AA

Får forskningsmidler

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Barnas Musikkteater har mottatt 200 000 kroner i FOU-midler til forskningsprosjektet “Livsmestring i barnehagen”.

Midlene kommer fra Forskningsrådet via Forskningsmobilisering Agder. Prosjektet er et samarbeid med en selvstendig forsker og Universitetet i Agder.

Prosjektet skal undersøke om, og hvordan, barns livsmestring kan forbedres ved hjelp av profesjonelle og tverrfaglige kunstuttrykk i barnehagen gjennom konsertforestillinger og gjennom e-opplæringsprogrammet «Sang og musikk i barnehagen».

– Målet med prosjektet er å undersøke effekten av, og dermed forbedringspotensialet som ligger i, kurs og e-læring for de ansatte, forteller Sonia Loinsworth, daglig leder i Barnas musikkteater.

Hun fortsetter:

– Det nye med dette prosjektet er at det forskes på nytten av å benytte et e-opplærings-program gitt av en profesjonell kunstner, vurdert i relasjon til barns livsmestring. Forskningen vil kunne avdekke hvilke utfordringer de ansatte møter når det gjelder å ta i bruk selve programmet og det de lærer der, og er avgjørende for å undersøke og avdekke hvilken effekt det faktisk har.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Barnas Musikkteater har mottatt 200 000 kroner i FOU-midler til forskningsprosjektet "Livsmestring i barnehagen".

Midlene kommer fra Forskningsrådet via Forskningsmobilisering Agder. Prosjektet er et samarbeid med en selvstendig forsker og Universitetet i Agder.

Prosjektet skal undersøke om, og hvordan, barns livsmestring kan forbedres ved hjelp av profesjonelle og tverrfaglige kunstuttrykk i barnehagen gjennom konsertforestillinger og gjennom e-opplæringsprogrammet «Sang og musikk i barnehagen».

– Målet med prosjektet er å undersøke effekten av, og dermed forbedringspotensialet som ligger i, kurs og e-læring for de ansatte, forteller Sonia Loinsworth, daglig leder i Barnas musikkteater.

Hun fortsetter:

– Det nye med dette prosjektet er at det forskes på nytten av å benytte et e-opplærings-program gitt av en profesjonell kunstner, vurdert i relasjon til barns livsmestring. Forskningen vil kunne avdekke hvilke utfordringer de ansatte møter når det gjelder å ta i bruk selve programmet og det de lærer der, og er avgjørende for å undersøke og avdekke hvilken effekt det faktisk har.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor