AA

Foreningen for barnepalliasjon profesjonaliseres

 • Natasha Pedersen, generalsekretær i Foreningen for Barnepalliasjon. Foto: Sol Nodeland.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) ønsker nå å ta steget videre, og profesjonalisere seg, og søker derfor ny styreleder.

– Vi skal fokusere på større og viktigere oppgaver, og derfor ønsker vi å hente en ekstern styreleder, sier generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, som også har vært arbeidende styreleder i organisasjonen.

Pedersen forteller at FFB har satt noen overordnede mål.  Samtidig som de kan vise til at mye er oppnådd, er dette et arbeid som er kontinuerlig og som ikke ender med etablering av barnehospice.

– Vi har et godt grunnlag i foreningen, og  jeg tenker at det å knytte til seg kompetanse fra næringslivet vil være viktig for å videreutvikle vårt arbeid også med barnehospicet, som vi etterhvert skal drifte, utdyper Pedersen.

Det er flere kvalifikasjoner som er ønskelig hos den nye styrelederen:

 • Har respekt for arbeidet som allerede er gjort og være med å bygge organisasjonen opp for et av sine store mål
 • Ha solid styreerfaring
 • Ledelseserfaring
 • Kan det å jobbe ut fra en visjon
 • Kan frivillighet
 • Organisasjonsutvikling
 • Være strategisk og kan utarbeide strategiplaner
 • Målrettet og resultatorientert
 • Kan jobbe i team
 • Inneha kunnskap om å jobbe med prosjekter
 • Kan håndtere personalsaker og ansatte
 • SoME kunnskaper

– Vi håper noen der ute som har solid erfaring kan tenke seg til å være med på å videreutvikle FFB sitt arbeid. Og ikke minst vil se verdien av dette, sier Pedersen

Pedersen skal nå inn i en mer operativ rolle, men samtidig ha et tett samarbeid med styret.

Fakta om FFB

Foreningen for barnepalliasjon – FFB er en landsdekkende frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Organisasjonen er en medlemsorganisasjon som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte, og har medlemmer fra hele landet. Gjennom hjelp til mestring, informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt arbeide for et bedre omsorgstilbud, skal vi bidra til trygghet, helhetlig behandling og omsorg fram mot livets slutt for hele familien og tiden etterpå.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Foreningen for barnepalliasjon (FFB) ønsker nå å ta steget videre, og profesjonalisere seg, og søker derfor ny styreleder.

– Vi skal fokusere på større og viktigere oppgaver, og derfor ønsker vi å hente en ekstern styreleder, sier generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, som også har vært arbeidende styreleder i organisasjonen.

Pedersen forteller at FFB har satt noen overordnede mål.  Samtidig som de kan vise til at mye er oppnådd, er dette et arbeid som er kontinuerlig og som ikke ender med etablering av barnehospice.

– Vi har et godt grunnlag i foreningen, og  jeg tenker at det å knytte til seg kompetanse fra næringslivet vil være viktig for å videreutvikle vårt arbeid også med barnehospicet, som vi etterhvert skal drifte, utdyper Pedersen.

Det er flere kvalifikasjoner som er ønskelig hos den nye styrelederen:

 • Har respekt for arbeidet som allerede er gjort og være med å bygge organisasjonen opp for et av sine store mål
 • Ha solid styreerfaring
 • Ledelseserfaring
 • Kan det å jobbe ut fra en visjon
 • Kan frivillighet
 • Organisasjonsutvikling
 • Være strategisk og kan utarbeide strategiplaner
 • Målrettet og resultatorientert
 • Kan jobbe i team
 • Inneha kunnskap om å jobbe med prosjekter
 • Kan håndtere personalsaker og ansatte
 • SoME kunnskaper

– Vi håper noen der ute som har solid erfaring kan tenke seg til å være med på å videreutvikle FFB sitt arbeid. Og ikke minst vil se verdien av dette, sier Pedersen

Pedersen skal nå inn i en mer operativ rolle, men samtidig ha et tett samarbeid med styret.

Fakta om FFB

Foreningen for barnepalliasjon – FFB er en landsdekkende frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Organisasjonen er en medlemsorganisasjon som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte, og har medlemmer fra hele landet. Gjennom hjelp til mestring, informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt arbeide for et bedre omsorgstilbud, skal vi bidra til trygghet, helhetlig behandling og omsorg fram mot livets slutt for hele familien og tiden etterpå.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor