AA

– Innovasjon er et lederansvar

  • F.v. Debattleder Erik Wold (tidligere NRK), Jan Christian Sandberg, innovasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Anniken Fjelberg, eier og styreleder i 657, Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter og Cecilia Flatum, partner og leder for offentlig sektor i Deloitte.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Flere viktige temaer ble satt på agendaen da Deloitte var til stede for første gang på Arendalsuka i år med tre arrangementer.

Første debatt gikk av stabelen tirsdag morgen. Deloitte samlet en bukett innovasjonseksperter til samtale om hva som skal til for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor.

Innlederne Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter, Jan Christian Sandberg, innovasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Anniken Fjelberg, eier og styreleder i 657 og vår egen Cecilia Flatum, partner og leder for offentlig sektor, møtte en fullsatt sal med notatbøker i fangene. Her skulle «kokebok-oppskriften» på god offentlig innovasjon noteres ned.

Og rådene satt løst. Bernt Reitan Jensen i Ruter mente at ledere i offentlig sektor «må tørre å gjøre mange feil, og aller helst oppdage at det er feil før det blir en katastrofe. Og i Ruter har vi sluttet å kalle en feil for en feil. Jeg kaller det heller læring.» Dette er en enkle oppskriften han selv bruker når han nå er i ferd med å endre sin oppgave fra å drifte et kollektivselskap til å lede et selskap som leverer bærekraftig bevegelsesfrihet.

Anniken Fjelberg i 657, påpekte at innovasjon er et lederansvar. Hennes erfaring er at samskaping mellom etablerte aktører og start-up selskaper er det vanskeligste og viktigste å få til. Cecilia Flatum var bekymret for at «lederne ofte ikke var nysgjerrige nok og at de benytter klassiske styringsprinsipper på innovasjonsprosesser. Det fører til at de ikke kommer seg ut av startblokka».

For flere tips fra innovasjonsekspertene kan du se hele debatten her.

Onsdag morgen startet debatten om FNs bærekraftmål og hvordan norske kommuner arbeider med disse. Deloitte har spurt 180 kommuner i Norden hvordan de får til spranget fra globale mål til lokal handling og toppene i Kommune-Norge var samlet og diskuterte hvordan de får til dette i praksis. I panelet satt Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Lene Conradi, ordfører Asker, Silje Bareksten, Oslo Business Region, og Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund.

Hanne Solem fra Deloitte delte funnene fra kommuneundersøkelsen som er gjennomført våren 2018 i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Debattantene delte erfaringer og refleksjoner rundt arbeidet med bærekraftsmålene. De trakk fram at oppfyllelse av målene henger tett sammen med lokal tjenesteutvikling og hvordan målene kan innarbeides i samfunnsplanene i kommunene.

Se hele debatten her.

Deloittes deltakelse på Arendalsuka ble avsluttet med innovasjonslab der hensikten var å kombinere innovasjon og bærekraft for å løse konkrete inkluderingsutfordringer fra Arendal, Oslo og Kristiansund kommuner. Både studenter, kommunalt ansatte, frivillige og representanter fra næringslivet deltok i en kreativ idedugnad. Innovasjonslaben ble avsluttet med presentasjon av de ulike forslagene.

– Det var en engasjert og dyktig gruppe som hadde møtt opp til den kreative workshopen og løsningene de kom opp med på så kort tid var imponerende, sier Cecilia Flatum, leder for offentlig sektor i Deloitte.

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Flere viktige temaer ble satt på agendaen da Deloitte var til stede for første gang på Arendalsuka i år med tre arrangementer.

Første debatt gikk av stabelen tirsdag morgen. Deloitte samlet en bukett innovasjonseksperter til samtale om hva som skal til for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor.

Innlederne Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter, Jan Christian Sandberg, innovasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Anniken Fjelberg, eier og styreleder i 657 og vår egen Cecilia Flatum, partner og leder for offentlig sektor, møtte en fullsatt sal med notatbøker i fangene. Her skulle «kokebok-oppskriften» på god offentlig innovasjon noteres ned.

Og rådene satt løst. Bernt Reitan Jensen i Ruter mente at ledere i offentlig sektor «må tørre å gjøre mange feil, og aller helst oppdage at det er feil før det blir en katastrofe. Og i Ruter har vi sluttet å kalle en feil for en feil. Jeg kaller det heller læring.» Dette er en enkle oppskriften han selv bruker når han nå er i ferd med å endre sin oppgave fra å drifte et kollektivselskap til å lede et selskap som leverer bærekraftig bevegelsesfrihet.

Anniken Fjelberg i 657, påpekte at innovasjon er et lederansvar. Hennes erfaring er at samskaping mellom etablerte aktører og start-up selskaper er det vanskeligste og viktigste å få til. Cecilia Flatum var bekymret for at «lederne ofte ikke var nysgjerrige nok og at de benytter klassiske styringsprinsipper på innovasjonsprosesser. Det fører til at de ikke kommer seg ut av startblokka».

For flere tips fra innovasjonsekspertene kan du se hele debatten her.

Onsdag morgen startet debatten om FNs bærekraftmål og hvordan norske kommuner arbeider med disse. Deloitte har spurt 180 kommuner i Norden hvordan de får til spranget fra globale mål til lokal handling og toppene i Kommune-Norge var samlet og diskuterte hvordan de får til dette i praksis. I panelet satt Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Lene Conradi, ordfører Asker, Silje Bareksten, Oslo Business Region, og Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund.

Hanne Solem fra Deloitte delte funnene fra kommuneundersøkelsen som er gjennomført våren 2018 i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Debattantene delte erfaringer og refleksjoner rundt arbeidet med bærekraftsmålene. De trakk fram at oppfyllelse av målene henger tett sammen med lokal tjenesteutvikling og hvordan målene kan innarbeides i samfunnsplanene i kommunene.

Se hele debatten her.

Deloittes deltakelse på Arendalsuka ble avsluttet med innovasjonslab der hensikten var å kombinere innovasjon og bærekraft for å løse konkrete inkluderingsutfordringer fra Arendal, Oslo og Kristiansund kommuner. Både studenter, kommunalt ansatte, frivillige og representanter fra næringslivet deltok i en kreativ idedugnad. Innovasjonslaben ble avsluttet med presentasjon av de ulike forslagene.

– Det var en engasjert og dyktig gruppe som hadde møtt opp til den kreative workshopen og løsningene de kom opp med på så kort tid var imponerende, sier Cecilia Flatum, leder for offentlig sektor i Deloitte.

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor