AA

Invitasjon til nettverkssamling – integrering

  • Runar Brøvig og Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sammen med Abdulghafour Mohammad Alsayed.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen har som et av sine mål å jobbe for mer mangfold i næringslivet. Vi ønsker også å ta et samfunnsansvar på vegne av våre medlemmer. Satsingen i 2017 vil være å støtte Kristiansand kommune i arbeidet med å få flere flyktninger ut i arbeidspraksis.

Konkret har Næringsforeningen som mål å bidra til at mellom 35 og 50 kandidater fra integreringsmottaket kommer i gang i arbeidslivet med en praksisplass. Integreringsmottaket jobber for at innvandrere med flyktning bakgrunn kommer raskt i jobb og raskt blir en del av lokalsamfunnet. Norsk språk er viktig for integrering, det er også arbeid.

integreringNæringsforeningen er engasjert av Kristiansand komme til å bidra med å finne praksisplasser til personer som er tatt opp i integreringsmottaket. I den sammenheng så ønsker vi å invitere bedrifter som allerede er gode på å integrere til en nettverksamling. Disse samlingene er ment for å skape dialog mellom bedrifter, og for å utveksle «beste praksis» erfaringer med hverandre. Det vil arrangeres fire slike samlinger i 2017.

Første nettverksamling er torsdag, 23. mars, kl 08.00. På dette møtet vil Randi Granvold, daglig leder i 07 Media Sør AS, holde et innlegg om bedriftens erfaringer fra å jobbe med integrering. Videre vil også personer fra NAV og integreringsmottaket være tilstede.

Om du ønsker å delta på dette møte, ta kontakt med Runar Brøvig i Næringsforeningen.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Næringsforeningen har som et av sine mål å jobbe for mer mangfold i næringslivet. Vi ønsker også å ta et samfunnsansvar på vegne av våre medlemmer. Satsingen i 2017 vil være å støtte Kristiansand kommune i arbeidet med å få flere flyktninger ut i arbeidspraksis.

Konkret har Næringsforeningen som mål å bidra til at mellom 35 og 50 kandidater fra integreringsmottaket kommer i gang i arbeidslivet med en praksisplass. Integreringsmottaket jobber for at innvandrere med flyktning bakgrunn kommer raskt i jobb og raskt blir en del av lokalsamfunnet. Norsk språk er viktig for integrering, det er også arbeid.

integreringNæringsforeningen er engasjert av Kristiansand komme til å bidra med å finne praksisplasser til personer som er tatt opp i integreringsmottaket. I den sammenheng så ønsker vi å invitere bedrifter som allerede er gode på å integrere til en nettverksamling. Disse samlingene er ment for å skape dialog mellom bedrifter, og for å utveksle «beste praksis» erfaringer med hverandre. Det vil arrangeres fire slike samlinger i 2017.

Første nettverksamling er torsdag, 23. mars, kl 08.00. På dette møtet vil Randi Granvold, daglig leder i 07 Media Sør AS, holde et innlegg om bedriftens erfaringer fra å jobbe med integrering. Videre vil også personer fra NAV og integreringsmottaket være tilstede.

Om du ønsker å delta på dette møte, ta kontakt med Runar Brøvig i Næringsforeningen.

Våre hovedsamarbeidspartnere