AA

Hun er ny regionansvarlig i NORCE

 • Siren M. Neset. Foto: NORCE/Stian Skjerping

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Siren M. Neset er ny regionansvarlig i Agder for NORCE. Neset ser fram til å styrke NORCE sin tilstedeværelse og tilgjengelighet i regionen. Hun har kontor i Kristiansand.

Forskningsinstituttet har nylig utpekt regionansvarlige i alle sine regioner. De nye regionansvarlige er utpekt i regionene Agder, Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Vestland og Nord.

– Dette er en rolle som er etterspurt fra omgivelsene. Den vil sikre lokal forankring og at hver region har et tydelig kontaktpunkt i NORCE, sier administrerende direktør Kristin Wallevik.

– Vårt mål er å styrke NORCE sin posisjon regionalt og sørge for at hele fagporteføljen blir løftet fram i møte med beslutningstagere og samarbeidspartnere, slik at NORCE blir en naturlig samarbeidspartner i framtidige prosjekt, sier Wallevik.

Bindeledd mellom regionale aktører og forskningsmiljøene

Siren M. Neset ser fram til å bidra til at nye og eksisterende samarbeidspartnere kommer i kontakt med aktuelle forskningsmiljø i NORCE. Hun vil inneha rollen som regionansvarlig sammen med jobben som forretningsutvikler i NORCE Energi og teknologi, som hun startet i 1.1.2021:

– Min oppgave er å sørge for at regionale aktører og våre forskningsmiljø finner sammen, og også å hjelpe dem med å etablere samarbeid som sikrer vår region den nye kunnskapen, teknologien eller kunnskapsgrunnlaget som etterspørres.

Stort potensial for økt samarbeid

Regionansvarligrollen innebærer å sørge for at forskningsmiljøene i NORCE er godt representerte i relevante fora i Agder-regionen.

– Vi er allerede til stede med våre forskningsmiljø i mange viktige fora i regionen, men jeg tror også at det er et stort potensial for økt samarbeid og deltagelse, sier Neset.

 

Fakta om NORCE

 • Ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte
 • Lokalisert langs hele kysten: Oslo, Grimstad, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Tromsø og Alta.
 • Leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi
 • Driver forskning og innovasjon på oppdrag for, og i samarbeid med, offentlig og privat sektor
 • Fire satsingsområder: trygge samfunn, bærekraftig energiproduksjon, klimautfordringer og bærekraftig hav og kyst

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Siren M. Neset er ny regionansvarlig i Agder for NORCE. Neset ser fram til å styrke NORCE sin tilstedeværelse og tilgjengelighet i regionen. Hun har kontor i Kristiansand.

Forskningsinstituttet har nylig utpekt regionansvarlige i alle sine regioner. De nye regionansvarlige er utpekt i regionene Agder, Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Vestland og Nord.

– Dette er en rolle som er etterspurt fra omgivelsene. Den vil sikre lokal forankring og at hver region har et tydelig kontaktpunkt i NORCE, sier administrerende direktør Kristin Wallevik.

– Vårt mål er å styrke NORCE sin posisjon regionalt og sørge for at hele fagporteføljen blir løftet fram i møte med beslutningstagere og samarbeidspartnere, slik at NORCE blir en naturlig samarbeidspartner i framtidige prosjekt, sier Wallevik.

Bindeledd mellom regionale aktører og forskningsmiljøene

Siren M. Neset ser fram til å bidra til at nye og eksisterende samarbeidspartnere kommer i kontakt med aktuelle forskningsmiljø i NORCE. Hun vil inneha rollen som regionansvarlig sammen med jobben som forretningsutvikler i NORCE Energi og teknologi, som hun startet i 1.1.2021:

– Min oppgave er å sørge for at regionale aktører og våre forskningsmiljø finner sammen, og også å hjelpe dem med å etablere samarbeid som sikrer vår region den nye kunnskapen, teknologien eller kunnskapsgrunnlaget som etterspørres.

Stort potensial for økt samarbeid

Regionansvarligrollen innebærer å sørge for at forskningsmiljøene i NORCE er godt representerte i relevante fora i Agder-regionen.

– Vi er allerede til stede med våre forskningsmiljø i mange viktige fora i regionen, men jeg tror også at det er et stort potensial for økt samarbeid og deltagelse, sier Neset.

 

Fakta om NORCE

 • Ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte
 • Lokalisert langs hele kysten: Oslo, Grimstad, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Tromsø og Alta.
 • Leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi
 • Driver forskning og innovasjon på oppdrag for, og i samarbeid med, offentlig og privat sektor
 • Fire satsingsområder: trygge samfunn, bærekraftig energiproduksjon, klimautfordringer og bærekraftig hav og kyst

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor