AA

– En må stole på teamet sitt

  • Administrerende direktør i Entelios, Atle Knudsen. Foto: Geir Anders Ørslien.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Atle Knudsen, administrerende direktør i Entelios, hjelper kundene med å finne nye løsninger i en utfordrende tid.

1. Hvordan rammes Entelios av koronakrisen?

Vi har i mindre grad blitt rammet av krisen så langt enn mange  andre bedrifter. Vi har som alle andre blitt satt på hjemmekontor, men har allerede jobbet slik i lengre tid og de ansatte håndterer det på en flott måte. Den største endringen er at vi i mindre grad har kontakt med nye potensielle kunder grunnet korona-begrensninger. Salgsprosesser er satt på hold og vi må jobbe tett med eksisterende kundebase. I tillegg har salgsstyrken flyttet fokuset over på å vurdere motpartsrisiko. Deler av vår kundebase er utsatt for tiltak fra myndighetene og dermed kan det oppstå mislighold. Vi følger det tett opp og ser om det er løsninger som vi kan finne sammen med dem i en utfordrende tid.

2. Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Det er krevende når en ikke kommer ut blant de ansatte. Det setter større krav til kommunikasjon og at en har gode rutiner og prosesser for samhandling. Her har de ansatte på en forbilledlig måte jobbet bra sammen og funnet gode digitale møteplasser for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Som leder så må jeg være tilstede på flere flater enn tidligere. En må aktivt følge opp organisasjonen som er spredt i Norden, og en må stole på teamet sitt. Det kan være krevende å holde motivasjonen oppe hos alle, da spesielt når hjemmesituasjonen er ulik for de ansatte. Her legger vi til rette så langt det lar seg gjøre for å gjøre belastningen håndterbar. Her er jeg stolt av den fleksibiliteten som er hos alle ansatte viser og positiviteten som alle bidrar med i Entelios.

3. Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

For vår bedrift så vil vi i det korte bildet se et lavere forbruk av energi i samfunnet som følge av et lavere aktivitetsnivå. På lengre sikt så håper vi at det meste vil normalisere seg. Som en del av Agder Energi, ser vi at prisen på kraft har gått betydelig ned, grunnet et lavere internasjonalt aktivitetsnivå.

For samfunnet så kan dette bidra til at vi endrer noen av våre vaner. Reising vil potensielt bli mindre grunnet pålagte begrensninger samt at vi benytter mer digitale løsninger enn tidligere.

4. Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Med en så krevende situasjon vil jeg si at vi at Norge har håndtert dette på en flott måte. Myndighetene har innrettet tiltak som virker og det ser nå ut som de har fått kontroll på pandemien. I en slik situasjon vil ikke alle tiltak treffe helt rett for alle, men generelt er det gode og kraftfulle tiltak som er innrettet.

5. Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Jeg blir oppriktig glad når jeg ser hvordan Norge har håndtert dette. Og som en del av Agder Energi, så ser jeg hvilken rolle vi spiller i beredskapen i Agder. Her har det vært et flott samspill mellom vår beredskapsorganisasjon og fylket, som viser at når det oppstår krevende situasjoner, så får en tilbake for all treningen som ligger bak samhandlingen.

6. Hvordan kobler du av?

Jeg har familie med tre barn, så det har det vårt behov for å komme  seg ut når alle er blitt satt på hjemmekontor. Så det har blitt mange turer i lokalmiljøet i Mandal hvor jeg bor. Det har  gjort at en har blitt bedre kjent lokalt som har vært flott. Slapper av når vi alle kommer oss ut. I tillegg har en nå i det siste fått muligheten til å dra på hytta igjen, og det har gitt noen fantastiske skiturer nå som det har vært flott vær og mye snø i fjellet. Fjellene på Bortelid har virkelig vært bra de siste helgene.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Atle Knudsen, administrerende direktør i Entelios, hjelper kundene med å finne nye løsninger i en utfordrende tid.

1. Hvordan rammes Entelios av koronakrisen?

Vi har i mindre grad blitt rammet av krisen så langt enn mange  andre bedrifter. Vi har som alle andre blitt satt på hjemmekontor, men har allerede jobbet slik i lengre tid og de ansatte håndterer det på en flott måte. Den største endringen er at vi i mindre grad har kontakt med nye potensielle kunder grunnet korona-begrensninger. Salgsprosesser er satt på hold og vi må jobbe tett med eksisterende kundebase. I tillegg har salgsstyrken flyttet fokuset over på å vurdere motpartsrisiko. Deler av vår kundebase er utsatt for tiltak fra myndighetene og dermed kan det oppstå mislighold. Vi følger det tett opp og ser om det er løsninger som vi kan finne sammen med dem i en utfordrende tid.

2. Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Det er krevende når en ikke kommer ut blant de ansatte. Det setter større krav til kommunikasjon og at en har gode rutiner og prosesser for samhandling. Her har de ansatte på en forbilledlig måte jobbet bra sammen og funnet gode digitale møteplasser for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Som leder så må jeg være tilstede på flere flater enn tidligere. En må aktivt følge opp organisasjonen som er spredt i Norden, og en må stole på teamet sitt. Det kan være krevende å holde motivasjonen oppe hos alle, da spesielt når hjemmesituasjonen er ulik for de ansatte. Her legger vi til rette så langt det lar seg gjøre for å gjøre belastningen håndterbar. Her er jeg stolt av den fleksibiliteten som er hos alle ansatte viser og positiviteten som alle bidrar med i Entelios.

3. Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

For vår bedrift så vil vi i det korte bildet se et lavere forbruk av energi i samfunnet som følge av et lavere aktivitetsnivå. På lengre sikt så håper vi at det meste vil normalisere seg. Som en del av Agder Energi, ser vi at prisen på kraft har gått betydelig ned, grunnet et lavere internasjonalt aktivitetsnivå.

For samfunnet så kan dette bidra til at vi endrer noen av våre vaner. Reising vil potensielt bli mindre grunnet pålagte begrensninger samt at vi benytter mer digitale løsninger enn tidligere.

4. Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Med en så krevende situasjon vil jeg si at vi at Norge har håndtert dette på en flott måte. Myndighetene har innrettet tiltak som virker og det ser nå ut som de har fått kontroll på pandemien. I en slik situasjon vil ikke alle tiltak treffe helt rett for alle, men generelt er det gode og kraftfulle tiltak som er innrettet.

5. Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Jeg blir oppriktig glad når jeg ser hvordan Norge har håndtert dette. Og som en del av Agder Energi, så ser jeg hvilken rolle vi spiller i beredskapen i Agder. Her har det vært et flott samspill mellom vår beredskapsorganisasjon og fylket, som viser at når det oppstår krevende situasjoner, så får en tilbake for all treningen som ligger bak samhandlingen.

6. Hvordan kobler du av?

Jeg har familie med tre barn, så det har det vårt behov for å komme  seg ut når alle er blitt satt på hjemmekontor. Så det har blitt mange turer i lokalmiljøet i Mandal hvor jeg bor. Det har  gjort at en har blitt bedre kjent lokalt som har vært flott. Slapper av når vi alle kommer oss ut. I tillegg har en nå i det siste fått muligheten til å dra på hytta igjen, og det har gitt noen fantastiske skiturer nå som det har vært flott vær og mye snø i fjellet. Fjellene på Bortelid har virkelig vært bra de siste helgene.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor