AA

Hva er grunnlag for oppsigelse?

 • Anders Hansson fortalte om hvilke forhold som kan gi grunn til oppsigelse.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– Jeg anbefaler ofte å løse saken før den kommer til rettssystemet, sa advokat Anders Hansson i Interjuris hos Næringsforeningen forrige uke.

Hansson holdt foredrag om oppsigelser i arbeidslivet, og viste til flere eksempler på saker som var løst i ulike domstoler. Han anbefalte imidlertid å forsøke å løse saken før den kom så langt.

– Det kan komme frem mye ubehagelig i en rettssak, i tillegg til at det er store saksomkostninger knyttet til dette.

Saklig grunn

“Oppsigelser grunnet arbeidstaker” var foredragets tittel, og Hansson listet opp flere mulige årsaker til oppsigelse:

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner
 • Mobbing/negativitet
 • Brudd på lojalitetsplikt
 • Samarbeidsproblemer
 • Brudd på arbeidstidsbestemmelser
 • Rus
 • Straffbare handling
 • Uforsvarlig varsling

Han la imidlertid også vekt på tilfeller hvor man ikke kan bebreide arbeidstaker, for eksempel ved sykdom.

– En oppsigelse skal ha saklig grunn. I arbeidsmiljøloven står det at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette forutsetter at prøvetiden er over, og at den ansatte har fullt stillingsvern, forklarte Hansson.

Lang prosess

I hver enkelt sak må det foretas en konkret og individuell vurdering.

– Dersom saken handler om mangelfulle arbeidsprestasjoner for eksempel, kan det avhenge av hvem det gjelder. Det skal blant annet stilles høyere krav til kompetanse for ledere enn for andre ansatte. Hvis kolleger har blitt påført merarbeid fordi en ansatt ikke klarer å skjøtte jobben sin selv, kan dette også vektlegges, forklarte Hansson.

I foredraget gikk Hansson også gjennom prosessen før en oppsigelse, og fortalte om viktigheten av at denne gjøres skikkelig.

– Jobben er viktig for mennesker, så det er viktig å gjøre dette grundig.

Han trakk frem arbeidsavtaler, opplæring, advarsler og alternativer til oppsigelse som viktige trinn i prosessen.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
- Jeg anbefaler ofte å løse saken før den kommer til rettssystemet, sa advokat Anders Hansson i Interjuris hos Næringsforeningen forrige uke.

Hansson holdt foredrag om oppsigelser i arbeidslivet, og viste til flere eksempler på saker som var løst i ulike domstoler. Han anbefalte imidlertid å forsøke å løse saken før den kom så langt.

– Det kan komme frem mye ubehagelig i en rettssak, i tillegg til at det er store saksomkostninger knyttet til dette.

Saklig grunn

“Oppsigelser grunnet arbeidstaker” var foredragets tittel, og Hansson listet opp flere mulige årsaker til oppsigelse:

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner
 • Mobbing/negativitet
 • Brudd på lojalitetsplikt
 • Samarbeidsproblemer
 • Brudd på arbeidstidsbestemmelser
 • Rus
 • Straffbare handling
 • Uforsvarlig varsling

Han la imidlertid også vekt på tilfeller hvor man ikke kan bebreide arbeidstaker, for eksempel ved sykdom.

– En oppsigelse skal ha saklig grunn. I arbeidsmiljøloven står det at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette forutsetter at prøvetiden er over, og at den ansatte har fullt stillingsvern, forklarte Hansson.

Lang prosess

I hver enkelt sak må det foretas en konkret og individuell vurdering.

– Dersom saken handler om mangelfulle arbeidsprestasjoner for eksempel, kan det avhenge av hvem det gjelder. Det skal blant annet stilles høyere krav til kompetanse for ledere enn for andre ansatte. Hvis kolleger har blitt påført merarbeid fordi en ansatt ikke klarer å skjøtte jobben sin selv, kan dette også vektlegges, forklarte Hansson.

I foredraget gikk Hansson også gjennom prosessen før en oppsigelse, og fortalte om viktigheten av at denne gjøres skikkelig.

– Jobben er viktig for mennesker, så det er viktig å gjøre dette grundig.

Han trakk frem arbeidsavtaler, opplæring, advarsler og alternativer til oppsigelse som viktige trinn i prosessen.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor