AA

Historisk avtale mellom næringsforeninger, UiA og NHO

 • Her er de sju næringsforeningene samlet med UiAs rektor Frank Reichert (foran t.h.), og Seunn Smith-Tønnessen universitetsdirektør (nr to f. h.). Foto: May Baagøe Broghton

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nå skal Universitetet i Agder (UiA), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder jobbe tettere sammen. 20. juni signerer partene en historisk samarbeidsavtale.

– Dette vil bidra til et fantastisk løft for regionen. Jeg kjenner ikke til at lignende avtaler er gjort noen andre steder, sier UiA-rektor Frank Reichert.

Tirsdag 20. juni møtte han ledere for sju næringsforeninger på Sørlandet for å signere en forpliktende samarbeidsavtale. Målene i avtalen ser du under i saken her.

– Vi er selvsagt svært glade for dette. For det første er det bra at næringsforeningene samler seg, og for det andre så forplikter næringslivet seg nå til å samarbeide med Universitet i Agder, forklarer Anita S. Dietrichson , administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Framtidens arbeidskraft sitter på universitet. Det er disse som skal bygge næringslivet videre. At næringslivet kommer tett på studentene i en tidlig fase, er åpenbart viktig – og det gjør vi nå, påpeker Dietrichson videre.

– Forskning og utdanning er noen av de viktigste faktorene for vekst og utvikling i regionen. Næringslivet trenger å bli mer kjent med hva som beveger seg og ikke minst – trenger å involvere seg, og bidra inn. UiA er en av de viktigste drivkreftene for utviklingen av landsdelen, og universitetet sitter også på enorm kunnskap og kompetanse gjennom sine professorer, dekaner, universitetslektorer, og førsteamanuensiser, poengterer Dietrichson.

Visjonen i samarbeidsavtalen mellom partene er klar: Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

I tillegg har partene blitt enige om følgende mål i avtalen:

 • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
 • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
 • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
 • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier
 • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Nå skal Universitetet i Agder (UiA), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder jobbe tettere sammen. 20. juni signerer partene en historisk samarbeidsavtale.

– Dette vil bidra til et fantastisk løft for regionen. Jeg kjenner ikke til at lignende avtaler er gjort noen andre steder, sier UiA-rektor Frank Reichert.

Tirsdag 20. juni møtte han ledere for sju næringsforeninger på Sørlandet for å signere en forpliktende samarbeidsavtale. Målene i avtalen ser du under i saken her.

– Vi er selvsagt svært glade for dette. For det første er det bra at næringsforeningene samler seg, og for det andre så forplikter næringslivet seg nå til å samarbeide med Universitet i Agder, forklarer Anita S. Dietrichson , administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Framtidens arbeidskraft sitter på universitet. Det er disse som skal bygge næringslivet videre. At næringslivet kommer tett på studentene i en tidlig fase, er åpenbart viktig – og det gjør vi nå, påpeker Dietrichson videre.

– Forskning og utdanning er noen av de viktigste faktorene for vekst og utvikling i regionen. Næringslivet trenger å bli mer kjent med hva som beveger seg og ikke minst – trenger å involvere seg, og bidra inn. UiA er en av de viktigste drivkreftene for utviklingen av landsdelen, og universitetet sitter også på enorm kunnskap og kompetanse gjennom sine professorer, dekaner, universitetslektorer, og førsteamanuensiser, poengterer Dietrichson.

Visjonen i samarbeidsavtalen mellom partene er klar: Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

I tillegg har partene blitt enige om følgende mål i avtalen:

 • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
 • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
 • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
 • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier
 • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.

 

 

Tagger:, , , , , , , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor