AA

Færre langtidsledige i desember 2017

  • Navs tall for desember i år viser en liten oppgang i Vest-Agder fra november til desember.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det er en liten oppgang i ledigheten i Vest-Agder fra november til desember i år. 2496 personer i fylket er helt ledige, noe som er 30 flere enn i november. Samtidige er det færre langtidsledige denne måneden, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Langtidsledigheten er noe vi har hatt et sterkt fokus på i NAV i år, og det kommer vi til å fortsette med også i 2018, forteller avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund i en pressemelding.

Per A. Lund i NAV Vest-Agder

Det er registrert 762 langtidsledige i fylket i desember. Det er 59 færre sammenliknet med for ett år siden. Samtidig er det en liten oppgang i ledigheten fra november til desember i år, med en økning på 30 personer. Det er nå 2469 personer som er helt ledige i fylket, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 0,3 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

–  Vi forventet en oppgang i ledigheten i desember, det er normalt for årstiden. Men ser vi på det siste året har vi hatt en nedgang i ledigheten på 22 prosent. Det betyr at det er 685 færre ledige i fylket nå enn for et år siden, og det er veldig bra, understreker Lund.

Bruttoledigheten i fylket, som består av summen av helt ledige pluss de som er ordinære tiltaksdeltakere, utgjør nå 3 165 personer, noe som er 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (342), butikk- og salgsarbeid (291) og bygg- og anlegg (279). I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand og Søgne med 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,0 prosent og Farsund med 2,8 prosent ledighet. Lavest ledighet i desember har Audnedal med 1,2 prosent.

Ser man på hele landet, er det Rogaland som er det fylket med høyest arbeidsledighet med 3,2 prosent, etterfulgt av Aust-Agder med 3,0 prosent ledighet. Ifølge Per Lund i NAV Vest-Agder forventes  det at ledigheten vil øke i januar, noe som er normalt for årstiden.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Det er en liten oppgang i ledigheten i Vest-Agder fra november til desember i år. 2496 personer i fylket er helt ledige, noe som er 30 flere enn i november. Samtidige er det færre langtidsledige denne måneden, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Langtidsledigheten er noe vi har hatt et sterkt fokus på i NAV i år, og det kommer vi til å fortsette med også i 2018, forteller avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund i en pressemelding.

Per A. Lund i NAV Vest-Agder

Det er registrert 762 langtidsledige i fylket i desember. Det er 59 færre sammenliknet med for ett år siden. Samtidig er det en liten oppgang i ledigheten fra november til desember i år, med en økning på 30 personer. Det er nå 2469 personer som er helt ledige i fylket, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 0,3 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

–  Vi forventet en oppgang i ledigheten i desember, det er normalt for årstiden. Men ser vi på det siste året har vi hatt en nedgang i ledigheten på 22 prosent. Det betyr at det er 685 færre ledige i fylket nå enn for et år siden, og det er veldig bra, understreker Lund.

Bruttoledigheten i fylket, som består av summen av helt ledige pluss de som er ordinære tiltaksdeltakere, utgjør nå 3 165 personer, noe som er 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (342), butikk- og salgsarbeid (291) og bygg- og anlegg (279). I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand og Søgne med 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,0 prosent og Farsund med 2,8 prosent ledighet. Lavest ledighet i desember har Audnedal med 1,2 prosent.

Ser man på hele landet, er det Rogaland som er det fylket med høyest arbeidsledighet med 3,2 prosent, etterfulgt av Aust-Agder med 3,0 prosent ledighet. Ifølge Per Lund i NAV Vest-Agder forventes  det at ledigheten vil øke i januar, noe som er normalt for årstiden.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere