AA

Et positivt vedtak for næringslivet

  • Formannskapet vedtok i dag å flytte konteinerhavna.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er glade for formannskapets vedtak om å flytte konteinerhavna og ønsket om å skape en moderne, konkurransedyktig havn.

I formannskapets vedtak onsdag 26. september er et klart flertall for å flytte havna. Vedtaket innebærer at arbeidet med å flytte havna til Kongsgård/Vige fortsetter, herunder behandling av innsigelsene. I denne tiden skal det foretas en ny utredning om det er mulig å flytte havna til den såkalte KMV-tomta.

– Dette handler om forutsigbarhet. I 2013 sa politikerne at de ønsker å flytte konteinerne til Kongsgård/Vige. På den bakgrunn er blant annet planene om Gartnerløkka laget. Her tilgodeses regionen med over 1 milliard i Nasjonal Transportplan. Vi har støttet oss til utredningene og ekspertuttalelsene som sier at det ikke er plass i KMV-området til både ferje og havn. Siden området ble vurdert som for dyrt å fylle ut til konteinerhavn i 2012, er store arealer tatt til utbyggingen på Gartnerløkka, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson.

Hun er likevel ikke negativ til utredningen av KMV som politikerne ønsker.

– Det har vært mye snakk om dette alternativet i debatten og vært løftet frem av motstanderne av flytting til Kongsgård/Vige som en løsning. Det er tid nok nå til å få kvalitetssikret dette, sier Dietrichson.

Opprinnelig skulle havneflyttingen opp i Bystyret i oktober, men denne behandlingen blir nå flyttet. Det er særlig meklingen om innsigelsen fra BaneNOR om jernbane som kan ta tid. De har signalisert til kommunen at de ikke kan treffe dem på denne siden av jul.

-Vi håper likevel det blir mulig å få til et vedtak i saken i løpet av vinteren, selv om det blir utsettelsen. Politikerne som sitter nå har mye detaljkunnskap og har gjennomført grundige prosesser i sine partier i arbeidet frem mot de synspunktene de har i saken. Det ville derfor være bra om sittende politikere får avgjøre saken. Det handler selvsagt også om å få landet dette og sikre forutsigbarhet i en sak som har hengt i lang tid, sier Dietrichson.

Hun mener politikerne har en god sak overfor BaneNOR.

– Det grønne skiftet handler om å flytte gods over fra vei til båt eller bane. Ikke bare bane. I Norge er jernbanenettet allerede sprengt og persontrafikken prioriteres. De fleste i Norge bor langs kysten. Å satse videre på transport med båt er et miljøtiltak. Lokalt vil fortsatt gods sendes ut med trailere, men i fremtiden får vi elektriske trailere. Bare firmaet Seafront som har 70 prosent av trafikken i konteinerhavna, har tre i bestilling, avslutter Dietrichson.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er glade for formannskapets vedtak om å flytte konteinerhavna og ønsket om å skape en moderne, konkurransedyktig havn.

I formannskapets vedtak onsdag 26. september er et klart flertall for å flytte havna. Vedtaket innebærer at arbeidet med å flytte havna til Kongsgård/Vige fortsetter, herunder behandling av innsigelsene. I denne tiden skal det foretas en ny utredning om det er mulig å flytte havna til den såkalte KMV-tomta.

– Dette handler om forutsigbarhet. I 2013 sa politikerne at de ønsker å flytte konteinerne til Kongsgård/Vige. På den bakgrunn er blant annet planene om Gartnerløkka laget. Her tilgodeses regionen med over 1 milliard i Nasjonal Transportplan. Vi har støttet oss til utredningene og ekspertuttalelsene som sier at det ikke er plass i KMV-området til både ferje og havn. Siden området ble vurdert som for dyrt å fylle ut til konteinerhavn i 2012, er store arealer tatt til utbyggingen på Gartnerløkka, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson.

Hun er likevel ikke negativ til utredningen av KMV som politikerne ønsker.

– Det har vært mye snakk om dette alternativet i debatten og vært løftet frem av motstanderne av flytting til Kongsgård/Vige som en løsning. Det er tid nok nå til å få kvalitetssikret dette, sier Dietrichson.

Opprinnelig skulle havneflyttingen opp i Bystyret i oktober, men denne behandlingen blir nå flyttet. Det er særlig meklingen om innsigelsen fra BaneNOR om jernbane som kan ta tid. De har signalisert til kommunen at de ikke kan treffe dem på denne siden av jul.

-Vi håper likevel det blir mulig å få til et vedtak i saken i løpet av vinteren, selv om det blir utsettelsen. Politikerne som sitter nå har mye detaljkunnskap og har gjennomført grundige prosesser i sine partier i arbeidet frem mot de synspunktene de har i saken. Det ville derfor være bra om sittende politikere får avgjøre saken. Det handler selvsagt også om å få landet dette og sikre forutsigbarhet i en sak som har hengt i lang tid, sier Dietrichson.

Hun mener politikerne har en god sak overfor BaneNOR.

– Det grønne skiftet handler om å flytte gods over fra vei til båt eller bane. Ikke bare bane. I Norge er jernbanenettet allerede sprengt og persontrafikken prioriteres. De fleste i Norge bor langs kysten. Å satse videre på transport med båt er et miljøtiltak. Lokalt vil fortsatt gods sendes ut med trailere, men i fremtiden får vi elektriske trailere. Bare firmaet Seafront som har 70 prosent av trafikken i konteinerhavna, har tre i bestilling, avslutter Dietrichson.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor