AA

Hun skal drive det nye bærekraftsenteret

 • Solveig Nilsen takker for tilliten, og gleder seg stort til å drive det nye Bærekraftsenteret i Kristiansand. Alle foto: Kristiansand kommune

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Solveig Nilsen er vinner av Kristiansand kommunes konkurranse om å drive et nytt senter for bærekraft, i Dronningensgate 2 i Kvadraturen. Næringsforeningen har vært med å juryen som har kåret vinneren.

– Solveig Nilsen har vist kreativitet og kunnskap om bærekraft og innovasjon, og juryen har lagt spesielt vekt på balansen mellom et faglig engasjement og en troverdig og godt gjennomarbeidet søknad tilknyttet den administrative og forretningsmessige driften av senteret, sier juryleder Camilla Dunsæd.

– Det ses også som særlig positivt at det er tilbudt en bemanning som gjør at driften kan starte umiddelbart, i et samarbeidet med nettverket ImpactHub, sier kommunedirektøren, som ser fram til store og gode ringvirkninger og ny giv for bærekraft i kommunen med det nye senteret.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd leser opp juryens begrunnelse., mens ordfører Jan Oddvar Skisland står klar med sin tale.

13 kjempet om seieren

Kristiansand kommune utlyste konkurransen 29. april i år, med mål om å finne den beste driveren til å utvikle og drive et regionalt senter for bærekraft og innovasjon i Kristiansand, tuftet på FNs bærekraftmål. Senteret får tilholdssted i bygget som Næringsforeningen i Kristiansandsregionen holder til i i dag, og Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen, har også vært med i juryen som har kåret vinneren.

– Team Solveig Nilsen er en verdig vinner av konkurransen. Vi gleder oss til å følge dem i det viktige arbeidet med å utvikle og drive byens nye Bærekraftsenter, sier Backer.

13 søkere meldte seg på konkurransen, og utvelgelsen har foregått i flere faser med en jury på 11 personer. Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret har bistått kommunen og juryen i konkurransen underveis, og sikret en profesjonell gjennomføring.

Nytt senter for bærekraft til 1 million

– Kristiansand kommune vil øke tempoet for å nå sine mål om et mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Ett av verktøyene for å oppnå dette er etablering av det nye senteret for bærekraft og grønn innovasjon, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Skisland gratulerer vinneren Solveig Nilsen (t.h.) og Karen Landmark som er med i vinnerteamet, sammen med Rasmus Alexander Moe. Foto: Kristiansand kommune

Bystyret vedtok en fast årlig bevilgning til dette formålet i 2007, «bærekraftmillionen», som nå er indeksregulert til ca. 1,2 millioner kroner. Kommunens tilskudd til det nye senteret i Dronningensgate 2/2A består av den indeksregulerte bærekraftmillionen, som gir driver av senteret ca. 400 kvm gratis lokaler og ca. 0,5 millioner i driftsmidler årlig i fem år. Dersom satsingen blir vellykket, ønsker kommunen å vurdere mulighet for en fem års forlengelse.

– Vi valgte å finne den beste driveren ved en nasjonal konkurranse, og er godt fornøyd med resultatet og kvaliteten på søkerne, til noe jeg mener må være en drømmejobb for fremtiden, sier ordføreren, som har store forventninger til bærekraftsenteret.

Byøkologisk perspektiv og stimulere til grønn innovasjon

Bærekraftsenteret skal jobbe for å ivareta to ulike hovedperspektiv:

Senteret skal ha et byøkologisk perspektiv. Byen skal sees på som et økosystem, der senteret skal inspirere til livsstilsendringer og mobilisering av frivillighet og idealisme. Byøkologi kan defineres som miljøinnsats hvor innbyggere finner helhetlige løsninger på problemer knyttet til ressursbruk, miljøpåvirkning og dyre- og naturmangfold.

Det andre perspektivet er å stimulere til gründervirksomhet, og inspirere etablert næringsliv til å bidra til omstilling og grønn innovasjon.

Juryen

Juryen er oppnevnt av Kristiansand kommune, og har bestått av:

 • Juryleder: Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune
 • Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn
 • Administrerende direktør Trond Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva
 • Viserektor Gøril Hannås, Universitetet i Agder
 • Direktør analyse og plan Kenneth Andresen, Agder fylkeskommune
 • Gründer og sosialentreprenør Agnes Tvinnereim
 • Daglig leder Anstein Fidje, Christiansholm Eiendom
 • Strategisjef Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune
 • Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
 • Ungdomsrepresentant Silje Elden Wilhelmsen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Solveig Nilsen er vinner av Kristiansand kommunes konkurranse om å drive et nytt senter for bærekraft, i Dronningensgate 2 i Kvadraturen. Næringsforeningen har vært med å juryen som har kåret vinneren.

– Solveig Nilsen har vist kreativitet og kunnskap om bærekraft og innovasjon, og juryen har lagt spesielt vekt på balansen mellom et faglig engasjement og en troverdig og godt gjennomarbeidet søknad tilknyttet den administrative og forretningsmessige driften av senteret, sier juryleder Camilla Dunsæd.

– Det ses også som særlig positivt at det er tilbudt en bemanning som gjør at driften kan starte umiddelbart, i et samarbeidet med nettverket ImpactHub, sier kommunedirektøren, som ser fram til store og gode ringvirkninger og ny giv for bærekraft i kommunen med det nye senteret.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd leser opp juryens begrunnelse., mens ordfører Jan Oddvar Skisland står klar med sin tale.

13 kjempet om seieren

Kristiansand kommune utlyste konkurransen 29. april i år, med mål om å finne den beste driveren til å utvikle og drive et regionalt senter for bærekraft og innovasjon i Kristiansand, tuftet på FNs bærekraftmål. Senteret får tilholdssted i bygget som Næringsforeningen i Kristiansandsregionen holder til i i dag, og Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen, har også vært med i juryen som har kåret vinneren.

– Team Solveig Nilsen er en verdig vinner av konkurransen. Vi gleder oss til å følge dem i det viktige arbeidet med å utvikle og drive byens nye Bærekraftsenter, sier Backer.

13 søkere meldte seg på konkurransen, og utvelgelsen har foregått i flere faser med en jury på 11 personer. Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret har bistått kommunen og juryen i konkurransen underveis, og sikret en profesjonell gjennomføring.

Nytt senter for bærekraft til 1 million

– Kristiansand kommune vil øke tempoet for å nå sine mål om et mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Ett av verktøyene for å oppnå dette er etablering av det nye senteret for bærekraft og grønn innovasjon, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Skisland gratulerer vinneren Solveig Nilsen (t.h.) og Karen Landmark som er med i vinnerteamet, sammen med Rasmus Alexander Moe. Foto: Kristiansand kommune

Bystyret vedtok en fast årlig bevilgning til dette formålet i 2007, «bærekraftmillionen», som nå er indeksregulert til ca. 1,2 millioner kroner. Kommunens tilskudd til det nye senteret i Dronningensgate 2/2A består av den indeksregulerte bærekraftmillionen, som gir driver av senteret ca. 400 kvm gratis lokaler og ca. 0,5 millioner i driftsmidler årlig i fem år. Dersom satsingen blir vellykket, ønsker kommunen å vurdere mulighet for en fem års forlengelse.

– Vi valgte å finne den beste driveren ved en nasjonal konkurranse, og er godt fornøyd med resultatet og kvaliteten på søkerne, til noe jeg mener må være en drømmejobb for fremtiden, sier ordføreren, som har store forventninger til bærekraftsenteret.

Byøkologisk perspektiv og stimulere til grønn innovasjon

Bærekraftsenteret skal jobbe for å ivareta to ulike hovedperspektiv:

Senteret skal ha et byøkologisk perspektiv. Byen skal sees på som et økosystem, der senteret skal inspirere til livsstilsendringer og mobilisering av frivillighet og idealisme. Byøkologi kan defineres som miljøinnsats hvor innbyggere finner helhetlige løsninger på problemer knyttet til ressursbruk, miljøpåvirkning og dyre- og naturmangfold.

Det andre perspektivet er å stimulere til gründervirksomhet, og inspirere etablert næringsliv til å bidra til omstilling og grønn innovasjon.

Juryen

Juryen er oppnevnt av Kristiansand kommune, og har bestått av:

 • Juryleder: Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune
 • Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn
 • Administrerende direktør Trond Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva
 • Viserektor Gøril Hannås, Universitetet i Agder
 • Direktør analyse og plan Kenneth Andresen, Agder fylkeskommune
 • Gründer og sosialentreprenør Agnes Tvinnereim
 • Daglig leder Anstein Fidje, Christiansholm Eiendom
 • Strategisjef Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune
 • Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
 • Ungdomsrepresentant Silje Elden Wilhelmsen

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor