AA

Forutsigbarhet hos politikerne

  • Administrerende direktør Anita S Dietrichson, her fotografert i Kongsgård/Vige.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Når formannskapet skal behandle kommunedelplan for havneområde nord i Kristiansand (Kongsgård/Vige) på onsdag, skjer det etter en rekke debatter knyttet til saken.

Realiteten i saken er en utvidelse i en allerede vedtatt reguleringsplan, godkjent og debattert i 2013. Utvidelsen skal gjøre plass til konteinerterminal i tilknytning til den allerede eksisterende havn i Kongsgård/Vige.

I 2013 ble det vurdert om den gamle KMV-tomta var egnet til dette, men av økonomiske og arealmessige årsaker ble dette avvist. Siden den gang har det derfor blitt jobbet med planer som ikke innbefatter havn i dette området, planene over området har begynt å realisere seg, og vedtaket fra 2013 har resultert i at utbedringene i Gartnerløkka-prosjektet er tilgodesett med over 1 milliard i Nasjonal Transportplan (NTP). Prosjektet utbedrer både E39/E18, ferjeområdet, Vestre Strandgate og ny Havnegate. Dette tar mye plass fra KMV-området. Mulighetene for å bruke dette området, er derfor ytterligere forringet siden 2013.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har gjennom medlemmene arbeidet seg grundig gjennom saken, og det er bred enighet blant medlemmene om å legge til rette for at konteinerne kan flyttes til Kongsgård/Vige.

Forutsetningen for utvidelsen er at vi ser for oss en moderne havn i Kongsgård/Vige som er økonomisk bærekraftig og hvor moderne teknologi tas i bruk. Ambisjonene og tidslinjen for flyttingen skal tilpasses økonomien.

Ved å flytte konteinerhavna vil det bli frigjort areal for næring, moderne kontorlokaler, samt bolig og opplevelser. Næringsforeningen ber om at det kjøres gode og involverende prosesser med byens befolkning for å sikre at arealene mot sjøen blir for allmenheten, med godt med grøntareal, slik man ser Oslo har gjort i sitt utviklingsarbeid med havna.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen mener det bør starte et arbeid med å se på funksjonsdeling mellom havnene i Arendal, Kristiansand og Mandal, og ønsker en felles organisering av disse.

Vi ber om både handlekraft og forutsigbarhet hos våre politikere.

 

Kristiansand, 21. september 2018

Anita S Dietrichson

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Når formannskapet skal behandle kommunedelplan for havneområde nord i Kristiansand (Kongsgård/Vige) på onsdag, skjer det etter en rekke debatter knyttet til saken.

Realiteten i saken er en utvidelse i en allerede vedtatt reguleringsplan, godkjent og debattert i 2013. Utvidelsen skal gjøre plass til konteinerterminal i tilknytning til den allerede eksisterende havn i Kongsgård/Vige.

I 2013 ble det vurdert om den gamle KMV-tomta var egnet til dette, men av økonomiske og arealmessige årsaker ble dette avvist. Siden den gang har det derfor blitt jobbet med planer som ikke innbefatter havn i dette området, planene over området har begynt å realisere seg, og vedtaket fra 2013 har resultert i at utbedringene i Gartnerløkka-prosjektet er tilgodesett med over 1 milliard i Nasjonal Transportplan (NTP). Prosjektet utbedrer både E39/E18, ferjeområdet, Vestre Strandgate og ny Havnegate. Dette tar mye plass fra KMV-området. Mulighetene for å bruke dette området, er derfor ytterligere forringet siden 2013.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har gjennom medlemmene arbeidet seg grundig gjennom saken, og det er bred enighet blant medlemmene om å legge til rette for at konteinerne kan flyttes til Kongsgård/Vige.

Forutsetningen for utvidelsen er at vi ser for oss en moderne havn i Kongsgård/Vige som er økonomisk bærekraftig og hvor moderne teknologi tas i bruk. Ambisjonene og tidslinjen for flyttingen skal tilpasses økonomien.

Ved å flytte konteinerhavna vil det bli frigjort areal for næring, moderne kontorlokaler, samt bolig og opplevelser. Næringsforeningen ber om at det kjøres gode og involverende prosesser med byens befolkning for å sikre at arealene mot sjøen blir for allmenheten, med godt med grøntareal, slik man ser Oslo har gjort i sitt utviklingsarbeid med havna.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen mener det bør starte et arbeid med å se på funksjonsdeling mellom havnene i Arendal, Kristiansand og Mandal, og ønsker en felles organisering av disse.

Vi ber om både handlekraft og forutsigbarhet hos våre politikere.

 

Kristiansand, 21. september 2018

Anita S Dietrichson

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor