AA

Hvorfor stiller banken så mange spørsmål?

  • Illustrasjonsfoto: Rawpixel
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Når en ny bedriftskunde skal etablere kundeforhold i banken kan det være en omstendelig prosess med mange spørsmål.

Ofte lurer kundene på hvorfor vi spør om de skal overføre penger til utlandet, håndtere kontanter eller størrelse på forventet omsetning.

Dette kan virke spesielt rart når det er så rett frem å registrere selskap via Altinn. Et aksjeselskap krever jo ikke annet enn stiftelsesdokument og vedtekter. Når selv staten er fornøyd med det, hvorfor skal bankene kreve så mye mer?

Svaret er at i Norge har Stortinget gjennom lovverket pålagt bankene et stort ansvar for å forebygge økonomisk kriminalitet. Sentralt her er å utføre en kundekontroll slik at de fullt ut forstår kunden og deres bruk av bankens produkter og tjenester. Dette gjelder både bedriftskunder og privatkunder, og alle finansinstitusjoner i Norge er pålagt disse kravene.

Bankene gjennomfører en kundekontroll etter «kjenn din kunde»-prinsippet, og det tilsier at de må skaffe tilstrekkelig informasjon til de føler seg trygg på at de skjønner hva som er kundens virksomhet, hvordan bedriften skal drives og at alt går ryddig for seg. Finanstilsynet følger dette arbeidet tett, og kan iverksette sanksjoner dersom ikke finansinstitusjonene er grundige nok.

Bankene har altså et viktig samfunnsansvar for å finne useriøse aktører i næringslivet. Dette kommer oss alle til gode. Ved å utelukke de useriøse aktørene ogsørge for at alle forholder seg til de samme spillereglene bidrar bankene til at det norske næringslivet blir sterkere. Det skal eksempelvis ikke være slik at aktører som bedriver skatteunndragelse og bruker svart arbeid skal ha konkurransefortrinn overfor deg som seriøs bedriftseier.

Ved å svare på spørsmålene vi stiller hjelper du oss å holde næringslivet rettferdig og lovlydig. All informasjon du gir er underlagt streng taushetsplikt, og vil ikke bli delt med tredjeparter.

Spaltist Helge Hammersbøen, Regionbanksjef, DNB

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Når en ny bedriftskunde skal etablere kundeforhold i banken kan det være en omstendelig prosess med mange spørsmål.

Ofte lurer kundene på hvorfor vi spør om de skal overføre penger til utlandet, håndtere kontanter eller størrelse på forventet omsetning.

Dette kan virke spesielt rart når det er så rett frem å registrere selskap via Altinn. Et aksjeselskap krever jo ikke annet enn stiftelsesdokument og vedtekter. Når selv staten er fornøyd med det, hvorfor skal bankene kreve så mye mer?

Svaret er at i Norge har Stortinget gjennom lovverket pålagt bankene et stort ansvar for å forebygge økonomisk kriminalitet. Sentralt her er å utføre en kundekontroll slik at de fullt ut forstår kunden og deres bruk av bankens produkter og tjenester. Dette gjelder både bedriftskunder og privatkunder, og alle finansinstitusjoner i Norge er pålagt disse kravene.

Bankene gjennomfører en kundekontroll etter «kjenn din kunde»-prinsippet, og det tilsier at de må skaffe tilstrekkelig informasjon til de føler seg trygg på at de skjønner hva som er kundens virksomhet, hvordan bedriften skal drives og at alt går ryddig for seg. Finanstilsynet følger dette arbeidet tett, og kan iverksette sanksjoner dersom ikke finansinstitusjonene er grundige nok.

Bankene har altså et viktig samfunnsansvar for å finne useriøse aktører i næringslivet. Dette kommer oss alle til gode. Ved å utelukke de useriøse aktørene ogsørge for at alle forholder seg til de samme spillereglene bidrar bankene til at det norske næringslivet blir sterkere. Det skal eksempelvis ikke være slik at aktører som bedriver skatteunndragelse og bruker svart arbeid skal ha konkurransefortrinn overfor deg som seriøs bedriftseier.

Ved å svare på spørsmålene vi stiller hjelper du oss å holde næringslivet rettferdig og lovlydig. All informasjon du gir er underlagt streng taushetsplikt, og vil ikke bli delt med tredjeparter.

Spaltist Helge Hammersbøen, Regionbanksjef, DNB

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor