AA

Innspillsmøte i strategiarbeidet

 • Rundt 30 personer var samlet for å gi Næringsforeningen innspill til sitt videre arbeid.
 • IMG_1880
  Geir Jørgensen, Liv Brit Kambo, Arne Johan Johnsen, Rolf Michaelsen og Vibeke Holm Ruud diskuterte hvilke saker som er viktige fremover.
 • IMG_1876
  Det var stort engasjement blant deltakerne.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mandag var Næringsforeningens partnere og ressursgrupper samlet for å gi innspill til viktige saker de mener NiKR bør prioritere.

– Både styret og administrasjonen er opptatt av god involvering av medlemmene når vi skal prioritere hva vi skal gjøre til neste år. Det gir god kvalitet og et viktig eierskap, og det er viktig at vi snakker med en stemme, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson.

Næringsforeningens styre samles en gang i året for å legge prioriteringene for neste år. Årets strategisamling for styret finner sted den 29. november – og da blir innspillene tatt med inn, sammen med både undersøkelser som er gjort, enkeltinnspill fra medlemmer og administrasjonens innspill. Sistnevnte baseres på innspill som har kommet frem under medlemsmøter administrasjonen har gjort.

Blant innspillene som gikk igjen var:

 • Jobbe for regionens synlighet, for å øke kunnskapen om landsdelen og deriblant å kunne tiltrekke seg, og beholde kompetanse
 • Sørlandet som teknologilandsdel
 • Eldrebølgen som positiv kraft
 • Løfte kulturbyen Kristiansand
 • NiKR må jobbe for hele regionen. Ett Sørland, en region
 • Næringsforeningen må være talerør for langsiktighet og en tydelig stemme
 • Vi må fortsette samarbeidet med UiA
 • Jobbe med likestilling, inkludering og arbeidsdeltakelse
 • Fylkessammenslåing og kommunesammenslåing
 • God infrastruktur
 • Utvikle bærekraftperspektivet
 • Digital utvikling
 • Samarbeid med Business Region Kristiansand
 • Jobbe med forum for unge ledere, og de som har fått jobb og etablert seg
 • Digitale møteplasser
 • En overordnet organisering av næringsforeningene i regionen

– Dette var en spennende samling, og det er viktig at Næringsforeningen tar tak i dette og arbeider videre, sa Dag Nordbø fra Universitetet i Agder. Nordbø sitter i ressursgruppen “Grønt skifte”.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Mandag var Næringsforeningens partnere og ressursgrupper samlet for å gi innspill til viktige saker de mener NiKR bør prioritere.

– Både styret og administrasjonen er opptatt av god involvering av medlemmene når vi skal prioritere hva vi skal gjøre til neste år. Det gir god kvalitet og et viktig eierskap, og det er viktig at vi snakker med en stemme, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson.

Næringsforeningens styre samles en gang i året for å legge prioriteringene for neste år. Årets strategisamling for styret finner sted den 29. november – og da blir innspillene tatt med inn, sammen med både undersøkelser som er gjort, enkeltinnspill fra medlemmer og administrasjonens innspill. Sistnevnte baseres på innspill som har kommet frem under medlemsmøter administrasjonen har gjort.

Blant innspillene som gikk igjen var:

 • Jobbe for regionens synlighet, for å øke kunnskapen om landsdelen og deriblant å kunne tiltrekke seg, og beholde kompetanse
 • Sørlandet som teknologilandsdel
 • Eldrebølgen som positiv kraft
 • Løfte kulturbyen Kristiansand
 • NiKR må jobbe for hele regionen. Ett Sørland, en region
 • Næringsforeningen må være talerør for langsiktighet og en tydelig stemme
 • Vi må fortsette samarbeidet med UiA
 • Jobbe med likestilling, inkludering og arbeidsdeltakelse
 • Fylkessammenslåing og kommunesammenslåing
 • God infrastruktur
 • Utvikle bærekraftperspektivet
 • Digital utvikling
 • Samarbeid med Business Region Kristiansand
 • Jobbe med forum for unge ledere, og de som har fått jobb og etablert seg
 • Digitale møteplasser
 • En overordnet organisering av næringsforeningene i regionen

– Dette var en spennende samling, og det er viktig at Næringsforeningen tar tak i dette og arbeider videre, sa Dag Nordbø fra Universitetet i Agder. Nordbø sitter i ressursgruppen “Grønt skifte”.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor