AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Gjennom praksisplass får jeg vist fram min kompetanse

– Gjennom praksisplass får jeg vist fram min kompetanse

  • Studentene snakker om forventninger rundt praksisperioden de skal i gang med.
  • Erlepraktikant
    Erle Wright, politisk rådgiver for Harald Furre presenterte praksismuligheter ved ordførerens kontor.
  • Isabellepraktikant
    Isabelle-Louise Aabel fortalte om sine praksiserfaringer.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nærmere 20 studenter fra fakultet for samfunnsvitenskap møtte 1. november ulike virksomhetene som hadde erfaring med studenter i praksis.

– Praktisk yrkeserfaring, der studentene får brukt seg selv og videreutviklet sin kompetanse og ferdigheter, er av uvurderlig betydning for å lette overgangen mellom studier og jobb. Kandidater fra UiA, herunder kandidater i statsvitenskap, er viktig humankapital en bør ta vare på i regionen, sier Dag Olav Torjesen, førsteamanuensis, dr. Polit ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag på UiA.

Universitetet i Agder har store ambisjoner om å få studenter ut i arbeidspraksis. Noen bedrifter har praktisert denne ordningen i flere år, mens andre, slik som Næringsforeningen, ønsker å komme i gang med dette.

– Skal vi sikre at denne viktige humankapitalen blir i landsdelen må universitetet spille på lag med næringsliv, kommuner, konsulent- og instituttsektoren og andre aktuelle arbeidsgivere i regionen, understreker Torjesen.

Møtet mellom studenter og bedrifter som tilbyr praksisplasser gjøres for å formidle erfaringer mellom bedriftene og universitetet, men også for å promotere aktuelle praksisplasser for masterstudenter i statsvitenskap. I tillegg er det en viktig arena for erfaringsutveksling blant arbeidsgivere som har studenter i praksis.

– Vi ser at studenter vil utfordre oss i organisasjonen, de har nye tanker og idèer, de representerer ny kompetanse og er uredde. Det tror jeg mange bedrifter, også vi i Næringsforeningen, trenger, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Dessuten har vi en avtale med UiA om noen felles mål for samarbeid, så dette er bra for begge parter, fortsetter Dietrichson.

Jacob H Handegard gleder seg til praksisperioden.

En av studentene på praksissamlingen var Jacob Haugmoen Handegard. Han går førsteåret på master i statsvitenskap og ledelse, og mener at samlingen var nyttig.

– Å orientere seg om hva slags virksomheter som kan etterspørre kompetansen min er veldig viktig, sier Handegard, og fortsetter:

– Jeg ønsker meg en praksisplass fordi det kan gi meg mer kunnskap og erfaring, men også et bevis på at jeg kan være en ressurs for ulike virksomheter i det private og offentlige.

Ifølge Torjesen er praktisk erfaring viktig på CV-en til studentene.

– Gjennom praksis får studentene vist seg frem og de lærer arbeidslivets spilleregler, rytmer og rutiner med krav til deadlines og leveranser. Slik vokser våre kandidater, ved at de får nye praktiske ferdigheter som gir integritet og selvtillit.  Erfaring viser at mange av våre studenter som er i praksis får en fast arbeidstilknytning til praksisstedet når de er ferdig utdannet.

Dag Olav Torjesen og Gunhild Stubseid.

Dersom noen av våre medlemmer ønsker å ha studenter i praksis fra fakultetet for samfunnsvitenskap, så ta kontakt med Gunhild Stubseid, rådgiver/studieveileder,  tlf 38 14 14 95, eller Dag Olav Torjesen, Førsteamanuensis, dr. Polit, UiA, tlf. 901 29948.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Nærmere 20 studenter fra fakultet for samfunnsvitenskap møtte 1. november ulike virksomhetene som hadde erfaring med studenter i praksis.

– Praktisk yrkeserfaring, der studentene får brukt seg selv og videreutviklet sin kompetanse og ferdigheter, er av uvurderlig betydning for å lette overgangen mellom studier og jobb. Kandidater fra UiA, herunder kandidater i statsvitenskap, er viktig humankapital en bør ta vare på i regionen, sier Dag Olav Torjesen, førsteamanuensis, dr. Polit ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag på UiA.

Universitetet i Agder har store ambisjoner om å få studenter ut i arbeidspraksis. Noen bedrifter har praktisert denne ordningen i flere år, mens andre, slik som Næringsforeningen, ønsker å komme i gang med dette.

– Skal vi sikre at denne viktige humankapitalen blir i landsdelen må universitetet spille på lag med næringsliv, kommuner, konsulent- og instituttsektoren og andre aktuelle arbeidsgivere i regionen, understreker Torjesen.

Møtet mellom studenter og bedrifter som tilbyr praksisplasser gjøres for å formidle erfaringer mellom bedriftene og universitetet, men også for å promotere aktuelle praksisplasser for masterstudenter i statsvitenskap. I tillegg er det en viktig arena for erfaringsutveksling blant arbeidsgivere som har studenter i praksis.

– Vi ser at studenter vil utfordre oss i organisasjonen, de har nye tanker og idèer, de representerer ny kompetanse og er uredde. Det tror jeg mange bedrifter, også vi i Næringsforeningen, trenger, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Dessuten har vi en avtale med UiA om noen felles mål for samarbeid, så dette er bra for begge parter, fortsetter Dietrichson.

Jacob H Handegard gleder seg til praksisperioden.

En av studentene på praksissamlingen var Jacob Haugmoen Handegard. Han går førsteåret på master i statsvitenskap og ledelse, og mener at samlingen var nyttig.

– Å orientere seg om hva slags virksomheter som kan etterspørre kompetansen min er veldig viktig, sier Handegard, og fortsetter:

– Jeg ønsker meg en praksisplass fordi det kan gi meg mer kunnskap og erfaring, men også et bevis på at jeg kan være en ressurs for ulike virksomheter i det private og offentlige.

Ifølge Torjesen er praktisk erfaring viktig på CV-en til studentene.

– Gjennom praksis får studentene vist seg frem og de lærer arbeidslivets spilleregler, rytmer og rutiner med krav til deadlines og leveranser. Slik vokser våre kandidater, ved at de får nye praktiske ferdigheter som gir integritet og selvtillit.  Erfaring viser at mange av våre studenter som er i praksis får en fast arbeidstilknytning til praksisstedet når de er ferdig utdannet.

Dag Olav Torjesen og Gunhild Stubseid.

Dersom noen av våre medlemmer ønsker å ha studenter i praksis fra fakultetet for samfunnsvitenskap, så ta kontakt med Gunhild Stubseid, rådgiver/studieveileder,  tlf 38 14 14 95, eller Dag Olav Torjesen, Førsteamanuensis, dr. Polit, UiA, tlf. 901 29948.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor