AA

Hva slags visjon skal Kristiansand ha?

 • 50 personer var samlet til workshop om ny visjon og posisjon for Kristiansand. Arbeidet er en del av prosessen med revisjon av samfunnsdelen av kommuneplanen i Kristiansand. (Alle foto: Ragna Marie Henden)
 • Workshop 15.03.17 095
  Randi Jessen (fungerende direktør for SKMU og teknisk direktør Ragnar Evensen i workshop med blant andre Dag Nordbø (UiA) og Arne Bang.
 • Workshop 15.03.17 063
  Workshop, med blant annet styreleder i NiKR Jan Willy Føreland, kulturdirektør i Kristiansand, Svein Tore Sorthe, helse - og oppvekstdirektør Wenche P. Delhi og Erling Valvik ,direktør i Cultiva.
 • Workshop 15.03.17 013
  De åtte ulike posisjonene for Kristiansand. Hvilken ender vi opp med til slutt?
 • Workshop 15.03.17 070
  Anita S. Dietrichson og Tor Sommerseth tenker så det knaker.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Norges San Fransisco? Opplevelsesbyen Kristiansand? Eller den grønne byen? Forslagene var mange, da akademia, næringslivet og offentlig sektor var samlet til ny workshop om samfunnsdelen av kommuneplanen i Kristiansand.

Tema for workshopen var å finne forslag til ny visjon og posisjon for Kristiansand. Hva skal byen være, hvilken posisjon skal vi ta og hva skal vi markedsføre oss som? Rundt 50 personer møtte opp til idémyldring i Rådhuskvartalet 15. mars.

Workshopen er et ledd i arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og tok utgangspunkt i åtte visjoner som kom opp etter  første workshop 23. januar. Eva Kvelland i Ordkraft og Arne Bang i Backer & Bang presenterte sine tanker om prosessen og arbeidet med ny visjon, på oppdrag fra kommunen.

– Målet er å skape en overordnet visjon for byen vår, som virker samlende og som sier noe om hvem vi er og hva vi står for, sier ordfører Harald Furre.

Han la vekt på viktigheten av godt samarbeid med ulike aktører i denne prosessen.

– Byen vår er stor nok til å være interessant, og samtidig liten nok til å samhandle. Det er gir oss noe ganske unikt, sett i forhold til andre byer i landet som er større enn oss. I tillegg har evne til å samhandle, på tvers av bransjer og kommunegrenser, påpeker ordføreren videre.

Flere av innspillene som kom fram gjennom workshopen, pekte på mange av de samme tingene.

– Det er et godt tegn. Jeg hører ord som skapende og inkluderende, teknologi, opplevelser og grønn satsing. Det harmonerer godt med noen grunnleggende prinsipper som vi allerede har i dag, og som ligger til grunn for alt vi gjør. Som at vi sier vi skal være en klimavennlig by, og at vi satser på inkludering og likestilling, understreket Furre.

Nå skal ideene knas videre av en arbeidsgruppe, bestående av elleve personer fra ulike sektorer i kommunen, ledet av Grete Sjøholt.

– Vår oppgave blir å prøve og sammenstille alle innkomne innspill og deretter skal det videre til styringsgruppen, sier Kim Øvland, fagkoordinator klima og miljø i Kristiansand kommune.

10. mai skal det opp i formannskapet i Kristiansand, deretter skal det ut på høring. Bystyret i Kristiansand tar stilling til endelig forslag i september i år.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Norges San Fransisco? Opplevelsesbyen Kristiansand? Eller den grønne byen? Forslagene var mange, da akademia, næringslivet og offentlig sektor var samlet til ny workshop om samfunnsdelen av kommuneplanen i Kristiansand.

Tema for workshopen var å finne forslag til ny visjon og posisjon for Kristiansand. Hva skal byen være, hvilken posisjon skal vi ta og hva skal vi markedsføre oss som? Rundt 50 personer møtte opp til idémyldring i Rådhuskvartalet 15. mars.

Workshopen er et ledd i arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og tok utgangspunkt i åtte visjoner som kom opp etter  første workshop 23. januar. Eva Kvelland i Ordkraft og Arne Bang i Backer & Bang presenterte sine tanker om prosessen og arbeidet med ny visjon, på oppdrag fra kommunen.

– Målet er å skape en overordnet visjon for byen vår, som virker samlende og som sier noe om hvem vi er og hva vi står for, sier ordfører Harald Furre.

Han la vekt på viktigheten av godt samarbeid med ulike aktører i denne prosessen.

– Byen vår er stor nok til å være interessant, og samtidig liten nok til å samhandle. Det er gir oss noe ganske unikt, sett i forhold til andre byer i landet som er større enn oss. I tillegg har evne til å samhandle, på tvers av bransjer og kommunegrenser, påpeker ordføreren videre.

Flere av innspillene som kom fram gjennom workshopen, pekte på mange av de samme tingene.

– Det er et godt tegn. Jeg hører ord som skapende og inkluderende, teknologi, opplevelser og grønn satsing. Det harmonerer godt med noen grunnleggende prinsipper som vi allerede har i dag, og som ligger til grunn for alt vi gjør. Som at vi sier vi skal være en klimavennlig by, og at vi satser på inkludering og likestilling, understreket Furre.

Nå skal ideene knas videre av en arbeidsgruppe, bestående av elleve personer fra ulike sektorer i kommunen, ledet av Grete Sjøholt.

– Vår oppgave blir å prøve og sammenstille alle innkomne innspill og deretter skal det videre til styringsgruppen, sier Kim Øvland, fagkoordinator klima og miljø i Kristiansand kommune.

10. mai skal det opp i formannskapet i Kristiansand, deretter skal det ut på høring. Bystyret i Kristiansand tar stilling til endelig forslag i september i år.

Våre hovedsamarbeidspartnere