AA

Lavere vilje til å ansette

  • Administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond Backer, under fremleggelsen av konjunkturbarometeret.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Den økonomiske oppgangen fortsetter, men bedriftene i Agder har lavere vilje til å ansette ny arbeidskraft enn tidligere.

Det viser Sparebank 1 sitt konjunkturbarometer for siste kvartal 2019, som ble lagt frem onsdag.

– Usikkerheten i verden påvirker også norsk økonomi. Vi håper at dette stabiliserer seg nå, sa Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

Knudsen trakk frem at den gode veksten i norsk økonomi har gitt færre arbeidsledige. Sysselsettingen har imidlertid flatet ut i siste kvartal.

– Av bedriftene på Agder sier 49 prosent at de forventer vekst i antall årsverk, til tross for at 64 prosent venter økt omsetning.

Dette kan blant annet skyldes både usikkerhet i markedet, og manglende tilgang på kompetent arbeidskraft, ifølge Knudsen.

57 prosent av Agderbedriftene venter også vekst i ordrereserver, mens 61 prosent forventer økt lønnsomhet.

Knudsen viste videre til at industri er den bransjen hvor det ventes høyest vekst.

I undersøkelsen som ligger til grunn for konjunkturbarometeret stilles det spørsmål om bærekraft. Barometeret viser at stadig flere bedrifter er opptatt av dette, og over 80 prosent av bedriftene svarer at “bærekraft er noe eller svært viktig strategisk sett”. På spørsmål om bedriften har endret strategi det siste halvåret, på grunn av bærekraft, svarer 60 prosent at de har gjort det, mot 48 prosent i andre kvartal 2019. Nesten 60 prosent oppgir at kundene er de aktørene som påvirker dem mest i arbeidet med bærekraft.

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Roar Osmundsen, fortalte at tallene i konjunkturbarometeret stemmer overens med funn foreningen har gjort i sin medlemsundersøkelse.

– Tall fra august viser at 64 prosent forventer økt aktivitet i 2020 målt mot 2019. Bare 34 prosent forventer å ha flere ansatte, sa han.

Her er tilgang på kompetent arbeidskraft en viktig faktor.

– Dette går igjen hos våre medlemsbedrifter, og noen selskaper kunne økt i morgen om de fikk flere kvalifiserte søkere, sa Osmundsen.

 

 

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Den økonomiske oppgangen fortsetter, men bedriftene i Agder har lavere vilje til å ansette ny arbeidskraft enn tidligere.

Det viser Sparebank 1 sitt konjunkturbarometer for siste kvartal 2019, som ble lagt frem onsdag.

– Usikkerheten i verden påvirker også norsk økonomi. Vi håper at dette stabiliserer seg nå, sa Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

Knudsen trakk frem at den gode veksten i norsk økonomi har gitt færre arbeidsledige. Sysselsettingen har imidlertid flatet ut i siste kvartal.

– Av bedriftene på Agder sier 49 prosent at de forventer vekst i antall årsverk, til tross for at 64 prosent venter økt omsetning.

Dette kan blant annet skyldes både usikkerhet i markedet, og manglende tilgang på kompetent arbeidskraft, ifølge Knudsen.

57 prosent av Agderbedriftene venter også vekst i ordrereserver, mens 61 prosent forventer økt lønnsomhet.

Knudsen viste videre til at industri er den bransjen hvor det ventes høyest vekst.

I undersøkelsen som ligger til grunn for konjunkturbarometeret stilles det spørsmål om bærekraft. Barometeret viser at stadig flere bedrifter er opptatt av dette, og over 80 prosent av bedriftene svarer at “bærekraft er noe eller svært viktig strategisk sett”. På spørsmål om bedriften har endret strategi det siste halvåret, på grunn av bærekraft, svarer 60 prosent at de har gjort det, mot 48 prosent i andre kvartal 2019. Nesten 60 prosent oppgir at kundene er de aktørene som påvirker dem mest i arbeidet med bærekraft.

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Roar Osmundsen, fortalte at tallene i konjunkturbarometeret stemmer overens med funn foreningen har gjort i sin medlemsundersøkelse.

– Tall fra august viser at 64 prosent forventer økt aktivitet i 2020 målt mot 2019. Bare 34 prosent forventer å ha flere ansatte, sa han.

Her er tilgang på kompetent arbeidskraft en viktig faktor.

– Dette går igjen hos våre medlemsbedrifter, og noen selskaper kunne økt i morgen om de fikk flere kvalifiserte søkere, sa Osmundsen.

 

 

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor