AA

Færre arbeidssøkere i juli

  • Det er færre arbeidssøkere i Agder nå enn for en måned siden.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Fredag 31. juli var 11 721 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder, noe som er 2099 færre enn for en måned siden.

– Nedgangen skyldes først og fremst at det nå er 1 927 færre registrerte permitterte enn i juni, sier fungerende direktør i NAV Agder, Per Salve Salvesen.

Normal økning i antall helt ledige

7 197 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 865 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Antall helt ledige har økt med 514 personer siste måned. Det er normalt med en økning i ledigheten på om lag 500 personer i juli for Agder, ifølge Salvesen.

I tillegg var 3 856 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en nedgang på 2 448 siden forrige måned. Totalt var dermed 11 721 personer, eller 7,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV i Agder.

Statistikk fra NAV Agder viser at 2 321 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 2 302 av de delvis ledige. Til sammen er 3 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 906 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV Agder. 18 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere.

Reduksjonen i antall arbeidssøkere siste måned er hovedsakelig blant de permitterte arbeidssøkerne. Det er 1 927 færre permitterte registrert hos NAV i Agder sammenlignet med forrige måned.

-Antall arbeidssøkere registrert hos NAV i Agder er nå om lag halvparten av antallet som var registrert 7. april, da Agder hadde det høyeste antallet registrerte på nesten 23 000 personer. Samtidig er dagens nivå på over 5 000 flere arbeidsssøkere enn Agder hadde registrert i ukene før koronautbruddet, sier Per Salve Salvesen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Fredag 31. juli var 11 721 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder, noe som er 2099 færre enn for en måned siden.

– Nedgangen skyldes først og fremst at det nå er 1 927 færre registrerte permitterte enn i juni, sier fungerende direktør i NAV Agder, Per Salve Salvesen.

Normal økning i antall helt ledige

7 197 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 865 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Antall helt ledige har økt med 514 personer siste måned. Det er normalt med en økning i ledigheten på om lag 500 personer i juli for Agder, ifølge Salvesen.

I tillegg var 3 856 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en nedgang på 2 448 siden forrige måned. Totalt var dermed 11 721 personer, eller 7,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV i Agder.

Statistikk fra NAV Agder viser at 2 321 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 2 302 av de delvis ledige. Til sammen er 3 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 906 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV Agder. 18 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere.

Reduksjonen i antall arbeidssøkere siste måned er hovedsakelig blant de permitterte arbeidssøkerne. Det er 1 927 færre permitterte registrert hos NAV i Agder sammenlignet med forrige måned.

-Antall arbeidssøkere registrert hos NAV i Agder er nå om lag halvparten av antallet som var registrert 7. april, da Agder hadde det høyeste antallet registrerte på nesten 23 000 personer. Samtidig er dagens nivå på over 5 000 flere arbeidsssøkere enn Agder hadde registrert i ukene før koronautbruddet, sier Per Salve Salvesen.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor