AA

Hodejegerne fornyer partneravtale

  • Fra venstre Randi Mikalsen fra Hodejegerne, Ole-Petter Sunde fra Næringsforeningen, Erling Danielsen fra Hodejegerne og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Rekrutteringsselskapet «Hodejegerne» fornyer hovedsamarbeidsavtale med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.  Hodejegerne er en bedrift med utspring i Hodejeger Åstveit, og fornyer dermed også partnerskapet med Næringsforeningen.

-Næringsforeningen gir oss en unik arena der vi gjennom ulike arrangementer kan få impulser fra det som rører seg i regionen. Dette handler om næringsmessige og faglige utviklingstrekk som har betydning for Hodejegerne og vår profesjon,  sier Erling Danielsen som sammen med Randi Mikalsen utgjør ledelsen i Hodejegerne.

– Vi får også anledning til å møte ledende medarbeidere og styrerepresentanter fra ulike organisasjoner og virksomheter, hvilket gir en god mulighet for å få belyst hvilke tanker de ulike aktørene gjør seg i aktuelle saker, fortsetter Danielsen.

Også for Næringsforeningen er denne samarbeidsavtalen viktig.

– Det er viktig for oss å ha en bred base av hovedsamarbeidspartnere der hver og en av bedriftene representerer ulike bransjer.  Partneravtalen med Hodejegerne gir Næringsforeningen innpass til en rekke selskaper som vil være viktige for regionens utvikling i årene som kommer, uttaler Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.

– Som hovedsamarbeidspartner til Næringsforeningen møter vi også andre partnere der vi i stor grad utfyller hverandre innenfor våre ulike kompetanseområder. I sum bidrar dette til en arena som gjør at vi kommer enda tettere på bredden i regionen, avslutter Erling Danielsen, daglig leder i Hodejegerne.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Rekrutteringsselskapet «Hodejegerne» fornyer hovedsamarbeidsavtale med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.  Hodejegerne er en bedrift med utspring i Hodejeger Åstveit, og fornyer dermed også partnerskapet med Næringsforeningen.

-Næringsforeningen gir oss en unik arena der vi gjennom ulike arrangementer kan få impulser fra det som rører seg i regionen. Dette handler om næringsmessige og faglige utviklingstrekk som har betydning for Hodejegerne og vår profesjon,  sier Erling Danielsen som sammen med Randi Mikalsen utgjør ledelsen i Hodejegerne.

– Vi får også anledning til å møte ledende medarbeidere og styrerepresentanter fra ulike organisasjoner og virksomheter, hvilket gir en god mulighet for å få belyst hvilke tanker de ulike aktørene gjør seg i aktuelle saker, fortsetter Danielsen.

Også for Næringsforeningen er denne samarbeidsavtalen viktig.

– Det er viktig for oss å ha en bred base av hovedsamarbeidspartnere der hver og en av bedriftene representerer ulike bransjer.  Partneravtalen med Hodejegerne gir Næringsforeningen innpass til en rekke selskaper som vil være viktige for regionens utvikling i årene som kommer, uttaler Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.

– Som hovedsamarbeidspartner til Næringsforeningen møter vi også andre partnere der vi i stor grad utfyller hverandre innenfor våre ulike kompetanseområder. I sum bidrar dette til en arena som gjør at vi kommer enda tettere på bredden i regionen, avslutter Erling Danielsen, daglig leder i Hodejegerne.

Våre hovedsamarbeidspartnere