AA

Han er Kristiansands nye næringssjef

  • Geir Askvik Haugum er ansatt som ny næringssjef, her med teknisk direktør Ragnar Evensen (t.h.) og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. ( Foto: Svein Tybakken/Kristiansand kommune).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Geir Askvik Haugum kommer fra jobb i EFTA i Brussel, og vil være på plass i den nye stillingen som næringssjef i Kristiansand kommune innen 1. januar 2018.

– Jeg liker å være en næringslivets ambassadør. Min jobb er å finne muligheter, utvikle nettverk og være et bindeledd og en problemløser i balansen mellom politikk, byråkrati og lokalt næringsliv. Jeg opplever at norsk næringsliv har mye av de samme utfordringene og jeg håper og tror at min erfaring med både grønn, blå og internasjonal næringsutvikling er god ballast inn i jobben som næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, sier Geir Askvik Haugum på Kristiansand kommunes hjemmesider.

Haugum sier han synes Kristiansands regionale blikk på næringsutviklingen er en spennende, strategisk satsing.

– Med Haugum får vi en leder for prosjektet Business Region Kristiansand med bred, internasjonal erfaring og et unikt nettverk, sier teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune, på kommunens hjemmesider.

– Han har en meget relevant bakgrunn som garantert vil bety mye for vår eksportrelaterte næringsregion. Hans innsikt og erfaring fra virkemiddelapparatet i EU-systemet og kjennskap til nye næringer og innovasjon innen miljøteknologi, gjør ham til den beste ambassadøren vi kunne tenke oss – ikke minst inn mot Brüssel. Hans erfaring fra marine næringer, som blant annet havbruk, gjør ham til en veldig interessant næringssjef for Kristiansand fremover. Her tror jeg regionen har et stort potensial, sier Evensen.

Geir Askvik Haugum er født i Trondheim i 1971 og utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Fra 2014 har Haugum vært ansatt i EFTA (Det europeiske frihandelsforbund), Financial Mechanism Office, i Brüssel. Der jobber han som Programme Manager med drifts- og fagansvar for forretningsutvikling og innovasjonsprogrammene i EØS-midlene, som i stor grad er finansiert av Norge.

Før dette var han ansatt som seniorrådgiver i Innovasjon Norge, med sektoransvar for energi og miljø. Han var internasjonal kontakt og jobbet mye med prosjektevaluering og forretningsutvikling innen energi- og miljøprosjekter, aquakultur, andre maritime prosjekter og gründerselskaper.

Fra 2008 til 2011 var han handelsattache for Norge i Beijing og avdelingsleder for Innovasjon Norges kontor. I følge Haugums CV bestod jobben i rådgivning til norske selskaper med ønske om å etablere seg og videreutvikle seg i Kina. Han hadde et tett samarbeid med Utenriksdepartementet i promotering av norske bedrifter i Kina, blant annet flere sørlandske selskaper.

– Vår ambisjon er at Business Region Kristiansand skal være i gang fra 1. januar 2018 og jeg håper Haugum kan være fullt operativ i stillingen fra den datoen, sier Ragnar Evensen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Geir Askvik Haugum kommer fra jobb i EFTA i Brussel, og vil være på plass i den nye stillingen som næringssjef i Kristiansand kommune innen 1. januar 2018.
– Jeg liker å være en næringslivets ambassadør. Min jobb er å finne muligheter, utvikle nettverk og være et bindeledd og en problemløser i balansen mellom politikk, byråkrati og lokalt næringsliv. Jeg opplever at norsk næringsliv har mye av de samme utfordringene og jeg håper og tror at min erfaring med både grønn, blå og internasjonal næringsutvikling er god ballast inn i jobben som næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, sier Geir Askvik Haugum på Kristiansand kommunes hjemmesider.

Haugum sier han synes Kristiansands regionale blikk på næringsutviklingen er en spennende, strategisk satsing.

– Med Haugum får vi en leder for prosjektet Business Region Kristiansand med bred, internasjonal erfaring og et unikt nettverk, sier teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune, på kommunens hjemmesider.

– Han har en meget relevant bakgrunn som garantert vil bety mye for vår eksportrelaterte næringsregion. Hans innsikt og erfaring fra virkemiddelapparatet i EU-systemet og kjennskap til nye næringer og innovasjon innen miljøteknologi, gjør ham til den beste ambassadøren vi kunne tenke oss – ikke minst inn mot Brüssel. Hans erfaring fra marine næringer, som blant annet havbruk, gjør ham til en veldig interessant næringssjef for Kristiansand fremover. Her tror jeg regionen har et stort potensial, sier Evensen.

Geir Askvik Haugum er født i Trondheim i 1971 og utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Fra 2014 har Haugum vært ansatt i EFTA (Det europeiske frihandelsforbund), Financial Mechanism Office, i Brüssel. Der jobber han som Programme Manager med drifts- og fagansvar for forretningsutvikling og innovasjonsprogrammene i EØS-midlene, som i stor grad er finansiert av Norge.

Før dette var han ansatt som seniorrådgiver i Innovasjon Norge, med sektoransvar for energi og miljø. Han var internasjonal kontakt og jobbet mye med prosjektevaluering og forretningsutvikling innen energi- og miljøprosjekter, aquakultur, andre maritime prosjekter og gründerselskaper.

Fra 2008 til 2011 var han handelsattache for Norge i Beijing og avdelingsleder for Innovasjon Norges kontor. I følge Haugums CV bestod jobben i rådgivning til norske selskaper med ønske om å etablere seg og videreutvikle seg i Kina. Han hadde et tett samarbeid med Utenriksdepartementet i promotering av norske bedrifter i Kina, blant annet flere sørlandske selskaper.

– Vår ambisjon er at Business Region Kristiansand skal være i gang fra 1. januar 2018 og jeg håper Haugum kan være fullt operativ i stillingen fra den datoen, sier Ragnar Evensen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor