AA

Inviterer til utviklingskonferanse

  • William Fagerheim i Bynett Sør og initiativtaker Christina Rasmussen i Kristiansand kommune inviterer til konferanse 14. juni. Foto: Ragna Marie Henden, Kristiansand kommune
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Til konferansen SNART! 14. juni inviteres alle som bryr seg om utvikling av bygd og by på Sørlandet.

– Framtida er snart – derfor arrangerer vi konferansen SNART! 14. juni. En lærerik dag om bygde- og byutvikling på Sørlandet, og hvordan vi kan utvikle en grønn og bærekraftig region, sier initiativtaker til konferansen, Christina Rasmussen i Kristiansand kommune.

Involverer masterstudenter

Det er Kristiansand kommune som sammen med Bynett Sør, NMBU, Søgne og Songdalen kommuner og UiA arrangerer konferansen.

– Konferansen handler om attraktivitet i byer og tettsteder og peker mot framtida. Det er nok av gode erfaringer og research om tettstedenes attraktivitet. Hvordan kan vi anvende dette i regionen og på Sørlandet?  Vi inviterer innledere som kan dele erfaringer og forskning om bygdeutvikling, byliv, stedsattraktivitet og innovasjon i by- og regionutvikling, forteller Rasmussen.

– I tillegg til foredragsholdere, er en viktig del av konferansen presentasjoner fra masterstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås og fra Sciences Po i Rennes i Frankrike. Her får vi blant annet høre konklusjoner fra en rekke masterstudenter som har utdypet seg i ulike temaer og case fra nye Kristiansand kommune og sammenslåingsprosessen. Dette vil også gi innspill til igangsatt arbeid med kommuneplan for nye Kristiansand, forteller rådgiveren i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Forslag til  planprogram for kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrateg er til offentlig ettersyn fram til 21.juni. Planen skal baseres på FNs bærekraftsmål og den nye kommunen skal utvikles som en sterk regional drivkraft som tar i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune der både byens næringsliv, urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø blir utviklet.

Attraktivitet hele året

–  I Regionplan Agder 2030 har byer og tettsteder en nøkkelrolle i omstillingen til en grønn og bærekraftig region. Under konferansen SNART! ser vi på hvordan vi kan utvikle attraktive byer og steder i Agder. Hva vi kan gjøre for å øke attraktiviteten gjennom hele året. Kanskje kan også byene lære av bygda, sier medarrangør og prosjektleder for bysamarbeidet Bynett Sør, William Fagerheim.

Bynett Sør et er et faglig forum ved UiA som bidrar med forslag til fremtidige strategier og løsninger for en kunnskapsbasert og bærekraftig byutvikling.

Masterstudenter fra NMBU

Nærmere 60 studenter fra tverrfaglige studier ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) deltok i fjor høst på workshopen Cool Planning in new Kristiansand, knyttet til kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen. På kort tid klarte studentene, sammen med internasjonale unge planleggere, å presentere interessante og spennende tanker for nye Kristiansand og dagens tre kommunesentra.

– I løpet av våren 2019 har 14 nye masterstudenter jobbet med ulike temaer relatert til steder og prosesser i nye Kristiansand. Disse masteroppgavene supplerer forslagene som vi fikk presentert i høsten 2018 under Cool planning. Vi gleder oss til å høre og se resultatene fra masterstudenter som har tatt et dypdykk i temaer som historisk utvikling, boligutvikling og preferanser, politikk og gjennomføring, forteller Rasmussen.

Studenter med eksempler fra Frankrike

Fra Frankrike kommer studenter fra Sciences Po Rennes, Campus de Caen og presenterer  resultater fra to ukers arbeid om nye Kristiansand. Arbeidet fokuserer på omstillingsprosesser i små og mellomstore byer, knyttet til tema som klimatilpasning, forholdet mellom land (bruk) og by, bruk av «smarte» teknologier og strategier, og nye former for sosial integrering.
– Presentasjonen av resultatene vil trekke fram kreative muligheter, samt innovative mønstre og verktøy for nye Kristiansand. Det er alltid interessant og lærerikt å høre om hvordan forskere og planleggere fra andre steder og land ser på våre sammenhenger og utfordringer. Spennende å høre hvilke framtidsbilder og anbefalinger de løfter frem for vår region, fra Sciences Po, et internasjonalt forskningsuniversitet, sier Rasmussen.

Konferansen SNART! arrangeres på UiA, fredag 14. juni 2019 kl 09.00 – 16.00. Det er gratis å delta, men du må melde deg på innen 7. juni. Det kan du gjøre her!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Til konferansen SNART! 14. juni inviteres alle som bryr seg om utvikling av bygd og by på Sørlandet.

– Framtida er snart – derfor arrangerer vi konferansen SNART! 14. juni. En lærerik dag om bygde- og byutvikling på Sørlandet, og hvordan vi kan utvikle en grønn og bærekraftig region, sier initiativtaker til konferansen, Christina Rasmussen i Kristiansand kommune.

Involverer masterstudenter

Det er Kristiansand kommune som sammen med Bynett Sør, NMBU, Søgne og Songdalen kommuner og UiA arrangerer konferansen.

– Konferansen handler om attraktivitet i byer og tettsteder og peker mot framtida. Det er nok av gode erfaringer og research om tettstedenes attraktivitet. Hvordan kan vi anvende dette i regionen og på Sørlandet?  Vi inviterer innledere som kan dele erfaringer og forskning om bygdeutvikling, byliv, stedsattraktivitet og innovasjon i by- og regionutvikling, forteller Rasmussen.

– I tillegg til foredragsholdere, er en viktig del av konferansen presentasjoner fra masterstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås og fra Sciences Po i Rennes i Frankrike. Her får vi blant annet høre konklusjoner fra en rekke masterstudenter som har utdypet seg i ulike temaer og case fra nye Kristiansand kommune og sammenslåingsprosessen. Dette vil også gi innspill til igangsatt arbeid med kommuneplan for nye Kristiansand, forteller rådgiveren i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Forslag til  planprogram for kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrateg er til offentlig ettersyn fram til 21.juni. Planen skal baseres på FNs bærekraftsmål og den nye kommunen skal utvikles som en sterk regional drivkraft som tar i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune der både byens næringsliv, urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø blir utviklet.

Attraktivitet hele året

–  I Regionplan Agder 2030 har byer og tettsteder en nøkkelrolle i omstillingen til en grønn og bærekraftig region. Under konferansen SNART! ser vi på hvordan vi kan utvikle attraktive byer og steder i Agder. Hva vi kan gjøre for å øke attraktiviteten gjennom hele året. Kanskje kan også byene lære av bygda, sier medarrangør og prosjektleder for bysamarbeidet Bynett Sør, William Fagerheim.

Bynett Sør et er et faglig forum ved UiA som bidrar med forslag til fremtidige strategier og løsninger for en kunnskapsbasert og bærekraftig byutvikling.

Masterstudenter fra NMBU

Nærmere 60 studenter fra tverrfaglige studier ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) deltok i fjor høst på workshopen Cool Planning in new Kristiansand, knyttet til kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen. På kort tid klarte studentene, sammen med internasjonale unge planleggere, å presentere interessante og spennende tanker for nye Kristiansand og dagens tre kommunesentra.

– I løpet av våren 2019 har 14 nye masterstudenter jobbet med ulike temaer relatert til steder og prosesser i nye Kristiansand. Disse masteroppgavene supplerer forslagene som vi fikk presentert i høsten 2018 under Cool planning. Vi gleder oss til å høre og se resultatene fra masterstudenter som har tatt et dypdykk i temaer som historisk utvikling, boligutvikling og preferanser, politikk og gjennomføring, forteller Rasmussen.

Studenter med eksempler fra Frankrike

Fra Frankrike kommer studenter fra Sciences Po Rennes, Campus de Caen og presenterer  resultater fra to ukers arbeid om nye Kristiansand. Arbeidet fokuserer på omstillingsprosesser i små og mellomstore byer, knyttet til tema som klimatilpasning, forholdet mellom land (bruk) og by, bruk av «smarte» teknologier og strategier, og nye former for sosial integrering.
– Presentasjonen av resultatene vil trekke fram kreative muligheter, samt innovative mønstre og verktøy for nye Kristiansand. Det er alltid interessant og lærerikt å høre om hvordan forskere og planleggere fra andre steder og land ser på våre sammenhenger og utfordringer. Spennende å høre hvilke framtidsbilder og anbefalinger de løfter frem for vår region, fra Sciences Po, et internasjonalt forskningsuniversitet, sier Rasmussen.

Konferansen SNART! arrangeres på UiA, fredag 14. juni 2019 kl 09.00 – 16.00. Det er gratis å delta, men du må melde deg på innen 7. juni. Det kan du gjøre her!

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor