AA

Går inn som sponsorer for Women in Business

  • Oppe f.v. Ingeborg Skjesol i KPMG Kristiansand, Anette Steinsland, avdelingsleder i Azets Insights Kristiansand, Ingrid Michalsen, Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Janne Clausen Ree i Sparebank 1 SR Bank.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Sparebank 1 SR bank, KPMG og Azets Insight blir sponsorer for Women in Business.

– Vi er stolte av våre selskap som ser viktigheten av å støtte Women in Business, det sier noe om våre selskapenes holdning til dette arbeidet. Vi er også stolte av det det faktum at vi gjør det som et samarbeid. Samarbeid gir styrke og  det gjør oss synlige, understreker Janne Clausen Ree i Sparebank 1 SR Bank.

De tre selskapene går inn med 20.000 kroner hver, i to år, og sier Women in Business adresserer flere viktige behov i landsdelen.

– Women in Business er et arbeid vi kan identifisere oss med og som våre selskaper ønsker å være en del av, forklarer Ingeborg Skjesol fra KPMG.

– Vi ønsker å bidra til at Sørlandet blir bedre på likestilling, at vi får frem og tiltrekker oss talentene og at vi skaper en region som er attraktiv med hensyn til jobb og bosetting. Det gjør vi ved å samarbeide på tvers av bransjer, som Women in Business gjør, påpeker Anette Steinsland i Azets Insight AS.

Clausen Ree viser til at dette blir gjort i Women in Business gjennom nettverksbygging, møter og arrangementer, mentorordning og synliggjøring av kandidater til ulike posisjoner og verv. Hun mener responsen på nettverket, og det faktum at det allerede teller 185 medlemmer fire måneder etter oppstart, vitner om at det er stor interesse og behov for det.

– Women in Business handler om å gi motivasjon til og ta posisjoner, gi kompetanse til å ta disse posisjonene og styrke til å bryte glasstaket. I tillegg bidrar det til å utvikle et stort nettverk av kandidater til styreverv, lederverv, foredragsholdere til seminarer og konferanser, og deltagere på eksisterende arenaer for meningsutveksling og kompetansedeling, sier Clausen Ree.

Anette Steinsland i Azets mener næringsforeningens Women in Business har en styrke i at det jobber på tvers av bransjer og allerede er et etablert talerør for næringslivet.

– Med næringsforeningen har man en organisasjon med stor kapasitet som kan sikre god kontinuitet i arbeidet, sier hun.

Adminsterende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, sier sponsormidlene gir ytterligere styrke til nettverket.

– Det er fantastisk at Azets, SR bank og KPMG ser verdien i arbeidet og ønsker å være med og støtte Women in Business. Det sier mye om verdiene til disse tre selskapene, og vi er 100 prosent enige i at samarbeid gir styrke. Nå står vi sammen for å gi et løft og pushe landsdelen i riktig retning. Det handler jo om noe så enkelt som å ta i bruk alle ressursene, og se mulighetene.

Fra før av har Vest-Agder fylkeskommune gått inn med 150.000 kroner i støtte til Women in Business.

 

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Sparebank 1 SR bank, KPMG og Azets Insight blir sponsorer for Women in Business.

– Vi er stolte av våre selskap som ser viktigheten av å støtte Women in Business, det sier noe om våre selskapenes holdning til dette arbeidet. Vi er også stolte av det det faktum at vi gjør det som et samarbeid. Samarbeid gir styrke og  det gjør oss synlige, understreker Janne Clausen Ree i Sparebank 1 SR Bank.

De tre selskapene går inn med 20.000 kroner hver, i to år, og sier Women in Business adresserer flere viktige behov i landsdelen.

– Women in Business er et arbeid vi kan identifisere oss med og som våre selskaper ønsker å være en del av, forklarer Ingeborg Skjesol fra KPMG.

– Vi ønsker å bidra til at Sørlandet blir bedre på likestilling, at vi får frem og tiltrekker oss talentene og at vi skaper en region som er attraktiv med hensyn til jobb og bosetting. Det gjør vi ved å samarbeide på tvers av bransjer, som Women in Business gjør, påpeker Anette Steinsland i Azets Insight AS.

Clausen Ree viser til at dette blir gjort i Women in Business gjennom nettverksbygging, møter og arrangementer, mentorordning og synliggjøring av kandidater til ulike posisjoner og verv. Hun mener responsen på nettverket, og det faktum at det allerede teller 185 medlemmer fire måneder etter oppstart, vitner om at det er stor interesse og behov for det.

– Women in Business handler om å gi motivasjon til og ta posisjoner, gi kompetanse til å ta disse posisjonene og styrke til å bryte glasstaket. I tillegg bidrar det til å utvikle et stort nettverk av kandidater til styreverv, lederverv, foredragsholdere til seminarer og konferanser, og deltagere på eksisterende arenaer for meningsutveksling og kompetansedeling, sier Clausen Ree.

Anette Steinsland i Azets mener næringsforeningens Women in Business har en styrke i at det jobber på tvers av bransjer og allerede er et etablert talerør for næringslivet.

– Med næringsforeningen har man en organisasjon med stor kapasitet som kan sikre god kontinuitet i arbeidet, sier hun.

Adminsterende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, sier sponsormidlene gir ytterligere styrke til nettverket.

– Det er fantastisk at Azets, SR bank og KPMG ser verdien i arbeidet og ønsker å være med og støtte Women in Business. Det sier mye om verdiene til disse tre selskapene, og vi er 100 prosent enige i at samarbeid gir styrke. Nå står vi sammen for å gi et løft og pushe landsdelen i riktig retning. Det handler jo om noe så enkelt som å ta i bruk alle ressursene, og se mulighetene.

Fra før av har Vest-Agder fylkeskommune gått inn med 150.000 kroner i støtte til Women in Business.

 

 

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere