AA

Her er de nominerte til Årets kvinnelige leder

  • Fra venstre Hilde Buene Mjaaland fra NorgesEnergi, Bente Heimdal fra NOV og Torhild Kvinlaug fra Kvinesdal Kommune

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

25. oktober avgjøres hvem som blir årets kvinnelige leder på Sørlandet

Hilde Buene Mjaaland startet i NorgesEnergi i 2005 som markedssjef. Frem til 2010 var stillingen som markedssjef ansvarlig for salgs- og markedsarbeid. Organisasjonen vokste i takt med kundemassen vår, og avdelingen hun var en del av ble stadig utvidet.

De siste 3 år har Mjaaland vært leder for bedriftsmarkedet i NorgesEnergi, og 1. august i år gikk hun over i ny rolle som «Head of Customer Strategy» Energizing i Fortum Consumer Solution, som NorgesEnergi er en del av. Sammen med tre andre i eget team, og sammen med andre kollegaer i konsernet skal hun utvikle kundestrategi(er) for Norge, Sverige og Finland. En stor og spennende utfordring.

Da hun startet i bedriften var det 18 ansatte. Nå teller bedriften over 150.

Bente Heimdal startet arbeidslivet som au-pair i USA, noe som også har preget videre valg i livet hennes. Hun har jobbet flere år ved Volvo i Gøteborg, som sveiser og på samlebåndet. Etter 5 år  valgte hun å ta ingeniørstudier på  Chalmers University of Technology og tok en Bachelor i Maskinteknikk i 1998 – 30 år gammel.

Etter studier var Heimdal innom Hunsfos Fabrikker som innkjøper i tre år før hun i 2001 fikk jobb i Hydralift, som nå heter National Oilwell Varco. Hun jobbet som konstruktør i noen år, deretter  som intern prosjektleder/ utstyrsansvarlig. Hun har gjennom årene tatt etter- og viderutdanning og er nå leder for en gruppe medarbeidere innen rørhåndtering.

Torhild Kvinlaug jobber som enhetsleder i enhet Åpen omsorg og rehabilitering i Kvinesdal kommune. Hun har 74 årsverk, og ca. 120 ansatte fordelt på fem ulike avdelinger i sin enhet.

Kvinlaug har jobbet målrettet for å forbedre resultater i enheten. Hun har snudd økonomien i enheten fra store røde tall til en enhet som drives i balanse og overskudd.  Sykefraværet har aldri vært så lavt, og i følge virksomhetsplan og medarbeiderundersøkelser så gjenspeiler det seg i stor trivsel blant de ansatte.

Hun har en bachelor i sykepleier og flere års erfaring som sykepleier før hun begynte i Kvinesdal Kommune. I tillegg er hun utdannet innenfor helseledelse ved Høgskolen innlandet, og holder i dag på med en MBA ved Universitetet i Agder.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
25. oktober avgjøres hvem som blir årets kvinnelige leder på Sørlandet

Hilde Buene Mjaaland startet i NorgesEnergi i 2005 som markedssjef. Frem til 2010 var stillingen som markedssjef ansvarlig for salgs- og markedsarbeid. Organisasjonen vokste i takt med kundemassen vår, og avdelingen hun var en del av ble stadig utvidet.

De siste 3 år har Mjaaland vært leder for bedriftsmarkedet i NorgesEnergi, og 1. august i år gikk hun over i ny rolle som «Head of Customer Strategy» Energizing i Fortum Consumer Solution, som NorgesEnergi er en del av. Sammen med tre andre i eget team, og sammen med andre kollegaer i konsernet skal hun utvikle kundestrategi(er) for Norge, Sverige og Finland. En stor og spennende utfordring.

Da hun startet i bedriften var det 18 ansatte. Nå teller bedriften over 150.

Bente Heimdal startet arbeidslivet som au-pair i USA, noe som også har preget videre valg i livet hennes. Hun har jobbet flere år ved Volvo i Gøteborg, som sveiser og på samlebåndet. Etter 5 år  valgte hun å ta ingeniørstudier på  Chalmers University of Technology og tok en Bachelor i Maskinteknikk i 1998 – 30 år gammel.

Etter studier var Heimdal innom Hunsfos Fabrikker som innkjøper i tre år før hun i 2001 fikk jobb i Hydralift, som nå heter National Oilwell Varco. Hun jobbet som konstruktør i noen år, deretter  som intern prosjektleder/ utstyrsansvarlig. Hun har gjennom årene tatt etter- og viderutdanning og er nå leder for en gruppe medarbeidere innen rørhåndtering.

Torhild Kvinlaug jobber som enhetsleder i enhet Åpen omsorg og rehabilitering i Kvinesdal kommune. Hun har 74 årsverk, og ca. 120 ansatte fordelt på fem ulike avdelinger i sin enhet.

Kvinlaug har jobbet målrettet for å forbedre resultater i enheten. Hun har snudd økonomien i enheten fra store røde tall til en enhet som drives i balanse og overskudd.  Sykefraværet har aldri vært så lavt, og i følge virksomhetsplan og medarbeiderundersøkelser så gjenspeiler det seg i stor trivsel blant de ansatte.

Hun har en bachelor i sykepleier og flere års erfaring som sykepleier før hun begynte i Kvinesdal Kommune. I tillegg er hun utdannet innenfor helseledelse ved Høgskolen innlandet, og holder i dag på med en MBA ved Universitetet i Agder.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor