AA

Inviterer til bredt Gartnerløkka-samarbeid

  • Prosjektleder Nils-Ragnar Tvedt fra Statens vegvesen fortalte om planene for Gartnerløkka. - En kan gjerne få inntrykk av at det blir seks år med trafikkaos. Slik er det altså ikke, sa Tvedt, og viste til gjennomarbeide planer for å løse trafikkflyten mens byggingen pågår.
  • Reidar Retterholt
    Reidar Retterholt, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, sier at for bransjen han representerer er det viktigere å få Ytre Ringvei på plass først. - Køen starter ikke ved Gartnerløkka, men ved Varoddbrua og varer til Breimyrkrysset.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Statens vegvesen planlegger byggestart av Gartnerløkka-prosjektet allerede neste år. Nå inviterer de til bredt samarbeid for å få innspill og råd til byggeprosessen.

– Vi må gjøre noe for å løse dagens situasjon, for den gjør oss veldig sårbare. Gartnerløkka skaper i dag store forsinkelser, det er dårlig tilgang inn til byen, det er dårlig adkomst for kollektiv, gang- og sykkel og miljøforholdene er dårlige, sier Nils-Ragnar Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen.

Han mener det nå handler om å skape en så god trafikkavvikling som mulig i løpet av byggefasen.

– Vi ser for oss seks års byggetid totalt, fordelt på tre bolker. Målet er at det skal gå enda fortere. Og det som er viktig å huske på er at det vil ta tre-fire år inn i byggefasen før dette innvirke i særlig grad på trafikksituasjonen. En kan gjerne få inntrykk av at det blir seks år med trafikkaos. Slik er det altså ikke, understreker Tvedt.

Fredag fortalte han om Gartnerløkka-prosjektet i et møte hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Vi oppretter nå samarbeidsgrupper for ulike tema knyttet til prosjektet, og her ønsker vi å få innspill til gode ideer til hvordan vi kan løse og gjøre ting bedre under byggefasen. Om det er å opprette ferjetilbud fra Flekkerøy inn til byen i en periode, eller andre kreative forslag: Vi er veldig åpne for innspill, påpeker Tvedt.

Har du innspill, eller ønsker å delta i en slik samarbeidsgruppe er det bare å ta kontakt med Roar Osmundsen i Næringsforeningen, roar@nikr.no

Prislappen på Gartnerløkka-byggingen er estimert til å være rundt 3,1 milliarder kroner. Tvedt påpekte feilen av å sette Ytre Ringvei og Gartnerløkka opp mot hverandre.

– Jeg skulle gjerne sett at Ytre Ringvei kom først fordi Gartnerløkka vil løse en rekke av dagens trafikkutfordringer, men ikke den totale beredskapssituasjonen. Klart dette henger sammen. Samtidig kan vi ikke la oss stoppe av noe som vi ikke vet om kommer, eller når den kommer, la oss heller komme i gang med det som ligger klart. Dernest er mitt håp at Ytre Ringvei skal stå ferdig få år etter at nye Gartnerløkka er på plass, uttaler Tvedt.

Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier.

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt, i Nye Veier, advarte mot å vente på Ytre Ringvei før arbeidet med Gartnerløkka starter.

– Prosjektene er uavhengige av hverandre. I tillegg, når det gjelder Ytre Ringvei, hvis det prosjektet skulle være ferdig først, og det var en forutsetning, så ville det kunne gi risiko for utsettelse av Gartnerløkka. Det handler om både planleggingstid, finansieringstid og byggetid.

Reidar Retterholt, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, hadde innvendinger mot rekkefølgen i prosjektene.

– Vi vil ha Ytre Ringvei først, for køproblemene starter ved Varoddbrua og går til Breimyrkrysset, det handler ikke bare om Gartnerløkka. Så det er rekkefølgen i dette vi er imot, ikke selve Gartnerløkka-prosjektet i seg selv.

Hobbesland i Nye Veier sier det ser på muligheter for å komme i gang raskere enn antatt med Ytre Ringvei, og at de hele veien ser på mulighetene for å kutte kostnader i prosjektet.

– Det er mye tunneler i dette prosjektet, og finner vi rimeligere måter å bygge disse på, er mye penger spart.

Styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, mener landsdelen nå ikke må forspille muligheten for å få realisert Gartnerløkka-planene.

– Vi må ikke forskusle muligheten til å realisere Gartnerløkka, få det opp i Stortinget i høst og få det realisert. Så er trenger vi Ytre Ringvei også, det handler om å knytte landsdelen tettere sammen. Men la oss ikke lage motsetninger, men få på plass en god og kostnadseffektiv omkjøringsvei.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Statens vegvesen planlegger byggestart av Gartnerløkka-prosjektet allerede neste år. Nå inviterer de til bredt samarbeid for å få innspill og råd til byggeprosessen.

– Vi må gjøre noe for å løse dagens situasjon, for den gjør oss veldig sårbare. Gartnerløkka skaper i dag store forsinkelser, det er dårlig tilgang inn til byen, det er dårlig adkomst for kollektiv, gang- og sykkel og miljøforholdene er dårlige, sier Nils-Ragnar Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen.

Han mener det nå handler om å skape en så god trafikkavvikling som mulig i løpet av byggefasen.

– Vi ser for oss seks års byggetid totalt, fordelt på tre bolker. Målet er at det skal gå enda fortere. Og det som er viktig å huske på er at det vil ta tre-fire år inn i byggefasen før dette innvirke i særlig grad på trafikksituasjonen. En kan gjerne få inntrykk av at det blir seks år med trafikkaos. Slik er det altså ikke, understreker Tvedt.

Fredag fortalte han om Gartnerløkka-prosjektet i et møte hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Vi oppretter nå samarbeidsgrupper for ulike tema knyttet til prosjektet, og her ønsker vi å få innspill til gode ideer til hvordan vi kan løse og gjøre ting bedre under byggefasen. Om det er å opprette ferjetilbud fra Flekkerøy inn til byen i en periode, eller andre kreative forslag: Vi er veldig åpne for innspill, påpeker Tvedt.

Har du innspill, eller ønsker å delta i en slik samarbeidsgruppe er det bare å ta kontakt med Roar Osmundsen i Næringsforeningen, roar@nikr.no

Prislappen på Gartnerløkka-byggingen er estimert til å være rundt 3,1 milliarder kroner. Tvedt påpekte feilen av å sette Ytre Ringvei og Gartnerløkka opp mot hverandre.

– Jeg skulle gjerne sett at Ytre Ringvei kom først fordi Gartnerløkka vil løse en rekke av dagens trafikkutfordringer, men ikke den totale beredskapssituasjonen. Klart dette henger sammen. Samtidig kan vi ikke la oss stoppe av noe som vi ikke vet om kommer, eller når den kommer, la oss heller komme i gang med det som ligger klart. Dernest er mitt håp at Ytre Ringvei skal stå ferdig få år etter at nye Gartnerløkka er på plass, uttaler Tvedt.

Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier.

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt, i Nye Veier, advarte mot å vente på Ytre Ringvei før arbeidet med Gartnerløkka starter.

– Prosjektene er uavhengige av hverandre. I tillegg, når det gjelder Ytre Ringvei, hvis det prosjektet skulle være ferdig først, og det var en forutsetning, så ville det kunne gi risiko for utsettelse av Gartnerløkka. Det handler om både planleggingstid, finansieringstid og byggetid.

Reidar Retterholt, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, hadde innvendinger mot rekkefølgen i prosjektene.

– Vi vil ha Ytre Ringvei først, for køproblemene starter ved Varoddbrua og går til Breimyrkrysset, det handler ikke bare om Gartnerløkka. Så det er rekkefølgen i dette vi er imot, ikke selve Gartnerløkka-prosjektet i seg selv.

Hobbesland i Nye Veier sier det ser på muligheter for å komme i gang raskere enn antatt med Ytre Ringvei, og at de hele veien ser på mulighetene for å kutte kostnader i prosjektet.

– Det er mye tunneler i dette prosjektet, og finner vi rimeligere måter å bygge disse på, er mye penger spart.

Styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, mener landsdelen nå ikke må forspille muligheten for å få realisert Gartnerløkka-planene.

– Vi må ikke forskusle muligheten til å realisere Gartnerløkka, få det opp i Stortinget i høst og få det realisert. Så er trenger vi Ytre Ringvei også, det handler om å knytte landsdelen tettere sammen. Men la oss ikke lage motsetninger, men få på plass en god og kostnadseffektiv omkjøringsvei.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor