AA

Helsedirektoratet overtar korona-nettside til Medeasy

  • På bildet ses lege Nils Christian Tvedt Karlsen, daglig leder av MedEasy. Foto: Jacob Buchard.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Fra og med 1. juli vil Helsedirektoratet overta domenet koronasjekk.no og siden vil linke direkte videre til helsedirektoratets nyutviklede koronasjekk på Helsenorge.no. Domenet var tidligere eiet av det Kristiansands-baserte MedEasy.

Koronasjekk.no ble utviklet i mars av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter som respons på stor pågang per telefon til helsetjenestene. Hovedmålet var å videreformidle faglige råd fra folkehelseinstituttet på en mer moderne og individualisert måte, hvor informasjon som ikke var aktuell for den enkelte ble aktivt selektert bort. I løpet av det første døgnet etter lansering av tilbudet ble det utført 45000 «koronasjekker», og nettsiden har hatt over 80000 brukere som aktivt har samtykket til innsamling av deres data.

– Vi håper og tror at befolkningen vil oppleve at informasjon og råd om korona er individualisert og raskt tilgjengelig også i fortsettelsen av koronasjekk.no, forteller Nils Christian Tvedt Karlsen fra MedEasy.

I mars inneholdt den tekniske løsningen også mulighet for målrettet smittesporing i tråd med smittevernslovgivning og GDPR. Opprinnelig algoritme ble utviklet på dugnad av de samme personene som står bak læringsuniverset Medeasy.no.

– Vi jobber til daglig med kunnskapsformidling og utdanningsteknologi innen helsesektoren. I den mest kaotiske fasen av pandemien, hittill, jobbet totalt åtte personer mer eller mindre døgnet rundt med prosjektet, og algoritmen ble matet med informasjon fra samtlige norske kommuner i tillegg til relevante lover og forskrifter fra lovdata, forteller Tvedt Karlsen.

Forenkling gjort av Helsedirektoratet

Etter at helsedirektorat 1.juli overtar koronasjekk.no vil tjenesten fremstå i ny form og det er gjort betydelige forenklinger i den underliggende algoritmen og måten råd blir kommunisert. Helsedirektoratet har vurdert denne forenklingen som både viktig og riktig i en periode med stabilt lave smittetall.

– Når vi samtidig opplever avtagende oppmerksomhet knyttet til grunnleggende smittevernstiltak i deler av befolkningen, tror vi det er klokt og riktig å forenkle og individualisere råd og anbefalinger slik Helsedirektoratet nå gjør. Tjenesten som helsemyndighetene nå har overtatt kan fungere som et viktig verktøy for målrettet dialog med befolkningen for å skape bevissthet om gjeldende retningslinjer. Vi tror eksempelvis det ligger stort samfunnsøkonomisk potensial i å kunne gi skjerpede råd kun til utvalgte deler av befolkningen ved et eventuelt opp-bluss, sier daglig leder i MedEasy, Tvedt Karlsen.

Har bidratt til norske helsemyndigheters respons

Domenet og underliggende logikk er nå overført vederlagsfritt til helsemyndighetene. Medisin Pluss AS har signert kontrakt om faglig bistand til og med september 2020. De data som er lagret i perioden oppbevares GDPR-kompatibelt og vil deles uten kostnad til seriøse forskningsprosjekter innen epidemiologi og/eller infeksjonsmedisin.

– På vegne av teamet i MedEasy, vil jeg takke spesielt for støtten fra våre frivillige helsepersonell som har bidratt til å utvikle og opprettholde tjenesten frem til nå. En må heller ikke glemme å takke de mange legekontorer og kommuner over hele landet som fra starten aktivt har benyttet og vist til koronasjekk.no på deres nettsider, avslutter Tvedt Karlsen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Fra og med 1. juli vil Helsedirektoratet overta domenet koronasjekk.no og siden vil linke direkte videre til helsedirektoratets nyutviklede koronasjekk på Helsenorge.no. Domenet var tidligere eiet av det Kristiansands-baserte MedEasy.

Koronasjekk.no ble utviklet i mars av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter som respons på stor pågang per telefon til helsetjenestene. Hovedmålet var å videreformidle faglige råd fra folkehelseinstituttet på en mer moderne og individualisert måte, hvor informasjon som ikke var aktuell for den enkelte ble aktivt selektert bort. I løpet av det første døgnet etter lansering av tilbudet ble det utført 45000 «koronasjekker», og nettsiden har hatt over 80000 brukere som aktivt har samtykket til innsamling av deres data.

– Vi håper og tror at befolkningen vil oppleve at informasjon og råd om korona er individualisert og raskt tilgjengelig også i fortsettelsen av koronasjekk.no, forteller Nils Christian Tvedt Karlsen fra MedEasy.

I mars inneholdt den tekniske løsningen også mulighet for målrettet smittesporing i tråd med smittevernslovgivning og GDPR. Opprinnelig algoritme ble utviklet på dugnad av de samme personene som står bak læringsuniverset Medeasy.no.

– Vi jobber til daglig med kunnskapsformidling og utdanningsteknologi innen helsesektoren. I den mest kaotiske fasen av pandemien, hittill, jobbet totalt åtte personer mer eller mindre døgnet rundt med prosjektet, og algoritmen ble matet med informasjon fra samtlige norske kommuner i tillegg til relevante lover og forskrifter fra lovdata, forteller Tvedt Karlsen.

Forenkling gjort av Helsedirektoratet

Etter at helsedirektorat 1.juli overtar koronasjekk.no vil tjenesten fremstå i ny form og det er gjort betydelige forenklinger i den underliggende algoritmen og måten råd blir kommunisert. Helsedirektoratet har vurdert denne forenklingen som både viktig og riktig i en periode med stabilt lave smittetall.

– Når vi samtidig opplever avtagende oppmerksomhet knyttet til grunnleggende smittevernstiltak i deler av befolkningen, tror vi det er klokt og riktig å forenkle og individualisere råd og anbefalinger slik Helsedirektoratet nå gjør. Tjenesten som helsemyndighetene nå har overtatt kan fungere som et viktig verktøy for målrettet dialog med befolkningen for å skape bevissthet om gjeldende retningslinjer. Vi tror eksempelvis det ligger stort samfunnsøkonomisk potensial i å kunne gi skjerpede råd kun til utvalgte deler av befolkningen ved et eventuelt opp-bluss, sier daglig leder i MedEasy, Tvedt Karlsen.

Har bidratt til norske helsemyndigheters respons

Domenet og underliggende logikk er nå overført vederlagsfritt til helsemyndighetene. Medisin Pluss AS har signert kontrakt om faglig bistand til og med september 2020. De data som er lagret i perioden oppbevares GDPR-kompatibelt og vil deles uten kostnad til seriøse forskningsprosjekter innen epidemiologi og/eller infeksjonsmedisin.

– På vegne av teamet i MedEasy, vil jeg takke spesielt for støtten fra våre frivillige helsepersonell som har bidratt til å utvikle og opprettholde tjenesten frem til nå. En må heller ikke glemme å takke de mange legekontorer og kommuner over hele landet som fra starten aktivt har benyttet og vist til koronasjekk.no på deres nettsider, avslutter Tvedt Karlsen.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor