AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Et grønt skifte må stimulere til næringsutvikling

– Et grønt skifte må stimulere til næringsutvikling

  • Trond Madsen fra NHO fortalte stortingspolitikerne om transportutfordringene i regionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– God infrastruktur gjør det lettere å få tak i kompetanse, sa administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, da politikere fra Sørlandsbenken var på besøk tidligere denne uka.

Sørlandet er et av de første områdene som får nyte godt av Nye Veiers veibygging, og første område som får etablert gjennomgående høyhastighets stamvei både til nærmeste regionhovedstad og til Oslo. I den forbindelse var flere stortingspolitikere denne uka invitert til Næringsforeningen for å høre ulike lokale aktører snakke om den effekten de store investeringene i infrastruktur har på landsdelens bo- og arbeidsmarked.

Endringer i boligmarkedet

– Vi ser en økende grad av urbanisering, både nasjonalt og internasjonalt, sa Anne Wenche Emblem fra UiA Handelshøyskolen i sitt innlegg om hva som påvirker bygging og utvikling i en region.

Hun trakk frem at andelen sysselsatte i Agder ligger lavere en landsgjennomsnittet, og at vi også ligger lavere enn byer som vi ofte ønsker å sammenligne oss med, for eksempel Stavanger.

– Når det gjelder boligmarkedet så styres dette av hvor folk vil bo. Det er store forskjeller på prisvekst i byer, og Kristiansand har lavere prisvekst enn andre. Etterspørselen etter boliger har imidlertid økt, men det har også tilbudet. Etterspørselen etter bolig vil øke ved flere innbyggere, men også styres av inntekten til de som bor der, og Kristiansand ligger lavere på lønn enn andre byer, sa hun.

Emblem tror bedre infrastruktur vil være med på å øke boligprisene i områdene rundt Kristiansand.

– Jo nærmere du er markedet ditt, jo mer er du villig til å betale for en eiendom. Dette skulle tilsi at når veiene blir bedre, og du kommer raskere fra a til b og sparer tid og penger, blir terskelen lavere for å flytte ut av byen.

Stortingspolitiker Ingunn Foss (H) stilte spørsmål ved om hvor mye bompenger vil ha å si for utviklingen.

– Vi har studenter som jobber med denne problemstillingen nå. Generelt tilsier teorien at de som bor innenfor en eventuell bomring vil få økt verdi på sin bolig, sa Emblem.

En stemme

I tillegg til administrerende direktør Geir Jørgensen var også Næringsforeningens styreleder Jan Willy Føreland til stede. Han benyttet anledningen til å takke politikerne med arbeidet de har gjort for landsdelen.

– Vi opplever at vi, altså næringsliv og politikere, snakker med en stemme. Det gir større innflytelse, og det har gitt resultater, sa han.

Han trakk frem viktigheten av å gjøre Kristiansand til en attraktiv landsdelshovedstad, men legge til rette for at folk kan bo i ulike deler av regionen.

– Det er en styrke og et konkurransefortrinn at vi har så stort utbud av boliger at prisene holdes nede, sa han.

Transportutfordringer

– Vi opplever at det er bred enighet i benken og i næringslivet om mål og utfordringer i landsdelen, sa NHOs Trond Madsen.

Han snakket om konfliktene som ligger i målet om å bygge nye veier samtidig som man vil ha nullvekst i biltrafikk.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet er næringslivet en del av redskapet, men skal næringslivet være med på dette må det være lønnsomt. Vi må få til et grønt skifte, også innenfor transportsektoren, som stimulerer og ikke undergraver næringsutvikling.

Han mener det må komme tydeligere frem hvorfor utbygging av vei skaper verdi for næringslivet, og at man må ha flere tanker i hodet samtidig.

– Selv om vi løser utslippsproblematikken har vi ikke løst trengselsproblematikken. Vi vil ha et større og mer sammenhengende bo- og arbeidsmarked, samtidig som vi vil ha nullutslipp og mindre kø og trengsel i sentrum.

Fremtidige endringer

Madsen trakk også frem endringene som ligger foran oss.

– Vi vet lite om hva som blir næringslivets transportbehov i fremtiden, og det må vi ta høyde for. Mye av premissene for hva som er moderne mobilitet vil endre seg i takt med teknologi og det grønne skiftet.

Svein Harberg (H) kommenterte transportutfordringene.

– Vi har en tendens til å si at så lenge alle kjøretøy blir el, så blir det ok. Det er for enkelt.

– Hvem skal ha ansvaret for transport i byene? Teknologi vil endre måten å tenke på. Hva slags samfunn vil vi ha, og hvordan skal vi organisere transporten i fremtiden? Det må vi begynne å tenke på nå, og dette må inn i neste NTP, utfordret Siv Wiken i AKT politikerne.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
- God infrastruktur gjør det lettere å få tak i kompetanse, sa administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, da politikere fra Sørlandsbenken var på besøk tidligere denne uka.

Sørlandet er et av de første områdene som får nyte godt av Nye Veiers veibygging, og første område som får etablert gjennomgående høyhastighets stamvei både til nærmeste regionhovedstad og til Oslo. I den forbindelse var flere stortingspolitikere denne uka invitert til Næringsforeningen for å høre ulike lokale aktører snakke om den effekten de store investeringene i infrastruktur har på landsdelens bo- og arbeidsmarked.

Endringer i boligmarkedet

– Vi ser en økende grad av urbanisering, både nasjonalt og internasjonalt, sa Anne Wenche Emblem fra UiA Handelshøyskolen i sitt innlegg om hva som påvirker bygging og utvikling i en region.

Hun trakk frem at andelen sysselsatte i Agder ligger lavere en landsgjennomsnittet, og at vi også ligger lavere enn byer som vi ofte ønsker å sammenligne oss med, for eksempel Stavanger.

– Når det gjelder boligmarkedet så styres dette av hvor folk vil bo. Det er store forskjeller på prisvekst i byer, og Kristiansand har lavere prisvekst enn andre. Etterspørselen etter boliger har imidlertid økt, men det har også tilbudet. Etterspørselen etter bolig vil øke ved flere innbyggere, men også styres av inntekten til de som bor der, og Kristiansand ligger lavere på lønn enn andre byer, sa hun.

Emblem tror bedre infrastruktur vil være med på å øke boligprisene i områdene rundt Kristiansand.

– Jo nærmere du er markedet ditt, jo mer er du villig til å betale for en eiendom. Dette skulle tilsi at når veiene blir bedre, og du kommer raskere fra a til b og sparer tid og penger, blir terskelen lavere for å flytte ut av byen.

Stortingspolitiker Ingunn Foss (H) stilte spørsmål ved om hvor mye bompenger vil ha å si for utviklingen.

– Vi har studenter som jobber med denne problemstillingen nå. Generelt tilsier teorien at de som bor innenfor en eventuell bomring vil få økt verdi på sin bolig, sa Emblem.

En stemme

I tillegg til administrerende direktør Geir Jørgensen var også Næringsforeningens styreleder Jan Willy Føreland til stede. Han benyttet anledningen til å takke politikerne med arbeidet de har gjort for landsdelen.

– Vi opplever at vi, altså næringsliv og politikere, snakker med en stemme. Det gir større innflytelse, og det har gitt resultater, sa han.

Han trakk frem viktigheten av å gjøre Kristiansand til en attraktiv landsdelshovedstad, men legge til rette for at folk kan bo i ulike deler av regionen.

– Det er en styrke og et konkurransefortrinn at vi har så stort utbud av boliger at prisene holdes nede, sa han.

Transportutfordringer

– Vi opplever at det er bred enighet i benken og i næringslivet om mål og utfordringer i landsdelen, sa NHOs Trond Madsen.

Han snakket om konfliktene som ligger i målet om å bygge nye veier samtidig som man vil ha nullvekst i biltrafikk.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet er næringslivet en del av redskapet, men skal næringslivet være med på dette må det være lønnsomt. Vi må få til et grønt skifte, også innenfor transportsektoren, som stimulerer og ikke undergraver næringsutvikling.

Han mener det må komme tydeligere frem hvorfor utbygging av vei skaper verdi for næringslivet, og at man må ha flere tanker i hodet samtidig.

– Selv om vi løser utslippsproblematikken har vi ikke løst trengselsproblematikken. Vi vil ha et større og mer sammenhengende bo- og arbeidsmarked, samtidig som vi vil ha nullutslipp og mindre kø og trengsel i sentrum.

Fremtidige endringer

Madsen trakk også frem endringene som ligger foran oss.

– Vi vet lite om hva som blir næringslivets transportbehov i fremtiden, og det må vi ta høyde for. Mye av premissene for hva som er moderne mobilitet vil endre seg i takt med teknologi og det grønne skiftet.

Svein Harberg (H) kommenterte transportutfordringene.

– Vi har en tendens til å si at så lenge alle kjøretøy blir el, så blir det ok. Det er for enkelt.

– Hvem skal ha ansvaret for transport i byene? Teknologi vil endre måten å tenke på. Hva slags samfunn vil vi ha, og hvordan skal vi organisere transporten i fremtiden? Det må vi begynne å tenke på nå, og dette må inn i neste NTP, utfordret Siv Wiken i AKT politikerne.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor