AA

Får 40 millioner i EU-støtte til Blå vekst

  • (Foto: Janne Gitmark/NIVA).
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

GCE NODE og Sørlandets Europakontor har blitt tildelt EU-støtte for å investere 40 millioner kroner i identifisering og utvikling av nye forretningsmuligheter innen fremvoksende blå markeder.

Prosjektet Periscope – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth – er et Nordsjø-samarbeid, hvor maritime klynger og partnere rundt hele Nordsjøen, skal samarbeide. Arbeidet ledes fra Sørlandet, og Sørlandets Europakontor.

Stig Marthinsen, administrerende direktør i Sørlandets Europakontor, mener Periscope kan bidra til å fremme Sørlandets marine- og maritime posisjon i norsk og europeisk sammenheng.

– Allerede i utviklingsfasen har vi blitt møtt av stor interesse fra Europakommisjonen og Nordsjøkommisjonen, som ser på Periscope som et strategisk viktig verktøy for å ta ut blå vekst potensialet, sier Marthinsen i en pressemelding.

Han skriver videre at klynge-til-klynge samarbeid, med involvering av flere hundre bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, gjør satsingen unik.

– Og den vil garantert åpne opp for både bedriftssamarbeid og nye internasjonale satsinger hvor GCE Node og aktører på Sørlandets kan sitte i førersetet, påpeker Marthinsen i pressemeldingen.

Ifølge Europakommisjonen åpner det seg muligheter for å skape 5,4 millioner arbeidsplasser i Europa innen fornybar havenergi, cruise- og kystturisme, blå bioteknologi, akvakultur og havbunnsgruvedrift. På Sørlandet er det et stort potensial innen offshore- og havteknologi som muliggjør å hente ut potensialet i disse blå sektorene.

Marit Dolmen, forsknings-, utviklings- og innovasjonsleder i GCE Node, uttaler i pressemeldingen at det er  “veldig gledelig” at prosjektet har gått gjennom nåløyet i Interreg Nordsjø, og hun ser frem til oppstart 1 oktober.

– Periscope er et spennende innovasjonsprosjekt som gir medlemsbedriftene i Node mulighet til å videreutvikle egne teknologier og kompetanse for nye områder. Prosjektet har som mål å bringe sammen næringsaktører og forsknings- og innovasjonsmiljøer i et økosystem som skal dele innsikt på tvers av sektorer, utvikle ideer og initiere nye satsinger i fremvoksende markeder, da særlig innen fornybar havenergi, havbunns-gruvedrift, marin bioteknologi, marine teknologier og spesialiserte fartøyer og infrastrukturer.

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
GCE NODE og Sørlandets Europakontor har blitt tildelt EU-støtte for å investere 40 millioner kroner i identifisering og utvikling av nye forretningsmuligheter innen fremvoksende blå markeder.

Prosjektet Periscope – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth – er et Nordsjø-samarbeid, hvor maritime klynger og partnere rundt hele Nordsjøen, skal samarbeide. Arbeidet ledes fra Sørlandet, og Sørlandets Europakontor.

Stig Marthinsen, administrerende direktør i Sørlandets Europakontor, mener Periscope kan bidra til å fremme Sørlandets marine- og maritime posisjon i norsk og europeisk sammenheng.

– Allerede i utviklingsfasen har vi blitt møtt av stor interesse fra Europakommisjonen og Nordsjøkommisjonen, som ser på Periscope som et strategisk viktig verktøy for å ta ut blå vekst potensialet, sier Marthinsen i en pressemelding.

Han skriver videre at klynge-til-klynge samarbeid, med involvering av flere hundre bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, gjør satsingen unik.

– Og den vil garantert åpne opp for både bedriftssamarbeid og nye internasjonale satsinger hvor GCE Node og aktører på Sørlandets kan sitte i førersetet, påpeker Marthinsen i pressemeldingen.

Ifølge Europakommisjonen åpner det seg muligheter for å skape 5,4 millioner arbeidsplasser i Europa innen fornybar havenergi, cruise- og kystturisme, blå bioteknologi, akvakultur og havbunnsgruvedrift. På Sørlandet er det et stort potensial innen offshore- og havteknologi som muliggjør å hente ut potensialet i disse blå sektorene.

Marit Dolmen, forsknings-, utviklings- og innovasjonsleder i GCE Node, uttaler i pressemeldingen at det er  “veldig gledelig” at prosjektet har gått gjennom nåløyet i Interreg Nordsjø, og hun ser frem til oppstart 1 oktober.

– Periscope er et spennende innovasjonsprosjekt som gir medlemsbedriftene i Node mulighet til å videreutvikle egne teknologier og kompetanse for nye områder. Prosjektet har som mål å bringe sammen næringsaktører og forsknings- og innovasjonsmiljøer i et økosystem som skal dele innsikt på tvers av sektorer, utvikle ideer og initiere nye satsinger i fremvoksende markeder, da særlig innen fornybar havenergi, havbunns-gruvedrift, marin bioteknologi, marine teknologier og spesialiserte fartøyer og infrastrukturer.

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor