AA

– En spennende tid foran oss

  • Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I juni kunne vi glede oss over at samfunnet gradvis så ut til å vende tilbake til det som ble betegnet som den nye normalen. I dag ser vi nye smitteutbrudd, flere lettelser av restriksjoner lar vente på seg og krisen er på ingen måte over. Hva vil dette bety for næringslivet i vår region?

Næringsforeningen følger situasjonen tett, og vil fortsatt være opptatt av å sikre best mulige vilkår for regionens næringsliv i tiden som kommer.

Reiselivsnæringen på Sørlandet har hatt en fantastisk sommer. Vi har trolig hatt mer besøk enn normalt, og selv om koronasituasjonen har gitt begrensninger – har vi tro på at de økonomiske resultatene for reiselivsnæringen vil bli god – særlig for juli måned. Vi gleder oss over dette, men vet samtidig at det er stor usikkerhet knyttet til hotellnæringen nå i høst. Med dagens nye innstramninger er dette ytterligere forsterket. Det er fare for at kurs og konferansemarkedet vil være svært labert, og flere bransjer må være forberedt på en utfordrende høst.

I tillegg til situasjonen rundt Covid-19, jobber Næringsforeningen med flere viktige saker fremover. Nå som vi er blitt ett Agder vil næringslivet være opptatt av å stå sammen om å utvikle Norges mest attraktive sted å bo og jobbe. Derfor har landsdelens ulike næringsforeninger og næringshager allerede startet planleggingen av en ny næringsallianse for hele Agder, og første samling med disse er lagt til oktober.

Bærekraft er et av Næringsforeningens fokusområder, og vi deltar i flere store prosjekter knyttet til dette. Å bygge opp det nye Bærekraftssenteret i Dronningensgate er et av disse. Videre er det verdt å nevne runde to av Likestilt Arbeidsliv, Felles løft som er et samarbeid med UiA, samt etableringen av Fair Play Agder som skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

I tillegg har vi mange spennende poster på programmet utover høsten. Vi starter med vår tradisjonsrike hagefest 25. august, og to dager senere arrangerer vi sportslunsj med Vipers. Den 1. september er det byutviklingskonferanse, der vi vil diskutere hvordan bysentrum kan være en motor for hele regionen. Regionhovedstaden Kristiansand er dessuten hovedtema i et innspillsmøte for utvalgte ledere fra hele Agder senere i høst. 4. september starter vi opp en B2B-møteserie, hvor bedrifter kan presentere seg for hverandre. Vi skal også arrangere speed-dating for bedrifter i Dyreparken, og sammen med ny styreleder og nytt styre starter vi også en strategiprosess for Næringsforeningen for perioden 2021-2023.

På alle våre arrangementer og samlinger står smittevern i fokus, og vi vil til enhver tid forholde oss til de restriksjoner som foreligger. For å sikre at vi gjør alt vi kan for å hindre smitteutbrudd på våre arrangementer har vi tett dialog med kommuneoverlegen.

Til tross for utfordrende og uavklarte tider er det altså mye å glede seg over, og vi i Næringsforeningen ser frem til en spennende høst sammen med våre medlemmer!

Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
I juni kunne vi glede oss over at samfunnet gradvis så ut til å vende tilbake til det som ble betegnet som den nye normalen. I dag ser vi nye smitteutbrudd, flere lettelser av restriksjoner lar vente på seg og krisen er på ingen måte over. Hva vil dette bety for næringslivet i vår region?

Næringsforeningen følger situasjonen tett, og vil fortsatt være opptatt av å sikre best mulige vilkår for regionens næringsliv i tiden som kommer.

Reiselivsnæringen på Sørlandet har hatt en fantastisk sommer. Vi har trolig hatt mer besøk enn normalt, og selv om koronasituasjonen har gitt begrensninger – har vi tro på at de økonomiske resultatene for reiselivsnæringen vil bli god – særlig for juli måned. Vi gleder oss over dette, men vet samtidig at det er stor usikkerhet knyttet til hotellnæringen nå i høst. Med dagens nye innstramninger er dette ytterligere forsterket. Det er fare for at kurs og konferansemarkedet vil være svært labert, og flere bransjer må være forberedt på en utfordrende høst.

I tillegg til situasjonen rundt Covid-19, jobber Næringsforeningen med flere viktige saker fremover. Nå som vi er blitt ett Agder vil næringslivet være opptatt av å stå sammen om å utvikle Norges mest attraktive sted å bo og jobbe. Derfor har landsdelens ulike næringsforeninger og næringshager allerede startet planleggingen av en ny næringsallianse for hele Agder, og første samling med disse er lagt til oktober.

Bærekraft er et av Næringsforeningens fokusområder, og vi deltar i flere store prosjekter knyttet til dette. Å bygge opp det nye Bærekraftssenteret i Dronningensgate er et av disse. Videre er det verdt å nevne runde to av Likestilt Arbeidsliv, Felles løft som er et samarbeid med UiA, samt etableringen av Fair Play Agder som skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

I tillegg har vi mange spennende poster på programmet utover høsten. Vi starter med vår tradisjonsrike hagefest 25. august, og to dager senere arrangerer vi sportslunsj med Vipers. Den 1. september er det byutviklingskonferanse, der vi vil diskutere hvordan bysentrum kan være en motor for hele regionen. Regionhovedstaden Kristiansand er dessuten hovedtema i et innspillsmøte for utvalgte ledere fra hele Agder senere i høst. 4. september starter vi opp en B2B-møteserie, hvor bedrifter kan presentere seg for hverandre. Vi skal også arrangere speed-dating for bedrifter i Dyreparken, og sammen med ny styreleder og nytt styre starter vi også en strategiprosess for Næringsforeningen for perioden 2021-2023.

På alle våre arrangementer og samlinger står smittevern i fokus, og vi vil til enhver tid forholde oss til de restriksjoner som foreligger. For å sikre at vi gjør alt vi kan for å hindre smitteutbrudd på våre arrangementer har vi tett dialog med kommuneoverlegen.

Til tross for utfordrende og uavklarte tider er det altså mye å glede seg over, og vi i Næringsforeningen ser frem til en spennende høst sammen med våre medlemmer!

Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor