AA

Hvor blir de av, alle de som mister jobbene i olja?

  • Over 6000 har mistet jobbene på Sørlandet det siste året. Hvor mange finner nytt arbeid i regionen?(Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)
  • kurs1
    Erik Falk Hansen i OGS-AS holder jobbsøkerkurs for ansatte som mister jobbene i olja, både her på Sørlandet, i Bergen, Oslo og Stavanger. 370 personer på Sørlandet har deltatt det siste året. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)
  • 12 Hovedsak jobbsøkerkurs
    Roar Haldorsen og Anne Helene Jacobsen har fått beskjed om at de mister jobbene hos MacGregor i høst, og deltok på Falk Hansens jobbsøkerkurs i sommer. Selskapet har leid inn Falk Hansen til å kjøre jobbsøkerkurs for ansatte som mister jobben. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Rundt 6000 ansatte har mistet jobbene i oljerelaterte bedrifter på Sørlandet det siste halvannet år. Hvor tar alle veien?

På et jobbsøkerkurs på Thon Hotel Kristiansand sitter åtte personer rundt et møtebord. Det er like før fellesferien starter, men for disse åtte blir årets ferie litt annerledes. Samtlige har fått varsel om oppsigelse, og står uten jobb fra høsten av.

– Det handler ikke om å være den beste kandidaten på papiret, det handler om å være den beste jobbsøkeren.

Kursleder Erik Falk Hansen lener seg framover på stolen og kikker på de åtte personene rundt bordet. Sju av dem har mistet jobben i MacGregor, en i Cameron. Falk Hansen trekker pusten og fortsetter.

– Om du har fem eller 20 års erfaring har ingenting å si. Det er hard kamp om hver eneste stilling. Da må du tenke nytt og annerledes. Du må ringe rundt til kontaktnettet ditt og si du leter etter en jobb. Gjerne inviter deg inn på kaffe til ti eller tjue bedrifter du kunne tenke deg å jobbe for. Fortell at du er på jobbjakt! Hvis tatoveringer hadde vært midlertidige, så ville jeg sagt tatover «arbeidsledig» i panna, sier Falk Hansen.

Kursleder Erik Falk Hansen (foran til høyre) forteller om hva som skal til for å bli en unik jobbsøker. F.v. Liv Røinås Hansen, Anne Helene Jacobsen, Roar R. Haldorsen, Harald Aamodt, Christine Gran Morland, Silje Helle og Marianne Lykkedrang. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Kursleder Erik Falk Hansen (foran til høyre) forteller om hva som skal til for å bli en unik jobbsøker. F.v. Liv Røinås Hansen, Anne Helene Jacobsen, Roar R. Haldorsen, Harald Aamodt, Christine Gran Morland, Silje Helle og Marianne Lykkedrang. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Entusiasmen smitter. Han har gode resultat å vise til. Cirka 74 prosent av de som deltar på kurset er i jobb igjen i løpet av tre måneder. 93 prosent innen seks måneder, og hele 99 prosent innen ett år. 370 personer på Sørlandet har deltatt på kursene hans. Som regel er det bedriftene som leier ham inn, ikke bare her, men også i Stavanger, Bergen og Oslo. Andre ganger kjører
han kursene privat. Firmaet han er daglig leder for, OG-S AS, har blitt spesialister på omstilling og nedbemanning i oljesektoren.

– Sørlendinger er altfor redde for å stikke seg ut eller for å bry andre. Men det å tørre å våge, det å gå på, uredd og med en åpen innstilling, det kan faktisk være forskjellen på om du får jobben eller ikke. Glem alt av standard råd om hvordan en CV skal se ut, eller alle de formelle, kjedelige tingene du «skal» skrive i en søknad eller si i et intervju, forteller Falk Hansen.

– Jaha?

– Du må jo heller fortelle hva somer spesielt med akkurat deg, hva som gjør at du skiller deg ut. Som en av deltagerne sa der inne, da hun ble bedt om å si litt om seg selv: Hun har deltatt på og fullført Norseman. Da blir jeg umiddelbart mer nysgjerrig, hun må jo ha et vinnerinstinkt og en vilje av stål!

Les Finn Holmer Hovens kommentar til situasjonen her:

Setter lit til vår herre og NAV

Optimistisk og spent

Kursdeltageren han viser til heter Christine Gran Morland (38). Hun har jobbet som HR-koordinator hos MacGregor i Arendal de siste fire årene, men etter 30. september er det slutt. Da
har hun sin siste arbeidsdag.

– Prosessen har vært veldig ryddig. Jeg måtte gå i andre runde, det var ansiennitetsprinsippet som gjaldt, så jeg var veldig forberedt på det. Men jeg har aldri vært i en lignende situasjon,
hvor jeg har blitt sagt opp fra en jobb, sier Gran Morland.

Christine Gran Morland er arbeidsledig fra 30. september. Det er en uvant og litt skummel situasjon, men også spennende, mener hun.

Christine Gran Morland er arbeidsledig fra 30. september. Det er en uvant og litt skummel situasjon, men også spennende, mener hun. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Hun har tre barn, er bosatt i Arendal, og sier det er uaktuelt å flytte til en annen landsdel. Men hun er åpen for stillinger i andre byer i landsdelen, og kikker fra Kristiansand i vest til Tvedestrand i øst.

– Jeg er veldig optimistisk og synes faktisk det er litt spennende å skulle finne meg ny jobb. I alle fall enn så lenge. Det er godt med litt endring, og jeg opplever faktisk at det er en del stillinger ute også. Flere enn jeg fryktet.

140 har måttet gå fra MacGregor, i Arendal og Kristiansand, siden mai i fjor. Selskapet har leid inn Falk Hansen og OGS-AS for å kjøre jobbkursene for de ansatte som mister jobbene. Gran Morland mener hun får mye igjen for dem.

– Det er litt skambelagt å miste jobben, men det han gjør på dette kurset, er å fjerne den siste rest av skam eller flaue følelser rundt det. Og det er utrolig bra, for da blir du faktisk motivert til å gå ut og søke jobb, påpeker hun.

Men det er hard kamp om stillingene.

– Jeg har søkt på to stillinger så langt, på den ene var det 100 søkere, så det er utvilsomt mange om beinet, sier Gran Morland.

Overkvalifiserte søkere

Ifølge bemanningsbyråene stemmer bildet Gran Morland tegner godt med den faktiske situasjonen. Det bekrefter Sigrun Arnardottir, avdelingsleder for Kelly Services Agder, som sier
de opplever svært mange søkere på stillinger som ikke krever spesiell kompetanse.

– Vi ser også at søkermassene er høyere utdannet enn tidligere. Det er ikke uvanlig at de med master søker på for eksempel en vanlig regnskapsmedarbeiderstilling. Det sier litt om trenden med at det er hard kamp om jobbene. Vi blir kontaktet av flere bedrifter som ønsker bistand med selektering av kandidater i rekrutteringsprosessen, fordi de får flere hundre søkere til en
jobb, forteller hun.

Frank Amundlien, styreleder og partner i hodejegerfirmaet Selection Partner, sier den generelle stillingstilgangen var svært bra i årets første kvartal, både i Norge og på Sørlandet.

– Da var det omtrent 20 prosent flere annonserte stillinger enn snittet i hele 2015, men Sørlandet har slakket av den siste tiden. Det er urovekkende, og for arbeidsledige som ikke vil, eller kan flytte ut, er det en mager trøst at arbeidsmarkedet ellers i Norge er bedre enn i fjor. Sørlendingene bør håpe at DNB får rett i at sørlandske småbedrifter er gjennomgående optimistiske for de neste tolv månedene, påpeker Amundlien.

Han sier landsdelen har flest utlysninger innen salg, ledelse, butikk, håndverk og økonomi – mens det i forhold til resten av landet er få stillinger innen IT.

– Det er ganske store forskjeller mellom Aust- og Vest-Agder – der sistnevnte fylke står for 7 av 10 stillingsannonser, påpeker han.

1000 færre enn forventet

Flere er optimister. Ifølge HR-leder ved NOV Kristiansand, Kurt Werner Holsæter, har også mange funnet seg nytt arbeid igjen.  Til tross for at et stort antall mennesker har mistet jobben omtrent samtidig her på Sørlandet, og antall ledige stillinger har gått ned den siste tiden, er det likevel, ifølge NAVs prognoser, 1000 færre arbeidsledige i Vest-Agder enn forventet. Hvordan kan det ha seg? Hvor blir de av, alle de som mister jobben?

– Ja, det var det, da. Vi sitter og lurer litt på det samme. Derfor skal vi i gang med et stort forskningsprosjekt sammen med Agderforskning og IRIS for å prøve å finne ut av det, sier Per A. Lund, avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per A. Lund.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per A. Lund.

Ved utgangen av juli i år var antallet arbeidsledige i Vest-Agder 3664, mens tilsvarende tall var 2425 i Aust-Agder. Ifølge Lund var det totale antallet varslede oppsigelser fra bedrifter i fylket, fra mai i fjor til mai i år, 6000. Likevel har ikke ledighetstallet økt nevneverdig i
samme periode.

– Hva tror du er grunnen?

– Det kan være mange årsaker til det. Mye av den utenlandske arbeidskraften har forlatt landet. Noen flytter også vekk fra regionen. Eller så kan det være at vi har et godt arbeidsmarked som absorberer opp mange av disse. Men vi har egentlig ikke så veldig gode svar på dette før vi setter oss ned og undersøker nærmere, svarer Lund.

NAV mer på banen

Det holder ikke, mener Erik Falk Hansen i OG-S AS.

– Hvorfor vet NAV så lite? De burde vært mye mer offensivt på banen.

– Nå skal de jo undersøke dette?

– Det burde vært iverksatt for lengst. De burde kunne svare på dette nå, og ha mer detaljert informasjon om hvor raskt folk kommer i jobb, hvor mange som flytter fra regionen, hvor mange som bytter til andre bransjer, mener Falk Hansen.

– NAV i Stavanger er flinke og konkrete på dette, der er de tidlig inne i prosessen og følger utviklingen tett. De har også involvert seg i opprettelsen av «Mulighetssentralen », et tilbud for jobbsøkere som kommer fra olja, supplerer han.

– Men det er jo et faktum at det er færre registrerte arbeidsledige enn prognosene sa?

– Ja, men nå kan vi kun spekulere i hvorfor, poengterer Hansen.

– Så du tror krisen kommer?

– Det er ikke sikkert, men det er for tidlig å avblåse den. Kommer vi oss imidlertid noenlunde greit gjennom tredje kvartal, så tror jeg det verste er over på Sørlandet.

Vil ha reelle tall

Hodejeger Bjørn Åstveit ønsker at NAV begynner å vise til det totale bildet av arbeidsledige, ikke kun de som er heltidsledige.

– Det får ikke med de som til enhver tid er på tiltak. Ved å inkludere dem, får man et mye mer riktig bilde av situasjonen, sier han.

Tematikken har han også diskutert med Per A. Lund i Fædrelandsvennens spalter.

– Motivasjonen min for å ta denne diskusjonen er enkel: Vi må gjøre alt vi kan for å beholde arbeidskraften på Sørlandet. Og for å identifisere nødvendige tiltak, må vi vite de reelle tallene, sier Åstveit.

– Da nytter det ikke kun å vise til tall som sier noe om de som er registrert helt arbeidsledige. Vi må også ta med de som er i tiltak for å få det totale bildet.

Åstveit understreker samtidig at han mener 4,4 prosent, som er julitallene for Kristiansand, er et høyt ledighetstall i seg selv. Han viser også til få ledige stillinger på Finn.no.

– Nå viser ikke Finn. no alt, men det er en god temperaturmåler. Der lå det per 15. august ute 104 stillinger i Kristiansand, og 119 i Vest- Agder. Det er ikke veldig mye, og mye var innen salg og kundeservice, forklarer han.

Åstveit trekker fram UiA som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder handlekraft.

– Det UiA har gjort, å få på plass en portal og et tilbud til de som mistet jobbene i olja, er virkelig bra. Jeg er overbevist om at det er med på å skape nye muligheter for flere, understreker han.

 

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Rundt 6000 ansatte har mistet jobbene i oljerelaterte bedrifter på Sørlandet det siste halvannet år. Hvor tar alle veien?

På et jobbsøkerkurs på Thon Hotel Kristiansand sitter åtte personer rundt et møtebord. Det er like før fellesferien starter, men for disse åtte blir årets ferie litt annerledes. Samtlige har fått varsel om oppsigelse, og står uten jobb fra høsten av.

– Det handler ikke om å være den beste kandidaten på papiret, det handler om å være den beste jobbsøkeren.

Kursleder Erik Falk Hansen lener seg framover på stolen og kikker på de åtte personene rundt bordet. Sju av dem har mistet jobben i MacGregor, en i Cameron. Falk Hansen trekker pusten og fortsetter.

– Om du har fem eller 20 års erfaring har ingenting å si. Det er hard kamp om hver eneste stilling. Da må du tenke nytt og annerledes. Du må ringe rundt til kontaktnettet ditt og si du leter etter en jobb. Gjerne inviter deg inn på kaffe til ti eller tjue bedrifter du kunne tenke deg å jobbe for. Fortell at du er på jobbjakt! Hvis tatoveringer hadde vært midlertidige, så ville jeg sagt tatover «arbeidsledig» i panna, sier Falk Hansen.

Kursleder Erik Falk Hansen (foran til høyre) forteller om hva som skal til for å bli en unik jobbsøker. F.v. Liv Røinås Hansen, Anne Helene Jacobsen, Roar R. Haldorsen, Harald Aamodt, Christine Gran Morland, Silje Helle og Marianne Lykkedrang. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Kursleder Erik Falk Hansen (foran til høyre) forteller om hva som skal til for å bli en unik jobbsøker. F.v. Liv Røinås Hansen, Anne Helene Jacobsen, Roar R. Haldorsen, Harald Aamodt, Christine Gran Morland, Silje Helle og Marianne Lykkedrang. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Entusiasmen smitter. Han har gode resultat å vise til. Cirka 74 prosent av de som deltar på kurset er i jobb igjen i løpet av tre måneder. 93 prosent innen seks måneder, og hele 99 prosent innen ett år. 370 personer på Sørlandet har deltatt på kursene hans. Som regel er det bedriftene som leier ham inn, ikke bare her, men også i Stavanger, Bergen og Oslo. Andre ganger kjører
han kursene privat. Firmaet han er daglig leder for, OG-S AS, har blitt spesialister på omstilling og nedbemanning i oljesektoren.

– Sørlendinger er altfor redde for å stikke seg ut eller for å bry andre. Men det å tørre å våge, det å gå på, uredd og med en åpen innstilling, det kan faktisk være forskjellen på om du får jobben eller ikke. Glem alt av standard råd om hvordan en CV skal se ut, eller alle de formelle, kjedelige tingene du «skal» skrive i en søknad eller si i et intervju, forteller Falk Hansen.

– Jaha?

– Du må jo heller fortelle hva somer spesielt med akkurat deg, hva som gjør at du skiller deg ut. Som en av deltagerne sa der inne, da hun ble bedt om å si litt om seg selv: Hun har deltatt på og fullført Norseman. Da blir jeg umiddelbart mer nysgjerrig, hun må jo ha et vinnerinstinkt og en vilje av stål!

Les Finn Holmer Hovens kommentar til situasjonen her:

Setter lit til vår herre og NAV

Optimistisk og spent

Kursdeltageren han viser til heter Christine Gran Morland (38). Hun har jobbet som HR-koordinator hos MacGregor i Arendal de siste fire årene, men etter 30. september er det slutt. Da
har hun sin siste arbeidsdag.

– Prosessen har vært veldig ryddig. Jeg måtte gå i andre runde, det var ansiennitetsprinsippet som gjaldt, så jeg var veldig forberedt på det. Men jeg har aldri vært i en lignende situasjon,
hvor jeg har blitt sagt opp fra en jobb, sier Gran Morland.

Christine Gran Morland er arbeidsledig fra 30. september. Det er en uvant og litt skummel situasjon, men også spennende, mener hun.

Christine Gran Morland er arbeidsledig fra 30. september. Det er en uvant og litt skummel situasjon, men også spennende, mener hun. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Hun har tre barn, er bosatt i Arendal, og sier det er uaktuelt å flytte til en annen landsdel. Men hun er åpen for stillinger i andre byer i landsdelen, og kikker fra Kristiansand i vest til Tvedestrand i øst.

– Jeg er veldig optimistisk og synes faktisk det er litt spennende å skulle finne meg ny jobb. I alle fall enn så lenge. Det er godt med litt endring, og jeg opplever faktisk at det er en del stillinger ute også. Flere enn jeg fryktet.

140 har måttet gå fra MacGregor, i Arendal og Kristiansand, siden mai i fjor. Selskapet har leid inn Falk Hansen og OGS-AS for å kjøre jobbkursene for de ansatte som mister jobbene. Gran Morland mener hun får mye igjen for dem.

– Det er litt skambelagt å miste jobben, men det han gjør på dette kurset, er å fjerne den siste rest av skam eller flaue følelser rundt det. Og det er utrolig bra, for da blir du faktisk motivert til å gå ut og søke jobb, påpeker hun.

Men det er hard kamp om stillingene.

– Jeg har søkt på to stillinger så langt, på den ene var det 100 søkere, så det er utvilsomt mange om beinet, sier Gran Morland.

Overkvalifiserte søkere

Ifølge bemanningsbyråene stemmer bildet Gran Morland tegner godt med den faktiske situasjonen. Det bekrefter Sigrun Arnardottir, avdelingsleder for Kelly Services Agder, som sier
de opplever svært mange søkere på stillinger som ikke krever spesiell kompetanse.

– Vi ser også at søkermassene er høyere utdannet enn tidligere. Det er ikke uvanlig at de med master søker på for eksempel en vanlig regnskapsmedarbeiderstilling. Det sier litt om trenden med at det er hard kamp om jobbene. Vi blir kontaktet av flere bedrifter som ønsker bistand med selektering av kandidater i rekrutteringsprosessen, fordi de får flere hundre søkere til en
jobb, forteller hun.

Frank Amundlien, styreleder og partner i hodejegerfirmaet Selection Partner, sier den generelle stillingstilgangen var svært bra i årets første kvartal, både i Norge og på Sørlandet.

– Da var det omtrent 20 prosent flere annonserte stillinger enn snittet i hele 2015, men Sørlandet har slakket av den siste tiden. Det er urovekkende, og for arbeidsledige som ikke vil, eller kan flytte ut, er det en mager trøst at arbeidsmarkedet ellers i Norge er bedre enn i fjor. Sørlendingene bør håpe at DNB får rett i at sørlandske småbedrifter er gjennomgående optimistiske for de neste tolv månedene, påpeker Amundlien.

Han sier landsdelen har flest utlysninger innen salg, ledelse, butikk, håndverk og økonomi – mens det i forhold til resten av landet er få stillinger innen IT.

– Det er ganske store forskjeller mellom Aust- og Vest-Agder – der sistnevnte fylke står for 7 av 10 stillingsannonser, påpeker han.

1000 færre enn forventet

Flere er optimister. Ifølge HR-leder ved NOV Kristiansand, Kurt Werner Holsæter, har også mange funnet seg nytt arbeid igjen.  Til tross for at et stort antall mennesker har mistet jobben omtrent samtidig her på Sørlandet, og antall ledige stillinger har gått ned den siste tiden, er det likevel, ifølge NAVs prognoser, 1000 færre arbeidsledige i Vest-Agder enn forventet. Hvordan kan det ha seg? Hvor blir de av, alle de som mister jobben?

– Ja, det var det, da. Vi sitter og lurer litt på det samme. Derfor skal vi i gang med et stort forskningsprosjekt sammen med Agderforskning og IRIS for å prøve å finne ut av det, sier Per A. Lund, avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per A. Lund.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per A. Lund.

Ved utgangen av juli i år var antallet arbeidsledige i Vest-Agder 3664, mens tilsvarende tall var 2425 i Aust-Agder. Ifølge Lund var det totale antallet varslede oppsigelser fra bedrifter i fylket, fra mai i fjor til mai i år, 6000. Likevel har ikke ledighetstallet økt nevneverdig i
samme periode.

– Hva tror du er grunnen?

– Det kan være mange årsaker til det. Mye av den utenlandske arbeidskraften har forlatt landet. Noen flytter også vekk fra regionen. Eller så kan det være at vi har et godt arbeidsmarked som absorberer opp mange av disse. Men vi har egentlig ikke så veldig gode svar på dette før vi setter oss ned og undersøker nærmere, svarer Lund.

NAV mer på banen

Det holder ikke, mener Erik Falk Hansen i OG-S AS.

– Hvorfor vet NAV så lite? De burde vært mye mer offensivt på banen.

– Nå skal de jo undersøke dette?

– Det burde vært iverksatt for lengst. De burde kunne svare på dette nå, og ha mer detaljert informasjon om hvor raskt folk kommer i jobb, hvor mange som flytter fra regionen, hvor mange som bytter til andre bransjer, mener Falk Hansen.

– NAV i Stavanger er flinke og konkrete på dette, der er de tidlig inne i prosessen og følger utviklingen tett. De har også involvert seg i opprettelsen av «Mulighetssentralen », et tilbud for jobbsøkere som kommer fra olja, supplerer han.

– Men det er jo et faktum at det er færre registrerte arbeidsledige enn prognosene sa?

– Ja, men nå kan vi kun spekulere i hvorfor, poengterer Hansen.

– Så du tror krisen kommer?

– Det er ikke sikkert, men det er for tidlig å avblåse den. Kommer vi oss imidlertid noenlunde greit gjennom tredje kvartal, så tror jeg det verste er over på Sørlandet.

Vil ha reelle tall

Hodejeger Bjørn Åstveit ønsker at NAV begynner å vise til det totale bildet av arbeidsledige, ikke kun de som er heltidsledige.

– Det får ikke med de som til enhver tid er på tiltak. Ved å inkludere dem, får man et mye mer riktig bilde av situasjonen, sier han.

Tematikken har han også diskutert med Per A. Lund i Fædrelandsvennens spalter.

– Motivasjonen min for å ta denne diskusjonen er enkel: Vi må gjøre alt vi kan for å beholde arbeidskraften på Sørlandet. Og for å identifisere nødvendige tiltak, må vi vite de reelle tallene, sier Åstveit.

– Da nytter det ikke kun å vise til tall som sier noe om de som er registrert helt arbeidsledige. Vi må også ta med de som er i tiltak for å få det totale bildet.

Åstveit understreker samtidig at han mener 4,4 prosent, som er julitallene for Kristiansand, er et høyt ledighetstall i seg selv. Han viser også til få ledige stillinger på Finn.no.

– Nå viser ikke Finn. no alt, men det er en god temperaturmåler. Der lå det per 15. august ute 104 stillinger i Kristiansand, og 119 i Vest- Agder. Det er ikke veldig mye, og mye var innen salg og kundeservice, forklarer han.

Åstveit trekker fram UiA som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder handlekraft.

– Det UiA har gjort, å få på plass en portal og et tilbud til de som mistet jobbene i olja, er virkelig bra. Jeg er overbevist om at det er med på å skape nye muligheter for flere, understreker han.

 

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor