AA

Styrker samarbeidet mellom Kristiansand og Hjørring

  • Foran til venstre: Borgermester i Hjørring kommune, Arne Boelt, Dirketør i Hjørring ErvervsCenter, Bo Geertsen og Ole Peter Christensen, formand i Hjørring ErvervsCenter. Til høyre foran, ordfører i Kristiansand Kommune, Harald Furre, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Jan Willy Føreland og prosjektleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Ole-Petter Sunde.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Fredag 3. mars kommer borgermester i Hjørring kommune, Arne Boelt og Ole Peter Christensen, formann for Hjørring ErhvervsCenter, til Kristiansand for å møte ordfører Harald Furre og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det er særlig aktuelt med besøk fra Hjørring i disse dager, nå som vi står overfor en sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Ettersom dagens Hjørring kommune er et resultat av at Hjørring i 2007 ble slått sammen med Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal kommune, er dette en viktig mulighet til å lære av de erfaringene Hjørring gjorde seg i sammenslåingsprosessen, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre.

Det er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som arrangerer møtet, og ifølge Ole-Petter Sunde i næringsforeningen er hensikten å se på muligheter for å utvikle samarbeidet mellom Hjørring og Kristiansand.

– Vi har en lang og god relasjon til Hjørring, og ser fram til nytt møte med dem. Målet er å oppdatere hverandre på større satsinger innen kultur og næring for å lære av hverandre og se på potensialet for tettere samarbeid på disse områdene, forteller Sunde.

I tillegg vil man også utforske muligheten for tettere havnesamarbeid, og i løpet av møtet fredag 3. mars vil det bli omvisning og tur både i Kristiansand havn og det nye havneområdet på Kongsgård/Vige.

Borgermester i Hjørring kommune, Arne Boelt, ser fram til å besøke Kristiansand.

– Vi har en lang tradisjon for sterke relasjoner oss i mellom. Kristiansand er en kommune med et kultur-, utdannelses- og næringsliv vi gjerne vil lære av og samarbeide med.  Jeg ser de mange forbindelser mellom våre to kommuner som en viktig ”bro” mellom Syd-Norge og Nord-Danmark. Derfor mener jeg at det er viktig at vi kan inngå i et samarbeid omkring den europeiske transportkorridor, med den sentrale plassering vi sammen har, som bindeledd mellom Norden og resten av Europa. Vårt tette samarbeid vil fortsatt skape vekst i begge kommuner i fremtiden, sier Boelt.

Formann Ole Peter Christensen i Hjørring ErhvervsCenter mener de to kommunene har mye å lære av hverandre.

– Næringslivet på begge sider av Skagerrak har en lang tradisjon for et tett og åpent samarbeide. Det er derfor viktig for Hjørring ErhvervsCenter å kunne holde fast på og bygge på disse relasjoner. Vi kan lære mye av hverandre, og dette vil kunne være med å skape utvikling i begge kommuner. Derfor er disse møtene i Kristiansand viktige.

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Fredag 3. mars kommer borgermester i Hjørring kommune, Arne Boelt og Ole Peter Christensen, formann for Hjørring ErhvervsCenter, til Kristiansand for å møte ordfører Harald Furre og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det er særlig aktuelt med besøk fra Hjørring i disse dager, nå som vi står overfor en sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Ettersom dagens Hjørring kommune er et resultat av at Hjørring i 2007 ble slått sammen med Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal kommune, er dette en viktig mulighet til å lære av de erfaringene Hjørring gjorde seg i sammenslåingsprosessen, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre.

Det er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som arrangerer møtet, og ifølge Ole-Petter Sunde i næringsforeningen er hensikten å se på muligheter for å utvikle samarbeidet mellom Hjørring og Kristiansand.

– Vi har en lang og god relasjon til Hjørring, og ser fram til nytt møte med dem. Målet er å oppdatere hverandre på større satsinger innen kultur og næring for å lære av hverandre og se på potensialet for tettere samarbeid på disse områdene, forteller Sunde.

I tillegg vil man også utforske muligheten for tettere havnesamarbeid, og i løpet av møtet fredag 3. mars vil det bli omvisning og tur både i Kristiansand havn og det nye havneområdet på Kongsgård/Vige.

Borgermester i Hjørring kommune, Arne Boelt, ser fram til å besøke Kristiansand.

– Vi har en lang tradisjon for sterke relasjoner oss i mellom. Kristiansand er en kommune med et kultur-, utdannelses- og næringsliv vi gjerne vil lære av og samarbeide med.  Jeg ser de mange forbindelser mellom våre to kommuner som en viktig ”bro” mellom Syd-Norge og Nord-Danmark. Derfor mener jeg at det er viktig at vi kan inngå i et samarbeid omkring den europeiske transportkorridor, med den sentrale plassering vi sammen har, som bindeledd mellom Norden og resten av Europa. Vårt tette samarbeid vil fortsatt skape vekst i begge kommuner i fremtiden, sier Boelt.

Formann Ole Peter Christensen i Hjørring ErhvervsCenter mener de to kommunene har mye å lære av hverandre.

– Næringslivet på begge sider av Skagerrak har en lang tradisjon for et tett og åpent samarbeide. Det er derfor viktig for Hjørring ErhvervsCenter å kunne holde fast på og bygge på disse relasjoner. Vi kan lære mye av hverandre, og dette vil kunne være med å skape utvikling i begge kommuner. Derfor er disse møtene i Kristiansand viktige.

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor