AA

Internasjonal planlegging av Nye Kristiansand

  • - Vi inviterer til "Cool planning in New Kristiansand" 24.- 28. september, sier fv fagleder for plan i Søgne, Vibeke Wold Sunde, prosjektleder i Kristiansand kommune Christina Rasmussen og kommuneplanlegger Thor Skjevrak i Songdalen Foto: Ragna Marie Henden
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

80 nasjonale og internasjonale studenter og byplanleggere kommer til Kristiansand, Søgne og Songdalen for å se hvordan Nye Kristiansand kan utvikles med tre bysentra.

24.- 28. september vil det yre av unge planleggere fra hele verden i Søgne, Songdalen og Kristiansand. 60 masterstudenter fra NMBU på Ås, og 20 planleggere fra Kina, India, Hong Kong, Tyrkia, Abu Dhabi, Romania, Nigeria, Brasil, Russland, Sør-Afrika, USA, England, Filippinene og Tunisia kommer til «Cool planning New Kristiansand».

ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, legger sin workshop for unge planleggere (Young Planning Professionals’ workshop) til nye Kristiansand i uke 39. Oppgaven er bærekraftig utvikling av den nye kommunen og synergimulighet rundt de tre bysentra. Planleggerne skal undersøke hvordan en polysentrisk by med tre bysentra på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen kan utvikles.

– Cool planning er tittelen på workshopen som er en del av en etterfølgende verdenskongress for ISOCARP i Bodø. Vi har derfor valgt å beholde den engelske tittelen med tanke på at dette er et internasjonalt arrangement med gjester fra hele verden, forteller prosjektleder i Kristiansand kommune, Christina Rasmussen.

– Ordet «cool» beskriver ikke bare noe gøy, men at fokus er rettet mot framtida, bærekraft og klima, forklarer hun.

Rasmussen forteller at “alle” inviteres til å delta på foredrag om regional planlegging og treffe studenter og planlegger på Urban Lounge.

På “Cool planning” sine hjemmesider kan du lese mer om hvilke arrangementer som avholdes disse dagene i september.

Fakta om Cool planning:

“Cool planning in New Kristiansand” er en internasjonal og nasjonal workshop som skal gi idèer til utvikling av bysentra i nye Kristiansand. Arrangementene foregår 24.- 28. september på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Hit kommer 80 internasjonale og nasjonale studenter og planleggere. Innbyggerne i de tre kommunene inviteres til åpne og gratis arrangementer og foredrag. Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slås sammen til nye Kristiansand fra 1.01.2020.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
80 nasjonale og internasjonale studenter og byplanleggere kommer til Kristiansand, Søgne og Songdalen for å se hvordan Nye Kristiansand kan utvikles med tre bysentra.

24.- 28. september vil det yre av unge planleggere fra hele verden i Søgne, Songdalen og Kristiansand. 60 masterstudenter fra NMBU på Ås, og 20 planleggere fra Kina, India, Hong Kong, Tyrkia, Abu Dhabi, Romania, Nigeria, Brasil, Russland, Sør-Afrika, USA, England, Filippinene og Tunisia kommer til «Cool planning New Kristiansand».

ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, legger sin workshop for unge planleggere (Young Planning Professionals’ workshop) til nye Kristiansand i uke 39. Oppgaven er bærekraftig utvikling av den nye kommunen og synergimulighet rundt de tre bysentra. Planleggerne skal undersøke hvordan en polysentrisk by med tre bysentra på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen kan utvikles.

– Cool planning er tittelen på workshopen som er en del av en etterfølgende verdenskongress for ISOCARP i Bodø. Vi har derfor valgt å beholde den engelske tittelen med tanke på at dette er et internasjonalt arrangement med gjester fra hele verden, forteller prosjektleder i Kristiansand kommune, Christina Rasmussen.

– Ordet «cool» beskriver ikke bare noe gøy, men at fokus er rettet mot framtida, bærekraft og klima, forklarer hun.

Rasmussen forteller at “alle” inviteres til å delta på foredrag om regional planlegging og treffe studenter og planlegger på Urban Lounge.

På “Cool planning” sine hjemmesider kan du lese mer om hvilke arrangementer som avholdes disse dagene i september.

Fakta om Cool planning:

“Cool planning in New Kristiansand” er en internasjonal og nasjonal workshop som skal gi idèer til utvikling av bysentra i nye Kristiansand. Arrangementene foregår 24.- 28. september på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Hit kommer 80 internasjonale og nasjonale studenter og planleggere. Innbyggerne i de tre kommunene inviteres til åpne og gratis arrangementer og foredrag. Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slås sammen til nye Kristiansand fra 1.01.2020.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor