Ledelse utøves ikke ved en medarbeidersamtale eller to i året, det utøves i det daglige. I mitt hode er en bedrift mennesker og menneskers arbeid, og resultatene i en bedrift er en konsekvens av hvordan menneskene sammen bruker de verktøyene man har til å løse oppgavene. Det er min erfaring som leder at det å bygge en god samarbeidskultur er avgjørende for å lykkes i jobben.

– Hva er den vanligste fallgruven når man er i lederposisjon?

– Det er å bli distansert fra organisasjonen. Man er alltid utsatt for mange krefter som trekker deg i mange ulike retninger, og av og til for langt bort fra ens eget team med medarbeidere. Da får man ikke den dialogen jeg mener man bør ha for å utøve god ledelse. Hvis en leder sier at han aldri har gått i den fallgruva, så tror jeg ikke på ham. Jeg tror alle ledere har opplevd det, inkludert meg selv. Jeg er en mål– og resultatorientert leder, og kan kanskje av og til i det daglige arbeidet bli mer fokusert på leveranser enn de interne forholdene i organisasjonen.

– Du fremstår som en ordentlig og ryddig fyr, kan det komme til å gå en kule varmt her innimellom?

– Det kan det, uten at jeg tror jeg er kjent for å lede gjennom for mange varme kuler. Det kan være nyttig med en kule innimellom, men det er usunt for organisasjonen om jeg fyrer av hele magasiner. Men man kommer ikke utenom at tydelighet er viktig som leder. Når du er tydelig rundt mål, strategi og roller, kan man delegere mye ansvar og myndighet slik at den enkelte kan ha mye frihet til å lede sitt eget arbeid. Engasjementet kan komme tydelig frem når jeg mener det er nødvendig, og så er det helt sikkert sånn at det har skjedd noen ganger når det ikke har vært nødvendig – og motsatt. Det er en del av læringsreisen som leder.

FAKTA: Geir Jørgensen (48)

Stilling: Administrerende direktør for Næringsforeningen i Kristiandsandsregionen.

Bakgrunn: Utdannet siviløkonom, mastergrad i økonomi og administrasjon. Har hatt flere lederstillinger, blant annet direktør for strategi og privatmarked i NorgesEnergi og leder for industriutvikling og innovasjon i Agderforskning.

Bor: Kristiansand, hvor han også er født og oppvokst.

Sivil status: Kjæreste

Leser: Mest biografier, dokumentarbøker og krim.

Hører på: U2, The Waterboys, Simple Minds – mye fra 80-tallet.

Gir meg energi: Jakt, fiske og friluftsliv.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
1. januar 2019 tok Geir Jørgensen over som leder for Næringsforeningen. Han er opptatt av nære relasjoner, og sparer kruttet til spesielle anledninger.

– Hva slags leder får Næringsforeningen fremover?

– En del av grunnplanken i min lederfilosofi er en liten omskriving jeg har gjort av et sitat fra filosofen og biskopen Aurelius Augustin som levde på 400-tallet: «Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, respekt i alt.» I det legger jeg at man setter seg mål og staker ut en strategi for å nå de målene. Det legger noen faste rammer og forpliktelser for hva som skal prioriteres i det daglige. Men så er det viktig å gi hver enkelt medarbeider autonomi til selv å forme hvordan de skal løse sine oppgaver, slik at vi best mulig når målene våre. «Respekt i alt» handler om at det skal være høyt under taket og plass til alles synspunkter.

– Hva kommer du til å bli målt på i denne jobben?

– Det er vår oppgave å levere i henhold til de målene våre medlemmer har staket ut, og vi blir målt på hvilken jobb vi gjør for å finne gode løsninger i saker som er viktige for dem. Næringsforeningen skal være en tydelig næringspolitisk pådriver for å få så bedriftsvennlige rammebetingelser som mulig i regionen slik at bedrifter kan utvikle seg, levere gode resultater, ansette flere mennesker og bidra med skatteinntekter til velferd. Det betyr også at vi fortsatt skal arrangere gode møteplasser hvor medlemmene kan lære, utveksle innovative ideer og bygge nye relasjoner.

– Det kommer snart en ny storkommune, hvordan kan dere bidra til å gjøre næringslivet i nye Kristiansand mer synlig utad?

– Min opplevelse er at alle mulighetene som ligger i regionen, og det som skjer innen innovasjon og teknologiutvikling i de bransjene vi er sterke, er underkommunisert. For å tiltrekke oss flere investorer og kompetent arbeidskraft er første utfordring å bli enige om hva vi ønsker å løfte frem som regionens fremste fortrinn og kjennetegn. I neste omgang må man bruke alle kanalene som finnes for å løfte frem det budskapet. Vi må bygge stolthet over alt vi får til, fjerne noen stigmatiserende assosiasjoner, og skape et annet og tydeligere omdømme utenfor egen region. Næringsforeningen har mange kontaktpunkter lokalt og nasjonalt, og har definitivt en rolle i dette arbeidet. Næringsforeningen gjør at næringslivet kan snakke med en felles stemme i saker som er viktig for verdiskaping på Sørlandet.

– Styreleder Jan Willy Føreland sa i forbindelse med din ansettelse at du er opptatt av god dialog. Hva ligger i det begrepet, for din del?

– God dialog er en dialog man har hele tiden. Det er utrolig viktig at du som leder er tett på de ansatte. Ledelse utøves ikke ved en medarbeidersamtale eller to i året, det utøves i det daglige. I mitt hode er en bedrift mennesker og menneskers arbeid, og resultatene i en bedrift er en konsekvens av hvordan menneskene sammen bruker de verktøyene man har til å løse oppgavene. Det er min erfaring som leder at det å bygge en god samarbeidskultur er avgjørende for å lykkes i jobben.

– Hva er den vanligste fallgruven når man er i lederposisjon?

– Det er å bli distansert fra organisasjonen. Man er alltid utsatt for mange krefter som trekker deg i mange ulike retninger, og av og til for langt bort fra ens eget team med medarbeidere. Da får man ikke den dialogen jeg mener man bør ha for å utøve god ledelse. Hvis en leder sier at han aldri har gått i den fallgruva, så tror jeg ikke på ham. Jeg tror alle ledere har opplevd det, inkludert meg selv. Jeg er en mål– og resultatorientert leder, og kan kanskje av og til i det daglige arbeidet bli mer fokusert på leveranser enn de interne forholdene i organisasjonen.

– Du fremstår som en ordentlig og ryddig fyr, kan det komme til å gå en kule varmt her innimellom?

– Det kan det, uten at jeg tror jeg er kjent for å lede gjennom for mange varme kuler. Det kan være nyttig med en kule innimellom, men det er usunt for organisasjonen om jeg fyrer av hele magasiner. Men man kommer ikke utenom at tydelighet er viktig som leder. Når du er tydelig rundt mål, strategi og roller, kan man delegere mye ansvar og myndighet slik at den enkelte kan ha mye frihet til å lede sitt eget arbeid. Engasjementet kan komme tydelig frem når jeg mener det er nødvendig, og så er det helt sikkert sånn at det har skjedd noen ganger når det ikke har vært nødvendig – og motsatt. Det er en del av læringsreisen som leder.

FAKTA: Geir Jørgensen (48)

Stilling: Administrerende direktør for Næringsforeningen i Kristiandsandsregionen.

Bakgrunn: Utdannet siviløkonom, mastergrad i økonomi og administrasjon. Har hatt flere lederstillinger, blant annet direktør for strategi og privatmarked i NorgesEnergi og leder for industriutvikling og innovasjon i Agderforskning.

Bor: Kristiansand, hvor han også er født og oppvokst.

Sivil status: Kjæreste

Leser: Mest biografier, dokumentarbøker og krim.

Hører på: U2, The Waterboys, Simple Minds – mye fra 80-tallet.

Gir meg energi: Jakt, fiske og friluftsliv.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor