AA

– Gartnerløkka må gjennomføres

  • Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen, uttrykte støtte til flere store prosjekter i kommunalutvalget.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det sa styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, i møte med kommunalutvalget tirsdag formiddag.

Føreland trakk frem viktigheten av å lande et finansieringsvedtak i Stortinget til høsten, slik at arbeidet med veiprosjektet kan starte til neste år. Han fortalte også om bekymringer knyttet til prosjektet.

– Lastebilnæringen er bekymret for hva som vil skje i anleggstiden. Dette må ikke føre til at prosjektet ikke gjennomføres, og vi har derfor foreslått at Statens vegvesen inviterer til dialog for å redusere usikkerheten.

Føreland pekte på at utbygging av Gartnerløkka er viktig både for gående, syklende og kollektivtrafikken, i tillegg til næringslivet.

Ønsker byvekstavtale

Hvordan man skaper en attraktiv bo- og arbeidsregion var blant temaene i kommunalutvalget tirsdag.

– Vi sier ja til byvekstavtale. Det må vi ha for å bygge en attraktiv by, sa Føreland.

Han presiserte imidlertid at det samlede bompengenivået blir høyt, med bompenger ved sentrum, Kjevik og på E39, og at Næringsforeningen ønsker at det sees nærmere på en mulig samordning.

– Når det gjelder byvekstavtalen har vi parkert samtalen og satt dette på vent. Det kan bli store endringer i avtalene, så vi mener det er lurt å vente, sa Mette Gundersen.

Ordfører Harald Furre tror fremdeles det er politisk flertall for byvekstavtale i Kristiansand, til tross for at politikerne har satt forhandlingene på vent.

– Det vil skje en del endringer i rammebetingelsene her, og det er til vår fordel, sa han.

Positiv til Kunstsilo

Føreland uttrykte også støtte til Kunstsiloen, og til flytting av konteinerhavna.

– Vi støtter at Kunstsiloen realiseres, og tror dette er viktig for at byen skal bli attraktiv. Det er imidlertid viktig at dette skjer i åpne prosesser, for informasjonsbehovet i denne saken er stort.

Næringsforeningen er opptatt av hva man skal bruke de frigjorte havnearealene til, og ønsker å være delaktig i prosessen rundt dette.

– Det er et uttalt mål å doble befolkningen i sentrum fra 7500 til 15 000 mennesker. Det er ikke realistisk dersom vi ikke tar i bruk havneområdene, sa Føreland og fortsatte:

– Her er det viktig at byens befolkning føler de er med på prosjektet, og å synliggjøre hvilke muligheter vi har. Næringsforeningen foreslår å ha en idékonkurranse for hvordan vi kan utnytte arealene på Lagmannsholmen, sa Føreland.

Her fikk Føreland støtte av både rådmann Ragnar Evensen og ordfører Harald Furre.

– En konkurranse er en god idé, og noe vi allerede er i gang med å se på hvordan vi kan rigge, sa Furre.

Forventninger

Også administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, la frem sine tanker for kommunalutvalget. Han trakk frem ulike utfordringer for regionen, og hvilke forventninger Næringsforeningen har til politikerne. I likhet med Føreland var han opptatt av at flyttingen av konteinerhavna gjennomføres.

– Lagmannsholmen må ikke kun brukes til boliger, men også til næring. Vi må og sikre planene om havnegate og ny Vestre Strandgate, sa Jørgensen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Det sa styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, i møte med kommunalutvalget tirsdag formiddag.

Føreland trakk frem viktigheten av å lande et finansieringsvedtak i Stortinget til høsten, slik at arbeidet med veiprosjektet kan starte til neste år. Han fortalte også om bekymringer knyttet til prosjektet.

– Lastebilnæringen er bekymret for hva som vil skje i anleggstiden. Dette må ikke føre til at prosjektet ikke gjennomføres, og vi har derfor foreslått at Statens vegvesen inviterer til dialog for å redusere usikkerheten.

Føreland pekte på at utbygging av Gartnerløkka er viktig både for gående, syklende og kollektivtrafikken, i tillegg til næringslivet.

Ønsker byvekstavtale

Hvordan man skaper en attraktiv bo- og arbeidsregion var blant temaene i kommunalutvalget tirsdag.

– Vi sier ja til byvekstavtale. Det må vi ha for å bygge en attraktiv by, sa Føreland.

Han presiserte imidlertid at det samlede bompengenivået blir høyt, med bompenger ved sentrum, Kjevik og på E39, og at Næringsforeningen ønsker at det sees nærmere på en mulig samordning.

– Når det gjelder byvekstavtalen har vi parkert samtalen og satt dette på vent. Det kan bli store endringer i avtalene, så vi mener det er lurt å vente, sa Mette Gundersen.

Ordfører Harald Furre tror fremdeles det er politisk flertall for byvekstavtale i Kristiansand, til tross for at politikerne har satt forhandlingene på vent.

– Det vil skje en del endringer i rammebetingelsene her, og det er til vår fordel, sa han.

Positiv til Kunstsilo

Føreland uttrykte også støtte til Kunstsiloen, og til flytting av konteinerhavna.

– Vi støtter at Kunstsiloen realiseres, og tror dette er viktig for at byen skal bli attraktiv. Det er imidlertid viktig at dette skjer i åpne prosesser, for informasjonsbehovet i denne saken er stort.

Næringsforeningen er opptatt av hva man skal bruke de frigjorte havnearealene til, og ønsker å være delaktig i prosessen rundt dette.

– Det er et uttalt mål å doble befolkningen i sentrum fra 7500 til 15 000 mennesker. Det er ikke realistisk dersom vi ikke tar i bruk havneområdene, sa Føreland og fortsatte:

– Her er det viktig at byens befolkning føler de er med på prosjektet, og å synliggjøre hvilke muligheter vi har. Næringsforeningen foreslår å ha en idékonkurranse for hvordan vi kan utnytte arealene på Lagmannsholmen, sa Føreland.

Her fikk Føreland støtte av både rådmann Ragnar Evensen og ordfører Harald Furre.

– En konkurranse er en god idé, og noe vi allerede er i gang med å se på hvordan vi kan rigge, sa Furre.

Forventninger

Også administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, la frem sine tanker for kommunalutvalget. Han trakk frem ulike utfordringer for regionen, og hvilke forventninger Næringsforeningen har til politikerne. I likhet med Føreland var han opptatt av at flyttingen av konteinerhavna gjennomføres.

– Lagmannsholmen må ikke kun brukes til boliger, men også til næring. Vi må og sikre planene om havnegate og ny Vestre Strandgate, sa Jørgensen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor