AA

Fortalte om strategiprosesser

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Onsdag 12. desember ble Deloitte-dagen arrangert på Caledonien.

– Deloitte-dagen er et av våre bidrag til å gjøre våre kunder og gode samarbeidspartnere enda bedre, samt synliggjøre Deloittes kompetanse og faglige bredde, sier Olav Stokkenes, partner i Deloitte Kristiansand.

På agendaen stod strategi og forbedringsprosesser, RPA i økonomifunksjonen og aktuelle tema innen regnskap, skatt og avgift. De inviterte har erfaring fra årsoppgjør og forbedringsprosesser, som blant annet eiere, styremedlemmer og økonomi- og regnskapsledere i Kristiansandsregionen.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, var invitert for å fortelle om foreningens utvikling.

– Vi kjenner Næringsforeningen som en god og prioritert samarbeidspartner gjennom mange år, med samme kontaktflate og ambisjoner som oss. Vi har også, gjennom blant annet støtte i flere strategiprosesser, vært tett på Anitas gode og målrettede arbeid med å videreutvikle foreningen til en av Sørlandets viktigste og mest relevante aktører i den videre utviklingen av det lokale næringslivet. Denne historien ønsket vi å dele med våre kunder og samarbeidspartnere som inspirasjon til deres eget utviklingsarbeid, avslutter Stokkenes.

– Det var en spennende arena å fortelle historien om utviklingen av næringsforeningen, og det var en lydhør forsamling, hvor mange av de tilstedeværende også er våre medlemmer. Mine syv lederprinsipp i perioden som daglig leder har vært en viktig tråd i det arbeidet jeg har gjort, og de resultat vi har oppnådd. Som i alt annet arbeid, handler det om å sette seg mål, men aller mest om å være handlekraftig og vite hva du skal gjøre for å nå målene, sier Dietrichson.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Onsdag 12. desember ble Deloitte-dagen arrangert på Caledonien.

– Deloitte-dagen er et av våre bidrag til å gjøre våre kunder og gode samarbeidspartnere enda bedre, samt synliggjøre Deloittes kompetanse og faglige bredde, sier Olav Stokkenes, partner i Deloitte Kristiansand.

På agendaen stod strategi og forbedringsprosesser, RPA i økonomifunksjonen og aktuelle tema innen regnskap, skatt og avgift. De inviterte har erfaring fra årsoppgjør og forbedringsprosesser, som blant annet eiere, styremedlemmer og økonomi- og regnskapsledere i Kristiansandsregionen.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, var invitert for å fortelle om foreningens utvikling.

– Vi kjenner Næringsforeningen som en god og prioritert samarbeidspartner gjennom mange år, med samme kontaktflate og ambisjoner som oss. Vi har også, gjennom blant annet støtte i flere strategiprosesser, vært tett på Anitas gode og målrettede arbeid med å videreutvikle foreningen til en av Sørlandets viktigste og mest relevante aktører i den videre utviklingen av det lokale næringslivet. Denne historien ønsket vi å dele med våre kunder og samarbeidspartnere som inspirasjon til deres eget utviklingsarbeid, avslutter Stokkenes.

– Det var en spennende arena å fortelle historien om utviklingen av næringsforeningen, og det var en lydhør forsamling, hvor mange av de tilstedeværende også er våre medlemmer. Mine syv lederprinsipp i perioden som daglig leder har vært en viktig tråd i det arbeidet jeg har gjort, og de resultat vi har oppnådd. Som i alt annet arbeid, handler det om å sette seg mål, men aller mest om å være handlekraftig og vite hva du skal gjøre for å nå målene, sier Dietrichson.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor