AA

Første julemingling i Lillesand

  • Kalvild gård

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Rundt 40 personer fra en rekke bedrifter deltok på Næringsforeningens julemingling i Lillesand.

– Jeg gleder meg til å starte i denne stillingen og til å jobbe tett på bedriftene i Lillesand, sier Gunnar Kulia, til de rundt 40 personene som har tatt turen til Næringsforeningens julemingling på Kalvild Gård.

Gunnar Kulia skal jobbe 40 prosent for Næringsforeningen i Lillesand.

Det er første gang foreningen arrangerer julemingling i Lillesand, og møtet markerer også starten på et tettere samarbeid med næringslivet i kommunen. Lillesand Vekst blir fra 1.1.2020 en del av Næringsforeningen, og Kulia går da inn i en 40 prosent prosjektstilling for å jobbe med bedriftene i Lillesand.

– Først vil jeg bare si litt om den fantastiske utviklingen som har vært i Lillesand de siste 20 årene: Gaupemyr-området har hatt en utrolig utvikling, og det som har skjedd rundt Lillesand senter og helsesatsingen som vi ser der, er virkelig spennende. I tillegg har vi noen nisjebutikker i sentrum som er helt unike. Vi har sterke håndverkertradisjoner i byen og vi har en god turismenæring.

Han viste også til forarbeidet som ble gjort av Lillesand Vekst, før man besluttet å bli en del av Næringsforeningen.

Lillesand-ordfører, Einar Holmer-Hoven.

– Det smarte med denne sammenslåingen er at vi blir en del av et sterkt team som kan jobbe bredere inn mot næringslivet i Lillesand.

Kulia ser nå fram til å bli bedre kjent med næringslivet i kommunen.

– Noe av det jeg kommer til å gjøre mest i starten, er å dra ut og besøke virksomhetene for å bli kjent med dere. Ta gjerne kontakt med meg hvis dere ønsker et møte, oppfordrer han.

Ny ordfører i Lillesand, Einar Holmer-Hoven (H), delte også noen tanker på møtet, og viste blant annet til kommunens satsing på helårsgågate i sentrum for å bidra til mer aktivitet og bedre vilkår for butikkene.

– I tillegg skal vi nå ansette en næringskonsulent som får ansvaret for kommunens næringsutvikling, og en av de første oppgavene personen får vil være å utforme en overordnet strategi og visjon for næringsarbeidet, sier Holmer-Hoven.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Rundt 40 personer fra en rekke bedrifter deltok på Næringsforeningens julemingling i Lillesand.

– Jeg gleder meg til å starte i denne stillingen og til å jobbe tett på bedriftene i Lillesand, sier Gunnar Kulia, til de rundt 40 personene som har tatt turen til Næringsforeningens julemingling på Kalvild Gård.

Gunnar Kulia skal jobbe 40 prosent for Næringsforeningen i Lillesand.

Det er første gang foreningen arrangerer julemingling i Lillesand, og møtet markerer også starten på et tettere samarbeid med næringslivet i kommunen. Lillesand Vekst blir fra 1.1.2020 en del av Næringsforeningen, og Kulia går da inn i en 40 prosent prosjektstilling for å jobbe med bedriftene i Lillesand.

– Først vil jeg bare si litt om den fantastiske utviklingen som har vært i Lillesand de siste 20 årene: Gaupemyr-området har hatt en utrolig utvikling, og det som har skjedd rundt Lillesand senter og helsesatsingen som vi ser der, er virkelig spennende. I tillegg har vi noen nisjebutikker i sentrum som er helt unike. Vi har sterke håndverkertradisjoner i byen og vi har en god turismenæring.

Han viste også til forarbeidet som ble gjort av Lillesand Vekst, før man besluttet å bli en del av Næringsforeningen.

Lillesand-ordfører, Einar Holmer-Hoven.

– Det smarte med denne sammenslåingen er at vi blir en del av et sterkt team som kan jobbe bredere inn mot næringslivet i Lillesand.

Kulia ser nå fram til å bli bedre kjent med næringslivet i kommunen.

– Noe av det jeg kommer til å gjøre mest i starten, er å dra ut og besøke virksomhetene for å bli kjent med dere. Ta gjerne kontakt med meg hvis dere ønsker et møte, oppfordrer han.

Ny ordfører i Lillesand, Einar Holmer-Hoven (H), delte også noen tanker på møtet, og viste blant annet til kommunens satsing på helårsgågate i sentrum for å bidra til mer aktivitet og bedre vilkår for butikkene.

– I tillegg skal vi nå ansette en næringskonsulent som får ansvaret for kommunens næringsutvikling, og en av de første oppgavene personen får vil være å utforme en overordnet strategi og visjon for næringsarbeidet, sier Holmer-Hoven.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor