AA

Et aktivt år for Likestilt arbeidsliv

  • Patricia Hartmann, Ann Jørgensen og Helena Frustøl i Likestilt arbeidsliv. Foto: Agder fylkeskommune.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Prosjektet Likestilt arbeidsliv får nasjonal oppmerksomhet og stadig flere virksomheter forplikter seg til ordningen.

Likestilt arbeidsliv, som er et prosjekt initiert av Agder fylkeskommune, går inn i sommeren med en dobling av virksomheter knyttet til sertifiseringsordningen sammenlignet med piloten for snart tre år siden. Ordningen skal hjelpe bedrifter til å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Dette er arbeid som virksomheter over en viss størrelse fra og med regnskapsåret 2020 er lovpålagt å rapportere på, og skal i tillegg bidra til lønnsomhet, bærekraft og verdiskaping hvis det blir godt utført.

– Vi har jevnlig kontakt med nysgjerrige virksomheter som ønsker å høre om ordningen. Spesielt stas er det når landsdekkende virksomheter slik som Finansforbundet og Visma Enterprise signerer allerede før ordningen er rullet ut nasjonalt! Det betyr at vi har gode ambassadører der ute, og at virksomhetene ser nytte i forpliktelsene som denne sertifiseringsordningen krever, sier Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv.

Prosjektperioden er til for videreutvikling

Prosjektet har hatt en solid utvikling etter at en ny runde startet for snart ett år siden. Grunnlaget som ble lagt under piloten, kombinert med nye krefter, har mye av æren for det. Med ny leder i spissen har prosjektet videreutviklet en egen håndbok med konkrete verktøy som virksomhetene benytter seg av for å systematisere og konkretisere det interne likestillings- og mangfoldarbeidet. Det innebærer blant annet ståstedsanalyser av egen virksomhet, risikovurderinger, dilemmatrening, dokumentasjonsveiledning, fagkurs og tilgang til et nettverk av virksomheter som jobber mot et felles mål om like muligheter for alle.

Virksomhetene får oppfølging og faglig påfyll

For virksomhetene holdes det månedlige fagsamlinger hvor mellom 70 og 90 ledere og prosjektarbeidere får solid faglig kompetanseheving levert av forskere, arbeidslivseksperter og andre praktiserende virksomheter. Hittil i år er det gjennomført fem slike samlinger. Det planlegges for ytterligere fire i 2021, inkludert en sertifiseringsseremoni i november. I tillegg får prosjektlederne fire årlige samlinger som et direkte bidrag til prosjektledelse.

Får regional og nasjonal oppmerksomhet

Det jobbes med å posisjonere og skalere sertifiseringsordningen på Agder og nasjonalt. Likestilt arbeidsliv ble nylig inkludert i handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 og er en del av Agder fylkeskommune sin plan for likestilling, inkludering og mangfold i Agder frem mot 2027 (LIM-plan).

– Ved å trekke inn inkludering og mangfold i Agders strategiske satsning forventer vi å se resultater frem mot 2030. Agder fylkeskommune skal gå foran, både ved å legge til rette for at våre 308 843 egder får et likestilt arbeidsliv og ved å sette ambisiøse organisatoriske mål for oss som arbeidsgiver for 3000 ansatte, sier Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling.

Sertifiseringsordningen har i flere sammenhenger blitt løftet opp som konkret eksempel på hvordan virksomheter kan arbeide med sosial bærekraft. Likestilt arbeidsliv er på Statsbudsjettet 2021 og nevnes av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som et konkret eksempel på metoder virksomheter kan benytte seg av for å oppnå noen av bærekraftmålene innen 2030. Sertifiseringsordningen har tidligere blitt trukket frem som et nyttig verktøy for virksomheter av blant annet UN Global Compact og Likestillingssentrene i Norge. Med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som samarbeidspartner styrkes også Agderregionens virksomheter kjennskap til ordningen.

Planer for tiden fremover

– Prosjektet er i en utviklingsfase, og vi har tett dialog med virksomhetene. Det gjør at vi hele tiden kan tilpasse programmet slik at det blir mest mulig brukervennlig og nyttig for næringslivet. Vi så at bedriftene ønsket mer kunnskap om hvordan man vurderer risiko for diskriminering i egen virksomhet, derfor satt vi opp et kurs om risikoanalyse i henhold til den nye aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP). Ettersom ordningen tiltrekker seg stadig flere virksomheter, vil behovet for flere rådgivere til å hjelpe og følge opp virksomhetene øke. Som et resultat jobbes det med et kompetanseprogram for etter- og videreutdanning på høyskolenivå for å trene opp virksomhetsveiledere til Likestilt arbeidsliv, forteller Hartmann.

Eksemplene illustrerer den viktige fasen som prosjektet befinner seg i.

Hun fortsetter:

– I tiden fremover vil vi jobbe for å følge opp de bedriftene som er i sertifiseringsløpet, styrke kvaliteten på innholdet samt rigge ordningen til å passe for fremtidens næringslivs-Norge, sier Hartmann.

Akkurat nå jobber 27 virksomheter for å implementere likestilling og mangfold i egne strategier, arbeidskulturer og organisasjonens praksis. Frem mot sertifiseringsfesten i november jobbes det for å sikre god oppfølging av virksomheter og videre posisjonering og kommunikasjon av Likestilt arbeidsliv. Over sommeren vil det bli gjort grep for å tiltrekke flere virksomheter og ruste opp for en permanent ordning.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Prosjektet Likestilt arbeidsliv får nasjonal oppmerksomhet og stadig flere virksomheter forplikter seg til ordningen.

Likestilt arbeidsliv, som er et prosjekt initiert av Agder fylkeskommune, går inn i sommeren med en dobling av virksomheter knyttet til sertifiseringsordningen sammenlignet med piloten for snart tre år siden. Ordningen skal hjelpe bedrifter til å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Dette er arbeid som virksomheter over en viss størrelse fra og med regnskapsåret 2020 er lovpålagt å rapportere på, og skal i tillegg bidra til lønnsomhet, bærekraft og verdiskaping hvis det blir godt utført.

– Vi har jevnlig kontakt med nysgjerrige virksomheter som ønsker å høre om ordningen. Spesielt stas er det når landsdekkende virksomheter slik som Finansforbundet og Visma Enterprise signerer allerede før ordningen er rullet ut nasjonalt! Det betyr at vi har gode ambassadører der ute, og at virksomhetene ser nytte i forpliktelsene som denne sertifiseringsordningen krever, sier Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv.

Prosjektperioden er til for videreutvikling

Prosjektet har hatt en solid utvikling etter at en ny runde startet for snart ett år siden. Grunnlaget som ble lagt under piloten, kombinert med nye krefter, har mye av æren for det. Med ny leder i spissen har prosjektet videreutviklet en egen håndbok med konkrete verktøy som virksomhetene benytter seg av for å systematisere og konkretisere det interne likestillings- og mangfoldarbeidet. Det innebærer blant annet ståstedsanalyser av egen virksomhet, risikovurderinger, dilemmatrening, dokumentasjonsveiledning, fagkurs og tilgang til et nettverk av virksomheter som jobber mot et felles mål om like muligheter for alle.

Virksomhetene får oppfølging og faglig påfyll

For virksomhetene holdes det månedlige fagsamlinger hvor mellom 70 og 90 ledere og prosjektarbeidere får solid faglig kompetanseheving levert av forskere, arbeidslivseksperter og andre praktiserende virksomheter. Hittil i år er det gjennomført fem slike samlinger. Det planlegges for ytterligere fire i 2021, inkludert en sertifiseringsseremoni i november. I tillegg får prosjektlederne fire årlige samlinger som et direkte bidrag til prosjektledelse.

Får regional og nasjonal oppmerksomhet

Det jobbes med å posisjonere og skalere sertifiseringsordningen på Agder og nasjonalt. Likestilt arbeidsliv ble nylig inkludert i handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 og er en del av Agder fylkeskommune sin plan for likestilling, inkludering og mangfold i Agder frem mot 2027 (LIM-plan).

– Ved å trekke inn inkludering og mangfold i Agders strategiske satsning forventer vi å se resultater frem mot 2030. Agder fylkeskommune skal gå foran, både ved å legge til rette for at våre 308 843 egder får et likestilt arbeidsliv og ved å sette ambisiøse organisatoriske mål for oss som arbeidsgiver for 3000 ansatte, sier Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling.

Sertifiseringsordningen har i flere sammenhenger blitt løftet opp som konkret eksempel på hvordan virksomheter kan arbeide med sosial bærekraft. Likestilt arbeidsliv er på Statsbudsjettet 2021 og nevnes av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som et konkret eksempel på metoder virksomheter kan benytte seg av for å oppnå noen av bærekraftmålene innen 2030. Sertifiseringsordningen har tidligere blitt trukket frem som et nyttig verktøy for virksomheter av blant annet UN Global Compact og Likestillingssentrene i Norge. Med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som samarbeidspartner styrkes også Agderregionens virksomheter kjennskap til ordningen.

Planer for tiden fremover

– Prosjektet er i en utviklingsfase, og vi har tett dialog med virksomhetene. Det gjør at vi hele tiden kan tilpasse programmet slik at det blir mest mulig brukervennlig og nyttig for næringslivet. Vi så at bedriftene ønsket mer kunnskap om hvordan man vurderer risiko for diskriminering i egen virksomhet, derfor satt vi opp et kurs om risikoanalyse i henhold til den nye aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP). Ettersom ordningen tiltrekker seg stadig flere virksomheter, vil behovet for flere rådgivere til å hjelpe og følge opp virksomhetene øke. Som et resultat jobbes det med et kompetanseprogram for etter- og videreutdanning på høyskolenivå for å trene opp virksomhetsveiledere til Likestilt arbeidsliv, forteller Hartmann.

Eksemplene illustrerer den viktige fasen som prosjektet befinner seg i.

Hun fortsetter:

– I tiden fremover vil vi jobbe for å følge opp de bedriftene som er i sertifiseringsløpet, styrke kvaliteten på innholdet samt rigge ordningen til å passe for fremtidens næringslivs-Norge, sier Hartmann.

Akkurat nå jobber 27 virksomheter for å implementere likestilling og mangfold i egne strategier, arbeidskulturer og organisasjonens praksis. Frem mot sertifiseringsfesten i november jobbes det for å sikre god oppfølging av virksomheter og videre posisjonering og kommunikasjon av Likestilt arbeidsliv. Over sommeren vil det bli gjort grep for å tiltrekke flere virksomheter og ruste opp for en permanent ordning.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor