AA

– Hvis ikke jeg gjør det, hvem skal da gjøre det?

  • I begynnelsen av 2020 ble Gunn Marit Schjetne ansatt som leder for KPMG Sørlandet, som første kvinnelige leder for de store revisjons- og rådgivingsselskapene i landsdelen.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I revisjonsbransjen er andelen kvinnelige ledere svært lav. Gunn Marit Schjetne i KPMG Sørlandet går gjerne i front.

– For mange er nok revisjon et av de kjedeligste ordene som fins. Hva er det folk ikke forstår?

– De fleste vet nok ikke helt hva revisjon innebærer. Mange tror at jobben bare handler om tallknusing, men hverdagen som revisor er også å være sparringspartner og rådgiver for kundene våre. Vi må forstå virksomhetene, prosessene, transaksjonsflyten og risikoen, for å kunne bekrefte riktigheten av finansiell informasjon.

– Hva slags leder er du for de 35 ansatte i KPMG Sørlandet?

– Min fanesak er å sette menneskene i fokus. Vårt mål er å rekruttere de beste – og beholde dem, og det betyr at gode «people skills» er viktig. Alle er ikke like, og mennesker motiveres forskjellig. Det er viktig å bygge talentet i hver enkelt og la dem få velge sin nisje ut over revisjonsfaget, slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Men jeg stiller også krav. Revisjonsbransjen er en marginbransje, som er regulert og med tydelige krav til kvalitet og kompetansenivå. Hvis noen ikke er på forventet nivå, så må vi ta grep.

– Er det en ubehagelig del av jobben?

– Det er jo mennesker involvert, så det er ingen lett jobb. Vi er opptatt av å bygge en prestasjonskultur uten spisse albuer, og det føler jeg vi har lykkes med. Vi har et godt implementert system for å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger og de fleste ansatte motiveres av at de blir løpende vurdert.

– Hvordan opplever du å være en av få kvinnelige ledere i denne bransjen?

– Som kvinne er det ofte slik at man må argumentere for hvorfor man jobber så mye. I mitt yrke har vi høyt arbeidstrykk i perioder, og man må nok ha lidenskap for jobben for å lykkes i et lengre løp. I dag er det kun 20 prosent kvinnelige partnere i revisjonsbransjen, til tross for at alle store revisjonsselskap i lengre tid har hatt et tydelig uttalt mål om å øke kvinneandelen i lederposisjonene. Det er viktig for bransjen å ta tak i dette. Vi må ta det innover oss og tørre å gjøre noe med det.

– Er dette spesielt utfordrende på Sørlandet eller gjelder det bransjen generelt?

– Det er først og fremst et bransjeproblem, men det er nok enda mer markert på Sørlandet hvor man generelt henger litt etter. Jeg er første kvinnelige leder av de store revisjons- og rådgivningsselskapene på Sørlandet, og det er jeg selvsagt stolt av, men det er også et tankekors.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Selv opplever jeg at kvinner og menn får like muligheter til å lykkes, men kombinasjonen av å være karrierekvinne og mamma krever mye. I vår bransje går vi en karrierestige som normalt innebærer at du er medarbeider de to første årene, så senior i tre år, og om du tilfredsstiller gitte kriterier er manager neste milepæl. Deretter kan du bli seniormanager, og så direktør og partner. Mange kvinner forlater bransjen i forbindelse med foreldreperm og i småbarnsperioden, og det vil jeg gjøre noe med i min rolle. Da er god dialog, karriereplaner, utvikling, fleksibilitet og tilrettelegging for work-life balance viktig.

– Føler du et ansvar for å gå foran i bransjen?

– Ja, jeg gjør nok det. Jeg brenner for profesjonen, jobben min og de ansatte, og tenker nok at hvis ikke jeg gjør det, hvem skal da gjøre det?

 

FAKTA: Gunn Marit Schjetne (37)

Stilling: Leder for KPMG Sørlandet

Bakgrunn: Statsautorisert revisor. Har en bachelor i revisjon fra Høyskolen i Sør-Trøndelag og en master i regnskap og revisjon fra handelshøyskolen BI. Jobbet som revisor i Ernst & Young, før hun ble ansatt i KPMG i 2018.

Familie: Gift, to barn

Leser: Jo Nesbø

Hører på: Podkaster med dagsaktuelle saker eller «true crime».

Gir meg energi: Skape trivsel blant de ansatte og merverdi til kundene.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
I revisjonsbransjen er andelen kvinnelige ledere svært lav. Gunn Marit Schjetne i KPMG Sørlandet går gjerne i front.

– For mange er nok revisjon et av de kjedeligste ordene som fins. Hva er det folk ikke forstår?

– De fleste vet nok ikke helt hva revisjon innebærer. Mange tror at jobben bare handler om tallknusing, men hverdagen som revisor er også å være sparringspartner og rådgiver for kundene våre. Vi må forstå virksomhetene, prosessene, transaksjonsflyten og risikoen, for å kunne bekrefte riktigheten av finansiell informasjon.

– Hva slags leder er du for de 35 ansatte i KPMG Sørlandet?

– Min fanesak er å sette menneskene i fokus. Vårt mål er å rekruttere de beste – og beholde dem, og det betyr at gode «people skills» er viktig. Alle er ikke like, og mennesker motiveres forskjellig. Det er viktig å bygge talentet i hver enkelt og la dem få velge sin nisje ut over revisjonsfaget, slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Men jeg stiller også krav. Revisjonsbransjen er en marginbransje, som er regulert og med tydelige krav til kvalitet og kompetansenivå. Hvis noen ikke er på forventet nivå, så må vi ta grep.

– Er det en ubehagelig del av jobben?

– Det er jo mennesker involvert, så det er ingen lett jobb. Vi er opptatt av å bygge en prestasjonskultur uten spisse albuer, og det føler jeg vi har lykkes med. Vi har et godt implementert system for å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger og de fleste ansatte motiveres av at de blir løpende vurdert.

– Hvordan opplever du å være en av få kvinnelige ledere i denne bransjen?

– Som kvinne er det ofte slik at man må argumentere for hvorfor man jobber så mye. I mitt yrke har vi høyt arbeidstrykk i perioder, og man må nok ha lidenskap for jobben for å lykkes i et lengre løp. I dag er det kun 20 prosent kvinnelige partnere i revisjonsbransjen, til tross for at alle store revisjonsselskap i lengre tid har hatt et tydelig uttalt mål om å øke kvinneandelen i lederposisjonene. Det er viktig for bransjen å ta tak i dette. Vi må ta det innover oss og tørre å gjøre noe med det.

– Er dette spesielt utfordrende på Sørlandet eller gjelder det bransjen generelt?

– Det er først og fremst et bransjeproblem, men det er nok enda mer markert på Sørlandet hvor man generelt henger litt etter. Jeg er første kvinnelige leder av de store revisjons- og rådgivningsselskapene på Sørlandet, og det er jeg selvsagt stolt av, men det er også et tankekors.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Selv opplever jeg at kvinner og menn får like muligheter til å lykkes, men kombinasjonen av å være karrierekvinne og mamma krever mye. I vår bransje går vi en karrierestige som normalt innebærer at du er medarbeider de to første årene, så senior i tre år, og om du tilfredsstiller gitte kriterier er manager neste milepæl. Deretter kan du bli seniormanager, og så direktør og partner. Mange kvinner forlater bransjen i forbindelse med foreldreperm og i småbarnsperioden, og det vil jeg gjøre noe med i min rolle. Da er god dialog, karriereplaner, utvikling, fleksibilitet og tilrettelegging for work-life balance viktig.

– Føler du et ansvar for å gå foran i bransjen?

– Ja, jeg gjør nok det. Jeg brenner for profesjonen, jobben min og de ansatte, og tenker nok at hvis ikke jeg gjør det, hvem skal da gjøre det?

 

FAKTA: Gunn Marit Schjetne (37)

Stilling: Leder for KPMG Sørlandet

Bakgrunn: Statsautorisert revisor. Har en bachelor i revisjon fra Høyskolen i Sør-Trøndelag og en master i regnskap og revisjon fra handelshøyskolen BI. Jobbet som revisor i Ernst & Young, før hun ble ansatt i KPMG i 2018.

Familie: Gift, to barn

Leser: Jo Nesbø

Hører på: Podkaster med dagsaktuelle saker eller «true crime».

Gir meg energi: Skape trivsel blant de ansatte og merverdi til kundene.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor