AA

Hvordan jobber en IA-bedrift?

 • HR-direktør Jan-Erik Narvesen hos Hennig-Olsen Is AS
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Jan-Erik Narvesen, HR-direktør Hennig-Olsen Is holder foredrag på konferanse om arbeid og psykisk helse på Kilden

-Vi er IA-bedrift først og fremst for å forebygge sykefravær og styrke jobbnærvær, men også for å kunne ta et samfunnsansvar i forhold til det å sysselsette personer med redusert arbeidsevne/ behov for tilpasning og tilrettelegging, sier HR-direktør Jan-Erik Narvesen i Hennig-Olsen Is.

Narvesen belyser det å være IA- bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) i sitt foredrag på Jubileumskonferansen for Kirkens SOS Agder på Kilden, 28. oktober. En konferansedag med tema arbeid og psykisk helse.

Hva betyr det å være IA-bedrift?

Det betyr at Hennig-Olsen Is forplikter seg til å jobbe aktivt og systematisk for å oppfylle samtlige delmål i IA-avtalen som er: (1) Redusere sykefraværet, (2) Øke sysselsettingen av personer med redusert arbeidsevne og (3) Tilrettelegge for lengre yrkesaktivitet/ høyere avgangsalder.

Hva gjør Hennig-Olsen Is som IA-bedrift?

I nært samarbeid med bedriftens tillitsvalgte og representanter fra NAV er det utarbeidet en IA-handlingsplan med konkrete tiltak innen hvert enkelt delmål. Av en rekke tiltak kan nevnes:

 • Systematisk oppfølging av langtidssykemeldte, herunder samtaler, dialogmøter m/NAV og bedriftshelsetjenesten, tilrettelegging osv.
 • Kurs i konflikthåndtering for å forebygge konflikter på arbeidsplassen.
 • Tilrettelegging for trening i, og utenfor arbeidstiden.
 • Tilbud om massasje og fysioterapi.
 • Tilrettelegge for arbeidstrening/ utprøving for personer med redusert arbeidsevne.
 • Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i jobb (arbeidstilpasning, fleksibilitet mht. redusert arbeidstid).

Hvordan ser bedriften på ansatte med psykiske problemer kontra fysisk sykdom?

Vi vet at vi har mange ansatte med psykiske utfordringer, og vi jobber for at dette ikke skal være tabubelagt. Vi ønsker å møte den ansatte med åpenhet, respekt og verdighet uansett hva som måtte plage vedkommende. Dette handler bl.a. om holdninger. Vi forventer at våre ledere viser forståelse for at ansatte i ulike livssituasjoner kan ha behov for ekstra støtte og oppfølging i en sårbar periode.  Psykiske utfordringer er ingen hindring fra å jobbe, og med en åpen tilnærming, kan bedriften hjelpe på en god måte.

Hva gjør dere av tiltak?

Konkret tilbyr vi deltakelse på KID-kurs (kurs i depresjonsmestring) i samarbeid med NAV. I tillegg tilbyr vi samtaleterapi hos bl.a. bedriftshelsetjenesten. Dette kan være personer som sliter generelt av ulike årsaker, eller pga. samlivsbrudd, at man har mistet en av sine kjære etc.

Gjennom dialog skapes det tillit og på den måten blir det ofte lettere å finne ut hva som er den egentlige utfordringen til den ansatte. Plager som tilsynelatende er fysiske, har ofte sin årsak i psykiske problemer. Gjennom dialog og gjensidig tillit kan dette avdekkes og riktig tiltak iverksettes.

 Hva anbefaler dere andre bedrifter å gjøre?
Det handler mye om menneskesyn – å møte mennesker med respekt og verdighet i en vanskelig og sårbar situasjon. Her vil dialog være et avgjørende virkemiddel for å oppnå resultater. I tillegg må man ha fokus og jobbe målbevisst og systematisk med tiltak.

Vi anbefaler også å bli en IA-bedrift. Et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter bidrar til at man sammen kan finne frem til gode og varige løsninger. I tillegg er det avgjørende viktig å ha et godt samarbeid med bedriftens tillitsvalgte.

Hva er viktig for å ha god psykisk helse?

Definitivt trivsel og et inkluderende arbeidsmiljø. I tillegg vil det å få annerkjennelse for den jobben man gjør både utløse motivasjon og lojalitet til bedriften.

Mer erfaring og råd fra Narvesen kommer på konferansen om arbeid og psykisk helse på Kilden 28. oktober, Jubileumskonferansen for Kirkens SOS Agder 40 års markering.

Jan-Erik er også selv frivillig for Kirkens SOS Agder, og tar telefonvakter sammen med nærmere 100 andre frivillige på Agder.

– Jeg ønsker å engasjere meg i et viktig arbeid som handler om å være tilstede for mennesker som trenger en å snakke med i en vanskelig og sårbar situasjon, avslutter Jan-Erik Narvesen.

Du kan melde deg på konferansen her.

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Jan-Erik Narvesen, HR-direktør Hennig-Olsen Is holder foredrag på konferanse om arbeid og psykisk helse på Kilden

-Vi er IA-bedrift først og fremst for å forebygge sykefravær og styrke jobbnærvær, men også for å kunne ta et samfunnsansvar i forhold til det å sysselsette personer med redusert arbeidsevne/ behov for tilpasning og tilrettelegging, sier HR-direktør Jan-Erik Narvesen i Hennig-Olsen Is.

Narvesen belyser det å være IA- bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) i sitt foredrag på Jubileumskonferansen for Kirkens SOS Agder på Kilden, 28. oktober. En konferansedag med tema arbeid og psykisk helse.

Hva betyr det å være IA-bedrift?

Det betyr at Hennig-Olsen Is forplikter seg til å jobbe aktivt og systematisk for å oppfylle samtlige delmål i IA-avtalen som er: (1) Redusere sykefraværet, (2) Øke sysselsettingen av personer med redusert arbeidsevne og (3) Tilrettelegge for lengre yrkesaktivitet/ høyere avgangsalder.

Hva gjør Hennig-Olsen Is som IA-bedrift?

I nært samarbeid med bedriftens tillitsvalgte og representanter fra NAV er det utarbeidet en IA-handlingsplan med konkrete tiltak innen hvert enkelt delmål. Av en rekke tiltak kan nevnes:

 • Systematisk oppfølging av langtidssykemeldte, herunder samtaler, dialogmøter m/NAV og bedriftshelsetjenesten, tilrettelegging osv.
 • Kurs i konflikthåndtering for å forebygge konflikter på arbeidsplassen.
 • Tilrettelegging for trening i, og utenfor arbeidstiden.
 • Tilbud om massasje og fysioterapi.
 • Tilrettelegge for arbeidstrening/ utprøving for personer med redusert arbeidsevne.
 • Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i jobb (arbeidstilpasning, fleksibilitet mht. redusert arbeidstid).

Hvordan ser bedriften på ansatte med psykiske problemer kontra fysisk sykdom?

Vi vet at vi har mange ansatte med psykiske utfordringer, og vi jobber for at dette ikke skal være tabubelagt. Vi ønsker å møte den ansatte med åpenhet, respekt og verdighet uansett hva som måtte plage vedkommende. Dette handler bl.a. om holdninger. Vi forventer at våre ledere viser forståelse for at ansatte i ulike livssituasjoner kan ha behov for ekstra støtte og oppfølging i en sårbar periode.  Psykiske utfordringer er ingen hindring fra å jobbe, og med en åpen tilnærming, kan bedriften hjelpe på en god måte.

Hva gjør dere av tiltak?

Konkret tilbyr vi deltakelse på KID-kurs (kurs i depresjonsmestring) i samarbeid med NAV. I tillegg tilbyr vi samtaleterapi hos bl.a. bedriftshelsetjenesten. Dette kan være personer som sliter generelt av ulike årsaker, eller pga. samlivsbrudd, at man har mistet en av sine kjære etc.

Gjennom dialog skapes det tillit og på den måten blir det ofte lettere å finne ut hva som er den egentlige utfordringen til den ansatte. Plager som tilsynelatende er fysiske, har ofte sin årsak i psykiske problemer. Gjennom dialog og gjensidig tillit kan dette avdekkes og riktig tiltak iverksettes.

 Hva anbefaler dere andre bedrifter å gjøre?
Det handler mye om menneskesyn – å møte mennesker med respekt og verdighet i en vanskelig og sårbar situasjon. Her vil dialog være et avgjørende virkemiddel for å oppnå resultater. I tillegg må man ha fokus og jobbe målbevisst og systematisk med tiltak.

Vi anbefaler også å bli en IA-bedrift. Et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter bidrar til at man sammen kan finne frem til gode og varige løsninger. I tillegg er det avgjørende viktig å ha et godt samarbeid med bedriftens tillitsvalgte.

Hva er viktig for å ha god psykisk helse?

Definitivt trivsel og et inkluderende arbeidsmiljø. I tillegg vil det å få annerkjennelse for den jobben man gjør både utløse motivasjon og lojalitet til bedriften.

Mer erfaring og råd fra Narvesen kommer på konferansen om arbeid og psykisk helse på Kilden 28. oktober, Jubileumskonferansen for Kirkens SOS Agder 40 års markering.

Jan-Erik er også selv frivillig for Kirkens SOS Agder, og tar telefonvakter sammen med nærmere 100 andre frivillige på Agder.

– Jeg ønsker å engasjere meg i et viktig arbeid som handler om å være tilstede for mennesker som trenger en å snakke med i en vanskelig og sårbar situasjon, avslutter Jan-Erik Narvesen.

Du kan melde deg på konferansen her.

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor