AA

Hvordan jobber din bedrift med bærekraft?

  • Jobber næringslivet i regionen vår godt med bærekraft, eller har bedriftene i liten grad tatt inn FNs bærekraftsmål i egen virksomhets strategi? En ny undersøkelse fra Næringsforeningen søker svar på dette nå. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen ønsker å se nærmere på hvordan, og i hvilken grad, næringslivet i regionen vår jobber med bærekraft. Hvor mange bedrifter har implementert FNs bærekraftsmål i egen strategi? Hvor mange fører klimaregnskap, eller rapporterer på bærekraft?

– Vi ønsker å ta temperaturen på bærekraftarbeidet i bedriftene i regionen vår. Derfor har vi denne uken sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemsbedrifter for å få best mulig svar på det, sier Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen.

Ingrid Michalsen i Næringsforeningen.

Undersøkelsen, som ligger åpen til over påske, er utarbeidet i samarbeid med PwC og Spareskillingsbanken, og vil resultere i en rapport som forteller hvordan, og i hvilken grad, bedrifter i regionen jobber med bærekraft.

Ikke mottatt undersøkelsen? Send epost her.

Tre dimensjoner

– Undersøkelsen tar for seg alle tre dimensjoner av bærekraftbegrepet, både det miljømessige, det økonomiske og det sosiale. Den rommer både spørsmål om klimautslipp, men også om bedriftene har tatt inn ansatte som trenger tilrettelegging, forklarer Michalsen.

Hun understreker at undersøkelsen er relevant både for små virksomheter med kun noen få ansatte, til større selskap og konsern.

– Er du en liten virksomhet, vil det være relevant å få vite om du har tatt stilling til FNs bærekraftsmål i egen strategi, eller om du stiller klimakrav til leverandører eller når de gjelder egne innkjøp. FNs bærekraftsmål er relevante for alle virksomheter, små som store, understreker Michalsen.

Strategiske mål

Hun forklarer at Næringsforeningens ressursgrupper Grønn omstilling og Flere i arbeid har vært med på å spille inn spørsmål til undersøkelsen. PwC har i flere år jobbet med klimarapporter fra næringslivet, gjennom Bærekraft 100 og Bærekraft 50. De har også gjort en tilsvarende medlemsundersøkelse for medlemmene i Bergen Næringsråd.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond M. Backer, sier bærekraftkartleggingen stemmer godt med Næringsforeningens nye strategiske mål.

– Vi har, i vår nye strategi, pekt oss ut fire overordnede mål for den neste treårsperioden i Næringsforeningen. Tre av disse områdene går direkte på FNs bærekraftsmål. Vi skal jobbe for en grønn omstilling av næringslivet i regionen, vi skal jobbe for en bærekraftig byutvikling og infrastruktur, og vi skal jobbe for å få enda flere i arbeid, forklarer Backer.

–  Denne kartleggingen er en av flere aktiviteter vi gjør for å nå målene våre.  En undersøkelse som sier noe om nåværende status er et veldig godt utgangspunkt for å fortelle oss hvilke tiltak vi bør iverksette for å lykkes, både med en grønn omstilling i næringslivet samt hvordan å få flere i arbeid.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Næringsforeningen ønsker å se nærmere på hvordan, og i hvilken grad, næringslivet i regionen vår jobber med bærekraft. Hvor mange bedrifter har implementert FNs bærekraftsmål i egen strategi? Hvor mange fører klimaregnskap, eller rapporterer på bærekraft?

– Vi ønsker å ta temperaturen på bærekraftarbeidet i bedriftene i regionen vår. Derfor har vi denne uken sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemsbedrifter for å få best mulig svar på det, sier Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen.

Ingrid Michalsen i Næringsforeningen.

Undersøkelsen, som ligger åpen til over påske, er utarbeidet i samarbeid med PwC og Spareskillingsbanken, og vil resultere i en rapport som forteller hvordan, og i hvilken grad, bedrifter i regionen jobber med bærekraft.

Ikke mottatt undersøkelsen? Send epost her.

Tre dimensjoner

– Undersøkelsen tar for seg alle tre dimensjoner av bærekraftbegrepet, både det miljømessige, det økonomiske og det sosiale. Den rommer både spørsmål om klimautslipp, men også om bedriftene har tatt inn ansatte som trenger tilrettelegging, forklarer Michalsen.

Hun understreker at undersøkelsen er relevant både for små virksomheter med kun noen få ansatte, til større selskap og konsern.

– Er du en liten virksomhet, vil det være relevant å få vite om du har tatt stilling til FNs bærekraftsmål i egen strategi, eller om du stiller klimakrav til leverandører eller når de gjelder egne innkjøp. FNs bærekraftsmål er relevante for alle virksomheter, små som store, understreker Michalsen.

Strategiske mål

Hun forklarer at Næringsforeningens ressursgrupper Grønn omstilling og Flere i arbeid har vært med på å spille inn spørsmål til undersøkelsen. PwC har i flere år jobbet med klimarapporter fra næringslivet, gjennom Bærekraft 100 og Bærekraft 50. De har også gjort en tilsvarende medlemsundersøkelse for medlemmene i Bergen Næringsråd.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond M. Backer, sier bærekraftkartleggingen stemmer godt med Næringsforeningens nye strategiske mål.

– Vi har, i vår nye strategi, pekt oss ut fire overordnede mål for den neste treårsperioden i Næringsforeningen. Tre av disse områdene går direkte på FNs bærekraftsmål. Vi skal jobbe for en grønn omstilling av næringslivet i regionen, vi skal jobbe for en bærekraftig byutvikling og infrastruktur, og vi skal jobbe for å få enda flere i arbeid, forklarer Backer.

–  Denne kartleggingen er en av flere aktiviteter vi gjør for å nå målene våre.  En undersøkelse som sier noe om nåværende status er et veldig godt utgangspunkt for å fortelle oss hvilke tiltak vi bør iverksette for å lykkes, både med en grønn omstilling i næringslivet samt hvordan å få flere i arbeid.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor