AA

Hvem har Agders grønneste forretningsidé?

  • Juryen fra venstre: Ellen Saltermark, Innovasjon Norge Vincent Claveau, gründer og daglig leder I UPC Tech, 2016-vinneren Simen Loginov vinner 2017 Andreas Eriksen, i DNB Tina Abrahamsen, Business Region Kristiansand og Juryleder Øyvind Arnesen, Kristiansand kommune Foto: Ragna Marie Henden
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

15. november skal Business Region, sammen med Vest-Agder fylkeskommune kåre bedriften som har den grønneste forretningsideen i Agder.

Hvorfor arrangeres konkurransen?

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. For å løse disse må vi ivareta og utnytte ressurser på en bedre måte. Dette krever nye ideer, produkter, teknologier, prosesser og løsninger som samtidig representerer store forretningsmuligheter.

Arrangørene ønsker å være en aktiv bidragsyter for å realisere nye og grønne produkter og løsninger og sette økt fokus på bærekraftige forretningsideer blant etablerere som grunnlag for å skape fremtidens arbeidsplasser i regionen.

Det jaktes på grønne ideer uavhengig av bransje. Eksempelvis ressursutnyttelse, gjenbruk, forbedrede industriprosesser, avfalls-utnyttelse, dataanvendelse og IKT-løsninger, transportløsninger, energiløsninger, kjemikaliebruk, grønne byggløsninger, klima-/ miljøvennlige materialer eller ulike tekniske løsninger.

Hva må til for å delta?

• Du må ha en forretningsidé som innebærer en løsning (produkt, prosess eller tjeneste) som bidrar til å redusere negativ påvirkning på miljø/klima, direkte eller indirekte, på kort eller lang sikt
• Bosted (hvis person) eller forretningsadresse (hvis firma) i Agder
• Forretningsidé i en tidlig fase, men tilstrekkelig klar for pitching
• Kanskje er du gründer, oppstartsbedrift, forsker, student, konsulent, ingeniørselskap eller noe helt annet med en god idé
• Det er ennå ikke solgt produkter, løsninger eller prototyper på kommersielle betingelser/eventuelt at man ikke har oppnådd vesentlige inntekter. Ta kontakt hvis du er tvil.
• Ideen må være realistisk, gjennomførbar og ha markedsvekstpotensial

Påmeldingsfrist: innen 25. oktober
For spørsmål: Ta kontakt på e-post
even.fjellestad@kristiansand.kommune.no eller telefon +47 907 27 467

For mer informasjon og påmelding: www.greenbusinessidea.no 

Climate Lunchpad-Europas største idékonkurranse for klimaløsninger Innovasjon Norge, DNB og Sørlandets Kompetansefond er samarbeidspartnere.

Her kan du lese alt om konkurransen, premier og påmelding

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
15. november skal Business Region, sammen med Vest-Agder fylkeskommune kåre bedriften som har den grønneste forretningsideen i Agder.

Hvorfor arrangeres konkurransen?

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. For å løse disse må vi ivareta og utnytte ressurser på en bedre måte. Dette krever nye ideer, produkter, teknologier, prosesser og løsninger som samtidig representerer store forretningsmuligheter.

Arrangørene ønsker å være en aktiv bidragsyter for å realisere nye og grønne produkter og løsninger og sette økt fokus på bærekraftige forretningsideer blant etablerere som grunnlag for å skape fremtidens arbeidsplasser i regionen.

Det jaktes på grønne ideer uavhengig av bransje. Eksempelvis ressursutnyttelse, gjenbruk, forbedrede industriprosesser, avfalls-utnyttelse, dataanvendelse og IKT-løsninger, transportløsninger, energiløsninger, kjemikaliebruk, grønne byggløsninger, klima-/ miljøvennlige materialer eller ulike tekniske løsninger.

Hva må til for å delta?

• Du må ha en forretningsidé som innebærer en løsning (produkt, prosess eller tjeneste) som bidrar til å redusere negativ påvirkning på miljø/klima, direkte eller indirekte, på kort eller lang sikt
• Bosted (hvis person) eller forretningsadresse (hvis firma) i Agder
• Forretningsidé i en tidlig fase, men tilstrekkelig klar for pitching
• Kanskje er du gründer, oppstartsbedrift, forsker, student, konsulent, ingeniørselskap eller noe helt annet med en god idé
• Det er ennå ikke solgt produkter, løsninger eller prototyper på kommersielle betingelser/eventuelt at man ikke har oppnådd vesentlige inntekter. Ta kontakt hvis du er tvil.
• Ideen må være realistisk, gjennomførbar og ha markedsvekstpotensial

Påmeldingsfrist: innen 25. oktober
For spørsmål: Ta kontakt på e-post
even.fjellestad@kristiansand.kommune.no eller telefon +47 907 27 467

For mer informasjon og påmelding: www.greenbusinessidea.no 

Climate Lunchpad-Europas største idékonkurranse for klimaløsninger Innovasjon Norge, DNB og Sørlandets Kompetansefond er samarbeidspartnere.

Her kan du lese alt om konkurransen, premier og påmelding

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor