AA

Færre permitterte arbeidssøkere i Agder

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Fredag 28. august var 11 082 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

– Det er 639 færre enn for en måned siden. Nedgangen skyldes først og fremst at det nå er 912 færre registrerte permitterte enn i juli, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

6 354 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 094 personer, eller 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige er redusert med 843 personer siste måned.

I tillegg var 3 988 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en økning på 132 siden forrige måned. Totalt var dermed 11 082 personer, eller 7,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV. Statistikk fra NAV Agder viser at 1 553 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 2 165 av de delvis ledige. Til sammen er 2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Den siste måneden har 1 326 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 18 prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. 1 939 personer som var registrert som arbeidssøkere i juli var ikke lenger registrert hos NAV ved utgangen av august. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant de helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (761), industriarbeid (721) , og bygg og anlegg (667). Yrkesgruppen med størst nedgang i antall helt ledige siste måned er reiseliv og transport (-124). Fordelt på kjønn og alder finner vi den største nedgangen for helt ledige blant kvinner mellom 40 og 59 år (-253).

– Det er gledelig at ledigheten faller i august. Likevel fører koronapandemien til fortsatt usikkerhet i arbeidsmarkedet og vi er spent på utviklingen gjennom høsten, sier Elisabeth Blørstad.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Fredag 28. august var 11 082 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

– Det er 639 færre enn for en måned siden. Nedgangen skyldes først og fremst at det nå er 912 færre registrerte permitterte enn i juli, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

6 354 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 094 personer, eller 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige er redusert med 843 personer siste måned.

I tillegg var 3 988 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en økning på 132 siden forrige måned. Totalt var dermed 11 082 personer, eller 7,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV. Statistikk fra NAV Agder viser at 1 553 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 2 165 av de delvis ledige. Til sammen er 2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Den siste måneden har 1 326 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 18 prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. 1 939 personer som var registrert som arbeidssøkere i juli var ikke lenger registrert hos NAV ved utgangen av august. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant de helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (761), industriarbeid (721) , og bygg og anlegg (667). Yrkesgruppen med størst nedgang i antall helt ledige siste måned er reiseliv og transport (-124). Fordelt på kjønn og alder finner vi den største nedgangen for helt ledige blant kvinner mellom 40 og 59 år (-253).

– Det er gledelig at ledigheten faller i august. Likevel fører koronapandemien til fortsatt usikkerhet i arbeidsmarkedet og vi er spent på utviklingen gjennom høsten, sier Elisabeth Blørstad.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor