AA

IT-klyngedama

  • Prosjektleder Anne Torunn Hvideberg i IT-klynka Digin fotografert i Kunnskapsparken på Gimlemoen i Kristiansand. Foto: Kjell Inge Søreide Digin er en av Norges største IT-klynger. Den består av rundt 60 små og mellomstore IKT-bedrifter på Sørlandet. Gjennom Digin går bedriftene sammen for å løse store oppgaver for krevende kunder.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Anne Torunn Hvideberg leder Norges største IT-klynge, Digin, med 72 medlemsbedrifter i Agder-fylkene.

1 Hva er en klynge?

– Et forpliktende samarbeid mellom bedrifter som er geografisk konsentrert. Klynger er viktige

fordi all nyere forskning viser at innovasjon skjer i et samspill mellom kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer.

2 Er klyngetanken spesielt sterk på Sørlandet?

– Vi er i alle fall gode på klynger. Sørlandet har fire av de rundt 40 klyngene som deltar i det norske

klyngeprogrammet.

3 Hva har næringsklynger som NODE, Eyde, Digin og Usus betydd for Sørlandet?

– De har vist at samarbeid gir muligheter og gjør oss mer synlige. Klyngene har gjort oss gode på samarbeid og utviklet en delingskultur. Sannsynligvis har klyngene også bidratt til økt vekst, utvikling og innovasjon.

4 Hva er Digins målsetning?

– Visjonen er at Digin i 2025 skal være vekstkraftig og attraktiv IT-klynge i Europa. Målsetningen er at medlemsbedriftene skal ha minst ti prosent høyere vekst enn andre IT-bedrifter som står utenfor klynga.

5 Hvordan skal Digin nå målsetningen?

– Gjennom satsing på kompetanse, innovasjon og profilering. Vi skal utvikle, tiltrekke og beholde IT-talentene. Vi skal fortelle de gode Digin-historiene. Og vi skal etablere fellesprosjekter som skaper business.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Anne Torunn Hvideberg leder Norges største IT-klynge, Digin, med 72 medlemsbedrifter i Agder-fylkene.

1 Hva er en klynge?

– Et forpliktende samarbeid mellom bedrifter som er geografisk konsentrert. Klynger er viktige

fordi all nyere forskning viser at innovasjon skjer i et samspill mellom kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer.

2 Er klyngetanken spesielt sterk på Sørlandet?

– Vi er i alle fall gode på klynger. Sørlandet har fire av de rundt 40 klyngene som deltar i det norske

klyngeprogrammet.

3 Hva har næringsklynger som NODE, Eyde, Digin og Usus betydd for Sørlandet?

– De har vist at samarbeid gir muligheter og gjør oss mer synlige. Klyngene har gjort oss gode på samarbeid og utviklet en delingskultur. Sannsynligvis har klyngene også bidratt til økt vekst, utvikling og innovasjon.

4 Hva er Digins målsetning?

– Visjonen er at Digin i 2025 skal være vekstkraftig og attraktiv IT-klynge i Europa. Målsetningen er at medlemsbedriftene skal ha minst ti prosent høyere vekst enn andre IT-bedrifter som står utenfor klynga.

5 Hvordan skal Digin nå målsetningen?

– Gjennom satsing på kompetanse, innovasjon og profilering. Vi skal utvikle, tiltrekke og beholde IT-talentene. Vi skal fortelle de gode Digin-historiene. Og vi skal etablere fellesprosjekter som skaper business.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor