AA

Gigantplaner i Kvinesdal

  • Adventure Center
  • Gardens
    Gardens
  • EmigrationSquareFlags
    Emigration Square Flags.
  • Liknes Plaza
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Innovasjon Kvinesdal, Handelshuset Kvinesdal og Kvinesdal kommune har nå landet på et prosjekt de skal jobbe videre med for blant annet å få flere tilreisende til Kvinesdal.

– «The Landings at Kvinesdal» er et svært viktig prosjekt for å klare og kanalisere gjestestrømmer inn til Kvinesdal, og for å øke inntjeningen hos næringen, sier daglig leder for innovasjon Kvinesdal, Liv Øyvulstad.

Bakgrunnen for prosjektet er et forstudie «Attraksjonsutvikling i sentrum», utarbeidet og igangsatt av Innovasjon Kvinesdal, Handelshuset Kvinesdal og Kvinesdal kommune. Målet til forstudie var å utvikle et konsept som vil bidra til å gjøre Kvinesdal sentrum mer attraktiv året rundt, både for tilreisende og for egne innbyggere. I forstudiet ble det spesifisert at det skulle knyttes kontakt opp mot verdensledende miljø innen attraksjonsutvikling. Valgt samarbeidspartner ble det amerikanske selskapet ITEC Entertainment fra Orlando i USA.

–  Selskapet har også arbeidet med Knertenland og Sørlandsbadet i Lyngdal, og er verdensledende innen attraksjonsutvikling. De har jobbet med Walt Disney og Universal Studios, i tillegg til en rekke andre kjente selskap, forteller Øyvulstad.

– Etter befaringer og flere workshops stod man igjen med sju alternativer hvor  «The Landings at Kvinesdal» ble valgt ut. ITEC Entertainment var i Kvinesdal i februar i år og presenterte det ferdige arbeidet. Både næringslivet, politikere og sentrale personer fra kommuneadministrasjonen var tilstede på presentasjonen, og forslaget ble godt mottatt og arbeides nå videre med, forteller Øyulvstad.

–  Vi ser for oss tre faser av prosjektet.  Fase 1 er «Emigration Square», fase 2 «The Vesterdalen Riverwalk» og fase 3 «Liknes Plaza» og «River place adventure center», sier Øyvulstad.

Forslaget til fremdrift, arbeidsoppgaver og organisering ble behandlet på styremøte i Innovasjon Kvinesdal 16. mars i år, og vil bli tatt opp på årsmøte/ medlemsmøte i Innovasjon Kvinesdal i begynnelsen av mai.  Saken skal  komme i kommunestyret i Kvinesdal i slutten av mai.

– Her skal det løftes i flokk for å trekke flere tilreisende inn til Kvinesdal og for å utvikle næringslivet i kommunen, poengterer Øyvulstad.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Innovasjon Kvinesdal, Handelshuset Kvinesdal og Kvinesdal kommune har nå landet på et prosjekt de skal jobbe videre med for blant annet å få flere tilreisende til Kvinesdal.

– «The Landings at Kvinesdal» er et svært viktig prosjekt for å klare og kanalisere gjestestrømmer inn til Kvinesdal, og for å øke inntjeningen hos næringen, sier daglig leder for innovasjon Kvinesdal, Liv Øyvulstad.

Bakgrunnen for prosjektet er et forstudie «Attraksjonsutvikling i sentrum», utarbeidet og igangsatt av Innovasjon Kvinesdal, Handelshuset Kvinesdal og Kvinesdal kommune. Målet til forstudie var å utvikle et konsept som vil bidra til å gjøre Kvinesdal sentrum mer attraktiv året rundt, både for tilreisende og for egne innbyggere. I forstudiet ble det spesifisert at det skulle knyttes kontakt opp mot verdensledende miljø innen attraksjonsutvikling. Valgt samarbeidspartner ble det amerikanske selskapet ITEC Entertainment fra Orlando i USA.

–  Selskapet har også arbeidet med Knertenland og Sørlandsbadet i Lyngdal, og er verdensledende innen attraksjonsutvikling. De har jobbet med Walt Disney og Universal Studios, i tillegg til en rekke andre kjente selskap, forteller Øyvulstad.

– Etter befaringer og flere workshops stod man igjen med sju alternativer hvor  «The Landings at Kvinesdal» ble valgt ut. ITEC Entertainment var i Kvinesdal i februar i år og presenterte det ferdige arbeidet. Både næringslivet, politikere og sentrale personer fra kommuneadministrasjonen var tilstede på presentasjonen, og forslaget ble godt mottatt og arbeides nå videre med, forteller Øyulvstad.

–  Vi ser for oss tre faser av prosjektet.  Fase 1 er «Emigration Square», fase 2 «The Vesterdalen Riverwalk» og fase 3 «Liknes Plaza» og «River place adventure center», sier Øyvulstad.

Forslaget til fremdrift, arbeidsoppgaver og organisering ble behandlet på styremøte i Innovasjon Kvinesdal 16. mars i år, og vil bli tatt opp på årsmøte/ medlemsmøte i Innovasjon Kvinesdal i begynnelsen av mai.  Saken skal  komme i kommunestyret i Kvinesdal i slutten av mai.

– Her skal det løftes i flokk for å trekke flere tilreisende inn til Kvinesdal og for å utvikle næringslivet i kommunen, poengterer Øyvulstad.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor