AA

Et steg nærmere nytt formidlingsbygg på Odderøya

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I den nye museumsmeldingen trekker politikerne frem arbeidet med et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder museet, og sier at de vil prioritere dette.

– Dette er veldig gode nyheter for oss, forteller Inger Marie Pedersen, markedssjef for Vest-Agder museet.

I kulturdepartementets pressemelding knyttet til museumsmeldingen som ble lagt frem i slutten av mars, skriver de blant annet at:

“Prosjektet med å bygge et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder-museet, som blant annet skal inneholde en båthall og samlinger knyttet til maritim historie på Sørlandet, er omtalt i meldingen som en prioritet for regjeringen. Det betyr at regjeringen kommer til å prioritere investeringssøknaden fra Vest-Agder museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya”

– For Vest-Agder-museet er dette et viktig steg videre i arbeidet med å realisere det nye museumsbygget. Bygget skal inneholde en båthall med formidling av områdets kystkultur – og ikke minst de klassiske plastbåtenes historie. Videre skal bygget inneholde en by og regionhistorisk utstilling – og arealer til midlertidige utstillinger. Bygget skal også være en møteplass mellom museet som institusjon og det store frivillige miljøet i området. Her er et stort historisk interessert miljø, blant annet representert gjennom ulike venneforeninger, historielag, byselskap og kystlag, sier Pedersen.

Vest-Agder museet har hatt planer om et nytt museumsbygg på Odderøya i mange år. Prosjektet fikk en restart i 2014 med felles vedtak i Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune, noe som la grunn for arkitektkonkurransen i 2017.

Museet sendte sin første investeringssøknad om midler til nytt museumsbygg i mars 2017. Deretter har prosjektet vært videreutviklet og sendt på nytt hver år.

– At museumsbygget nå er omtalt som en prioritert satsing i den nye Museumsmeldingen er et viktig steg på veien mot realisering og en anerkjennelse av behov og hvilke attraksjon dette skal bli, avslutter Pedersen.

Museet har, i samarbeid med Broomstick, lansert en video som viser hvordan bygget blir seende ut. Den kan du se ved å følge lenken her. 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
I den nye museumsmeldingen trekker politikerne frem arbeidet med et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder museet, og sier at de vil prioritere dette.

– Dette er veldig gode nyheter for oss, forteller Inger Marie Pedersen, markedssjef for Vest-Agder museet.

I kulturdepartementets pressemelding knyttet til museumsmeldingen som ble lagt frem i slutten av mars, skriver de blant annet at:

“Prosjektet med å bygge et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder-museet, som blant annet skal inneholde en båthall og samlinger knyttet til maritim historie på Sørlandet, er omtalt i meldingen som en prioritet for regjeringen. Det betyr at regjeringen kommer til å prioritere investeringssøknaden fra Vest-Agder museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya”

– For Vest-Agder-museet er dette et viktig steg videre i arbeidet med å realisere det nye museumsbygget. Bygget skal inneholde en båthall med formidling av områdets kystkultur – og ikke minst de klassiske plastbåtenes historie. Videre skal bygget inneholde en by og regionhistorisk utstilling – og arealer til midlertidige utstillinger. Bygget skal også være en møteplass mellom museet som institusjon og det store frivillige miljøet i området. Her er et stort historisk interessert miljø, blant annet representert gjennom ulike venneforeninger, historielag, byselskap og kystlag, sier Pedersen.

Vest-Agder museet har hatt planer om et nytt museumsbygg på Odderøya i mange år. Prosjektet fikk en restart i 2014 med felles vedtak i Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune, noe som la grunn for arkitektkonkurransen i 2017.

Museet sendte sin første investeringssøknad om midler til nytt museumsbygg i mars 2017. Deretter har prosjektet vært videreutviklet og sendt på nytt hver år.

– At museumsbygget nå er omtalt som en prioritert satsing i den nye Museumsmeldingen er et viktig steg på veien mot realisering og en anerkjennelse av behov og hvilke attraksjon dette skal bli, avslutter Pedersen.

Museet har, i samarbeid med Broomstick, lansert en video som viser hvordan bygget blir seende ut. Den kan du se ved å følge lenken her. 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor