AA
 • Forside
 • Aktuelt
 • Horisont 2020 – verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – 800 milliarder kroner

Horisont 2020 – verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – 800 milliarder kroner

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

21. november arrangerer Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway nettverket «Kick-off» for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020. Forskningsrådet presenterer da de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med forskningsrådets representanter. Arrangementet blir også en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere.

EU-prosjekter varierer i størrelse og kompleksitet. For samarbeidsprosjekter mellom store aktører kan tildelingene ligge på mange hundre millioner kroner, mens det for mindre bedrifter oftest varierer mellom 10 til 20 millioner kroner. I løpet av det siste året har faktisk fem små bedrifter fra Sør-Vestlandet hentet rundt 90 millioner kroner fra Horisont 2020.

Det er gode muligheter for norsk næringsliv i Horisont 2020, og arrangementet 21. november kan gjøre det enda lettere for bedrifter i Agder som ønsker å delta.

PROGRAM Kick-off 21. november 2017
UiA, Kampus Kristiansand

 • 08.30
  • Kaffe og te
 • 09.00
  • Fellessesjon, åpning av Kick-off
   Velkommen, ved Frank Reichert, rektor ved UiA
   Om H2020 og hva som er nytt i siste arbeidsprogramperiode, ved Bente Bakos, NFR
   Kort introduksjon av hver NCP og deres virkefelt, og av Innovasjon Norge
   Rom: B2 003
 • 09:50
  • Pause
 • 10.00 Parallellsesjon I
  • a) Helse og demografisk endring (SC 1)
   Ved NCP: Kristin Andersen
   Sesjonsleder: Frode Gallefoss, forskningssjef, SSHF
   Rom: B2 002
   b) Sikker, ren og effektiv energi (SC 3)
   Ved NCP: Stefan Gundersen
   Sesjonsleder: Frank Reichert, rektor, UiA
   Rom: B2 004
   c) Innovative Training Networks (MSCA)
   Ved NCP: Berit Sundby Avset
   Sesjonsleder: Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA
   Rom: B2 006
 • 11.00
  • Pause
 • 11.10 Parallellsesjon II:
  • a) ERC: Starting, Consolidator og Advanced Grant: muligheter, suksesskriterier.
   Ved NCP: Berit Sundby Avset
   Sesjonsleder: Stephen Seiler, viserektor for forskning, formidling og nyskaping, UiA
   Rom: B2 003
   b) Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi (SC 2).
   Ved NCP: Inderjit Singh Marjara
   Sesjonsleder: Siv Lene Gangenes Skar, forsker, NIBIO
   Rom: B2 002

HVOR: Universitetet i Agder, campus Kristiansand
NÅR: 21. november, 2017, 09.00-15.00

Les mer her

Med deg på her

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
21. november arrangerer Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway nettverket «Kick-off» for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020. Forskningsrådet presenterer da de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med forskningsrådets representanter. Arrangementet blir også en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere.

EU-prosjekter varierer i størrelse og kompleksitet. For samarbeidsprosjekter mellom store aktører kan tildelingene ligge på mange hundre millioner kroner, mens det for mindre bedrifter oftest varierer mellom 10 til 20 millioner kroner. I løpet av det siste året har faktisk fem små bedrifter fra Sør-Vestlandet hentet rundt 90 millioner kroner fra Horisont 2020.

Det er gode muligheter for norsk næringsliv i Horisont 2020, og arrangementet 21. november kan gjøre det enda lettere for bedrifter i Agder som ønsker å delta.

PROGRAM Kick-off 21. november 2017
UiA, Kampus Kristiansand

 • 08.30
  • Kaffe og te
 • 09.00
  • Fellessesjon, åpning av Kick-off
   Velkommen, ved Frank Reichert, rektor ved UiA
   Om H2020 og hva som er nytt i siste arbeidsprogramperiode, ved Bente Bakos, NFR
   Kort introduksjon av hver NCP og deres virkefelt, og av Innovasjon Norge
   Rom: B2 003
 • 09:50
  • Pause
 • 10.00 Parallellsesjon I
  • a) Helse og demografisk endring (SC 1)
   Ved NCP: Kristin Andersen
   Sesjonsleder: Frode Gallefoss, forskningssjef, SSHF
   Rom: B2 002
   b) Sikker, ren og effektiv energi (SC 3)
   Ved NCP: Stefan Gundersen
   Sesjonsleder: Frank Reichert, rektor, UiA
   Rom: B2 004
   c) Innovative Training Networks (MSCA)
   Ved NCP: Berit Sundby Avset
   Sesjonsleder: Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA
   Rom: B2 006
 • 11.00
  • Pause
 • 11.10 Parallellsesjon II:
  • a) ERC: Starting, Consolidator og Advanced Grant: muligheter, suksesskriterier.
   Ved NCP: Berit Sundby Avset
   Sesjonsleder: Stephen Seiler, viserektor for forskning, formidling og nyskaping, UiA
   Rom: B2 003
   b) Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi (SC 2).
   Ved NCP: Inderjit Singh Marjara
   Sesjonsleder: Siv Lene Gangenes Skar, forsker, NIBIO
   Rom: B2 002

HVOR: Universitetet i Agder, campus Kristiansand
NÅR: 21. november, 2017, 09.00-15.00

Les mer her

Med deg på her

Våre hovedsamarbeidspartnere